Training en advies voor organisaties

Tûmba biedt trainingen aan professionals uit alle werkvelden. Ontwikkel de kennis, vaardigheden en attitudes van uzelf en uw collega’s op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en communicatie. Verbeter zo uw dienstverlening, partnerschappen en bedrijfscultuur. Samen werken we aan een samenleving en arbeidsmarkt vol diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.

 

 


Selecteren zonder vooroordelen

Tûmba ontwikkelt ook trainingen en workshops, speciaal voor bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. Bijvoorbeeld Selecteren zonder vooroordelen. Deze training geeft inzicht in eigen vooroordelen op basis van uiterlijk. Zo wordt duidelijk dat niet alleen de sollicitant de benadeelde is, maar ook de werkgever.