Het werk van Tûmba

Tûmba is kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. Tûmba biedt gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. Ook bieden we een groot aanbod voor onderwijs en professionals. Bijvoorbeeld over vooroordelen, pesten, racisme, gender, migratie en vluchtelingen. Het gaat daarbij om ontmoeting en het delen van ervaringen. Theater, beeldende kunst en filosofie kunnen onderdeel zijn van ons aanbod. Tûmba voert in opdracht van gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.


Tûmba’s missie

Tûmba streeft naar sociale cohesie door discriminatie tegen te gaan en diversiteit en gelijkheid te bevorderen. Sociale cohesie vraagt voortdurend onderhoud. Tûmba ondersteunt daarbij met praktische activiteiten en kunst. Wij werken aan empathie en gelijke rechten in het dagelijks leven in de woonwijk, op de werkvloer of in de klas.


Onze visie

Filosofe Hannah Arendt schrijft helder over pluraliteit en liefde voor de wereld. Het vergroten van invoelingsvermogen (Hannah Arendt noemt dit representative thinking) is een kernwoord in ons werk. Arendt maakt een verschil tussen 'whatness' en 'whoness'. 'Wie je bent' (whoness) gaat over wat voor samenleving we willen zijn: over diversiteit, antidiscriminatie, ethiek, omgangsvormen, pluraliteit en gelijkheid. De Afrikaanse filosofie Ubuntu vat dit samen in 'Ik ben omdat wij zijn'.


De naam Tûmba

Tûmba betekent saamhorigheid. Onze naam verwijst naar de tumba, een muziek- en dansstijl, bekend op Aruba, Bonaire en Curaçao. De tumba draagt een boodschap uit over solidariteit. Het komt oorspronkelijk uit Congo en is in de tijd van de slavernij naar de ABC-eilanden meegenomen.


Dienstverlening

Heeft u klachten over de dienstverlening van Tûmba, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie. De directie reageert inhoudelijk op uw klacht. Bent u het niet eens met het oordeel van de directeur dan kunt u de klachtencommissie van Tûmba aanschrijven. Deze klachtencommissie beslaat uit twee bestuursleden van Tûmba en een externe onafhankelijke deskundige. Bij het indienen van een klacht ontvangt u de klachtenprocedure.


Team


Anne van der Vinne, discriminatiezaken

anne@tumba.nl 

Arnold Helmantel, educatie

arnold@tumba.nl 

Harry Prins, communicatie

harry@tumba.nl 

Magan Tahir, receptie

receptie@tumba.nl 

Mirka Antolović, directeur en discriminatiezaken

mirka@tumba.nl 

Björn Fraser, bestuurslid

 

Sander Penninga, penningmeester

 

Hans den Dulk, voorzitter

 

Willemijn Kuper, secretaris

 
Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71