Ons Voetbal Is Van Iedereen – Een open vereniging waar iedereen welkom is, dinsdag 11 oktober 18:30 – Abe Lenstra Stadion Heerenveen

 

In onze samenleving zijn thema’s als inclusie en diversiteit veel gehoorde kreten. Juist binnen het voetbal komen mensen met allerlei achtergronden, geaardheden, opleidingsniveau’s en politieke voorkeuren samen, om doordeweeks te trainen en op zaterdag of zondag van het spelletje te genieten. Daarom geloven wij dat voetbalverenigingen een krachtig middel zijn om elkaar te leren kennen en discriminatie en uitsluiting van doelgroepen te verminderen. Wij zijn van mening dat voetbalverenigingen prachtige organisaties zijn om elkaar te leren kennen en discriminatie en uitsluiting van groepen te verminderen.

Sfeer op de club
Voelt iedereen zich welkom en onderdeel van de vereniging? Levert iedereen een bijdrage door vrijwilligerswerk te doen en sluiten alle leden aan voor de 3e helft? Kan binnen jouw vereniging iedereen zichzelf zijn? Als vereniging kun je enorme stappen maken als je er voor al je leden en alle doelgroepen bent. Naast het feit dat het zorg kan dragen voor een prettige sfeer op de club, leidt dit ook tot meer betrokken leden en vrijwilligers.

Interactieve bijeenkomst
Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseren wij een interactieve bijeenkomst om in gesprek te gaan over deze thema’s. Laat je inspireren door sprekers als Humberto Tan (Commissie Mijnals – KNVB), Houssin Bezzai (KNVB), Thijs Smeenk (John Blankenstein Foundation) en Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator Tegen Discriminatie en Racisme).

Belangrijkste informatie
Wanneer: Dinsdag 11 oktober 2022
Inloop: 18.30 uur – 19.15 uur (met soep en broodje)
Tijd: 19:15 uur – 21.15 uur
Waar: Abe Lenstra Stadion in Heerenveen
Voor wie? Bestuurders, Hoofd-opleidingen, vertrouwenspersonen, trainers en alle personen die zich binnen de vereniging hier iets mee willen

Op deze avond gaan wij op deze inspirerende locatie in gesprek, over de waarde van diversiteit voor jouw vereniging en hoe je de betrokkenheid van leden en vrijwilligers binnen jouw vereniging kan vergroten.

Aanmelden
Geef je op via dit aanmeldformulier.


Mensenrechtenvlag

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. Om te laten zien dat de mensenrechten belangrijk zijn, lanceren de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de Mensenrechtenvlag.

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de Mensenrechtenvlag kunnen instanties, bedrijven, organisaties en particulieren laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief. Meer informatie: mensenrechtenvlag.nl.


Fryslân gaat voor de 10

Fryslân is een prachtige provincie om te wonen, juist omdat mensen op elkaar kunnen rekenen. Helaas vallen er toch mensen buiten de boot. ‘Meedoen in de samenleving’ is makkelijk gezegd, maar er zijn genoeg Friese inwoners die op dit vlak drempels ervaren. Discriminatie, sociaal isolement en gezondheidsproblemen kunnen ‘gewoon’ meedoen in de weg staan.

Juist in de provincie Fryslân, waar de Fryse Mienskip een belangrijke troef is voor een gezonde samenleving, ligt het voor de hand om de handen ineen te slaan met een integrale aanpak. Met Fryslân gaat voor de 10! gaan we dit doen!

Fryslân gaat voor de 10! is een unieke krachtenbundeling op het vlak van discriminatie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. Het doel van dit programma is meer gezonde jaren voor de inwoners van Fryslân in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Meer informatie: fryslangaatvoorde10.frl.


Karavanserai

Ga in gedachten terug naar de tijden van de Karavanserai en probeer je in te beelden hoe het er daar aan toe zou kunnen gaan. Reizigers en handelaren uit alle windstreken ontmoeten elkaar en zijn voor de duur van het verblijf in de karavanserai, op elkaars gezelschap aangewezen. Ze eten en drinken samen, luisteren naar elkaars verhalen en geven elkaar adviezen. Na de overnachting vervolgde iedereen zijn reis, een beetje ‘rijker’ door de ontmoetingen van de vorige avond.

Anno 2021 wonen reizigers uit alle windstreken bij elkaar de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. Met de Tûmba-caravan wordt het idee van de Karavanserai geherintroduceerd. Eenmaal per maand verschijnt de caravan in de wijk en worden mensen uit de wijk uitgenodigd om hun verhalen en zorgen met elkaar te delen. Te genieten van elkaars verhalen of leuke muziek uit de wijk. Elkaar adviezen te geven en op andere manieren verbindingen te leggen of initiatieven te stimuleren.

Dit project start in het najaar van 2021.