Voorlichting, advies en training

Tûmba heeft een divers aantal educatieve werkvormen in huis, met als doel het voorkomen van discriminatie en pesten. U kunt deze workshops op deze pagina online boeken.

Alle onderstaande workshops zijn ook digitaal beschikbaar. Neem voor meer infomatie en de kosten van deze workshops contact op met Arnold Helmantel: arnold@tumba.nl


Kinolân

paragraph image 3

Nu scholen genoodzaakt zijn digitaal te werken en de leerlingen thuis vanachter hun laptop of PC onderwijs krijgen, gaan de gebruikelijke fysieke voorlichtingen van Tûmba niet door. Mogelijk is preventie op discriminatie nu niet uw prioriteit maar als ‘Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit’ willen wij u graag de mogelijkheid bieden om ook met dit thema aan de slag te kunnen gaan. Want we zullen na deze crisis weer met elkaar moeten samenleven en het liefst zonder uitsluitingsmechanismen.

Inspelend op de populariteit van Netflix hebben wij een aantal lesbrieven gemaakt die aansluiten bij films op dit medium. Een film biedt de mogelijkheid om een thema op een voor leerlingen favoriete, laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen. Op dit moment zijn er lesbrieven die aansluiten bij de volgende films:

  • Moonlight (een aangrijpende film over seksuele identiteit)
  • Easy A (een romantische komedie over gender en rollen)
Leerlingen kijken eerst naar de film en ontvangen vervolgens de lesbrief met vragen.

Praktische informatie

De lesbrieven behorend bij het ‘Netflixaanbod’ zijn voor alle scholen vrij te gebruiken. Voor het uitdiepen van de thema's is er de mogelijkheid van een digitale nabespreking. Voor scholen in Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân zijn de kosten daarvan: € 35,00. Voor scholen in overige gemeenten: € 95,00.

De overige lesbrieven zijn voor scholen in de gemeente Leeuwarden vrij beschikbaar, voor een digitale nabespreking wordt € 35,- in rekening gebracht.

Maak een keuze

Vanwege verschillende subsidies hanteren we voor onze gastlessen verschillende prijzen. Geef hier aan welke situatie voor jou van toepassing is


Per dag dat we naar jouw school komen rekenen we een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer, gerekend vanaf Leeuwarden.

Naam contactpersoon
School
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Niveau
Telefoon
Eventuele voorkeur voor een datum en andere bijzonderheden

Om tot een definitieve afspraak te komen, overleggen we graag even persoonlijk. We nemen telefonisch contact met je op, waarna je per e-mail een vrijblijvende offerte ontvangt.


The Class of All Together

paragraph image 3

Een workshop over vluchten. Een aantal leerlingen gaat voor de klas oog in oog in gesprek met een vluchteling. In groepjes worden gespreksonderwerpen voorbereid, maar ook de vluchteling stelt vragen. Bijvoorbeeld, "Hoe zouden je ouders reageren als ik met jou mee naar huis ging?" Of, "Wat zou je meenemen als jij moest vluchten?" De workshop roept veel reacties op.

Praktische informatie

Lokaal met ruimte waar leerling en vluchteling goed zichtbaar voor de groep plaats kunnen nemen.
Digibord of flipover aanwezig.
Geschikt voor leeftijden vanaf 12 jaar (basisschool na telefonisch overleg).
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 90 minuten.
Maximaal twee workshops per dag.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.

Maak een keuze

Vanwege verschillende subsidies hanteren we voor onze gastlessen verschillende prijzen. Geef hier aan welke situatie voor jou van toepassing is


Per dag dat we naar jouw school komen rekenen we een reiskostenvergoeding, gerekend vanaf Leeuwarden.

Naam contactpersoon
School
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Niveau
Telefoon
Eventuele voorkeur voor een datum en andere bijzonderheden

Om tot een definitieve afspraak te komen, overleggen we graag even persoonlijk. We nemen telefonisch contact met je op, waarna je per e-mail een vrijblijvende offerte ontvangt.


Wie van de Drie

paragraph image 3

Een interactieve spelvorm over seksuele diversiteit. Het biedt mogelijkheden om het onderwerp bespreekbaar te maken en te werken aan een veilige sfeer op school en bedrijf. Op aanvraag kan de workshop ook aangepast worden voor andere thema's.

Tûmba komt met drie vrijwilligers. Drie gasten stellen zich voor aan de groep met de mededeling dat zij homoseksueel zijn. Slechts één van de drie spreekt de waarheid. Aan de groep de opdracht om in een drietal vragenrondes te achterhalen wie de volledige waarheid spreekt. Alles mag gevraagd worden. Er zijn geen taboe's. Uiteindelijk gaat het niet om het goed raden, maar om de vragen die gesteld worden. Want die bepalen het gesprek na afloop.

Praktische informatie

Lokaal met ruimte waar drie gasten en vier panelleden goed zichtbaar voor de groep plaats kunnen nemen.
Digibord of flipover aanwezig.
Geschikt voor leeftijden vanaf 12 jaar (basisschool na telefonisch overleg).
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 90 minuten.
Maximaal twee workshops per dag.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.

Maak een keuze

Vanwege verschillende subsidies hanteren we voor onze gastlessen verschillende prijzen. Geef hier aan welke situatie voor jou van toepassing is


Per dag dat we naar jouw school komen rekenen we een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer, gerekend vanaf Leeuwarden.

Naam contactpersoon
School
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Niveau
Telefoon
Eventuele voorkeur voor een datum en andere bijzonderheden

Om tot een definitieve afspraak te komen, overleggen we graag even persoonlijk. We nemen telefonisch contact met je op, waarna je per e-mail een vrijblijvende offerte ontvangt.


Homonologen

paragraph image 3

Homonologen is een prikkelende, verfrissende en intieme theatervoorstelling in het klaslokaal gespeeld door zes jonge acteurs, over jong en verliefd zijn. De voorstelling geeft op een ongedwongen manier antwoord op vragen zoals: Wanneer weet je dat je verliefd bent? Wat als hij niet op meisjes valt? Wat als ze aan me zien dat ik homo of lesbi ben? Wat als ik het gewoon allemaal nog niet weet? Homonologen laat zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen.

Na de voorstelling is er een workshop waarin nader op het onderwerp wordt ingegaan.

Vanwege de coronamaatregelen is de voorstelling nu ook online te volgen, via Live Your Story online. Dit aanbod is een verlengstuk van de huidige voorstellingen van Live Your Story. Zie hun website voor meer informatie.

Homonologen is bedacht en ontwikkeld door Eline Roozeboom. Haar team werkt samen met Tûmba in de uitvoering van het project op scholen in Fryslân.

Praktische informatie

Klaslokaal met klassikale opstelling.
Spelers maken gebruik van een skelet. School dient hierin te voorzien.
Geschikt voor leeftijden vanaf 12 jaar (basisschool na telefonisch overleg).
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 2 keer 45 minuten (voorstelling en workshop)
Maximaal twee workshops per dag.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.

Maak een keuze

Vanwege verschillende subsidies hanteren we voor onze gastlessen verschillende prijzen. Geef hier aan welke situatie voor jou van toepassing is


Per dag dat we naar jouw school komen rekenen we een reiskostenvergoeding, gerekend vanaf Leeuwarden.

Naam contactpersoon
School
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Niveau
Telefoon
Eventuele voorkeur voor een datum en andere bijzonderheden

Om tot een definitieve afspraak te komen, overleggen we graag even persoonlijk. We nemen telefonisch contact met je op, waarna je per e-mail een vrijblijvende offerte ontvangt.


Veertig dagen niet schelden

paragraph image 3

Een uitdaging om veertig dagen niet te schelden. Op de startbijeenkomst worden leerlingen op een indringende manier geconfronteerd met de effecten van het gebruik van scheld- en stopwoorden. Vaak blijkt halverwege de periode dat de uitdaging om niet te schelden effect heeft. Niet alleen het schelden neemt af, maar ook het pesten, en ouders voelen zich ook uitgedaagd om mee te doen. De 40 dagen worden afgesloten met een bijzonder bijeenkomst, waar de kinderen een certificaat ontvangen.

Praktische informatie

Lokaal met klassikale opstelling.
Digibord en flipover aanwezig.
Geschikt met name voor groep 7 en 8 van de basisschool.
Duur: het project wordt uitgevoerd in een periode van 40 dagen, met startbijeenkomst, evaluatiebijeenkomst halverwege en afsluiting. Startbijeenkomst: 60 minuten; evaluatiebijeenkomst: 20 minuten; afsluiting: afhankelijk van de invulling.
Deelnemende scholen krijgen boekwerkje met tips voor invulling van lessen.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.

Maak een keuze

Vanwege verschillende subsidies hanteren we voor onze gastlessen verschillende prijzen. Geef hier aan welke situatie voor jou van toepassing is


Per dag dat we naar jouw school komen rekenen we een reiskostenvergoeding, gerekend vanaf Leeuwarden.

Naam contactpersoon
School
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Niveau
Telefoon
Eventuele voorkeur voor een datum en andere bijzonderheden

Om tot een definitieve afspraak te komen, overleggen we graag even persoonlijk. We nemen telefonisch contact met je op, waarna je per e-mail een vrijblijvende offerte ontvangt.


De Gitaar van Ali

paragraph image 3

Workshop over misverstanden in de interculturele communicatie als gevolg van egocentrisch denken. Aan de hand van anekdotes wordt duidelijk waar en hoe onze communicatie, goedbedoeld, soms toch fout gaat.

Praktische informatie

Ruim lokaal.
Digibord of flipover aanwezig.
Geschikt voor leeftijden vanaf 16 jaar.
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 60 tot 90 minuten.
Maximaal twee workshops per dag.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.

Maak een keuze

Vanwege verschillende subsidies hanteren we voor onze gastlessen verschillende prijzen. Geef hier aan welke situatie voor jou van toepassing is


Per dag dat we naar jouw school komen rekenen we een reiskostenvergoeding, gerekend vanaf Leeuwarden.

Naam contactpersoon
School
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Niveau
Telefoon
Eventuele voorkeur voor een datum en andere bijzonderheden

Om tot een definitieve afspraak te komen, overleggen we graag even persoonlijk. We nemen telefonisch contact met je op, waarna je per e-mail een vrijblijvende offerte ontvangt.