Het werk van Tûmba

Tûmba is kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. Tûmba biedt gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. Ook bieden we een groot aanbod voor onderwijs en professionals. Bijvoorbeeld over vooroordelen, pesten, racisme, gender, migratie en vluchtelingen. Het gaat daarbij om ontmoeting en het delen van ervaringen. Theater, beeldende kunst en filosofie kunnen onderdeel zijn van ons aanbod. Tûmba voert in opdracht van gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.


Tûmba’s missie

Tûmba geeft kleur aan de mensenrechten door gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie praktisch vorm te geven. Tûmba draagt bij aan een provincie waar we samenleven in een open relatie met elkaar: gelijkwaardige relaties en positieve waardering van diversiteit. Tûmba zoekt hierbij verbinding met andere organisaties en met de Friese bevolking.


Onze visie

Tûmba wil met haar activiteiten – klachtbehandeling en educatie – kleur geven aan de Friese samenleving. Tûmba wil zichtbaar midden in de Friese samenleving staan. Wij staan voor een welkome provincie, waarin er ruimte is voor iedereen en waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Maar wij kijken niet weg van maatschappelijke problemen, die ook in Fryslân aanwezig zijn. Uitsluiting, pestgedrag, discriminatie, niet kleur kunnen geven aan je eigen leven wil Tûmba signaleren en tegengaan.


De naam Tûmba

Tûmba betekent saamhorigheid. Onze naam verwijst naar de tumba, een muziek- en dansstijl, bekend op Aruba, Bonaire en Curaçao. De tumba draagt een boodschap uit over solidariteit. Het komt oorspronkelijk uit Congo en is in de tijd van de slavernij naar de ABC-eilanden meegenomen.


Dienstverlening

Heeft u klachten over de dienstverlening van Tûmba, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie. De directie reageert inhoudelijk op uw klacht. Bent u het niet eens met het oordeel van de directeur dan kunt u de klachtencommissie van Tûmba aanschrijven. Deze klachtencommissie beslaat uit twee bestuursleden van Tûmba en een externe onafhankelijke deskundige. Bij het indienen van een klacht ontvangt u de klachtenprocedure.


Team


Ajla Jegić, discriminatiezaken

ajla@tumba.nl 

Anne van der Vinne, discriminatiezaken

anne@tumba.nl 

Arnold Helmantel, educatie

arnold@tumba.nl 

Harry Prins, office management

harry@tumba.nl 

Magan Tahir, receptie

receptie@tumba.nl 

Mirka Antolović, directeur

mirka@tumba.nl 

Björn Fraser, secretaris

 

Sander Penninga, penningmeester

 

Hans den Dulk, voorzitter

 

Willemijn Kuper, vice-voorzitter

 

Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71