Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kunt u denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Maar ook zwangerschapsdiscriminatie.

U kunt discriminatie telefonisch melden via 058 215 77 71 of 0800-0880. Of via het meldformulier.


Discriminatiegronden

Het kenmerk waarop iemand gediscrimineerd wordt noemen we een discriminatiegrond.

De wetgeving over gelijke behandeling verbiedt discriminatie op grond van de volgende kenmerken: arbeidsduur (fulltime/parttime werk), burgerlijke staat, geslacht, godsdienst, handicap/chronische ziekte, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, politieke overtuiging, ras, seksuele gerichtheid, soort contract (vast of tijdelijk).

Word je ongelijk behandeld en heeft dat te maken met een van die gronden, dan kun je een beroep doen op de wet.


Cijfers en oordelen

Klik hier voor de cijfers over discriminatie in Noord-Nederland.

Als u een oordeel wil aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens, kan Tûmba u hierin begeleiden. Hieronder een overzicht van de oordelen die Tûmba namens melders heeft ingediend de afgelopen jaren.

OORDEELNUMMER 2021-91 en OORDEELNUMMER 2021-92 te vinden op https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2021-91 en https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2021-92

Twee werkgevers maken verboden onderscheid op grond van ras. Beiden hebben de klacht van de melder over discriminatie onzorgvuldig behandeld.

OORDEELNUMMER 2020-122  te vinden op https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-122

Een stichting discrimineerde een bezoekster van haar conventie, door in 2019 onvoldoende doeltreffende aanpassingen voor haar te verrichten en door het voornemen om voor de vrouw bij een toekomstige conventie ook geen doeltreffende aanpassingen te verrichten.

OORDEELNUMMER 2019-103 en OORDEELNUMMER 2019-104 te vinden op https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-103 en https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-104

Twee OV-bedrijven maken het een reiziger met visuele beperking onmogelijk om anoniem te reizen. Eén OV-bedrijf heeft de kaartautomaat voldoende aangepast zodat dit voor de reiziger nu wel mogelijk is; het andere bedrijf doet deze aanpassing niet.

 


Voorbeelden van discriminatie