Mensenrechtenvlag

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. Om te laten zien dat de mensenrechten belangrijk zijn, lanceren de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de Mensenrechtenvlag.

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de Mensenrechtenvlag kunnen instanties, bedrijven, organisaties en particulieren laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief. Meer informatie: mensenrechtenvlag.nl.


Fryslân gaat voor de 10

Fryslân is een prachtige provincie om te wonen, juist omdat mensen op elkaar kunnen rekenen. Helaas vallen er toch mensen buiten de boot. ‘Meedoen in de samenleving’ is makkelijk gezegd, maar er zijn genoeg Friese inwoners die op dit vlak drempels ervaren. Discriminatie, sociaal isolement en gezondheidsproblemen kunnen ‘gewoon’ meedoen in de weg staan.

Juist in de provincie Fryslân, waar de Fryse Mienskip een belangrijke troef is voor een gezonde samenleving, ligt het voor de hand om de handen ineen te slaan met een integrale aanpak. Met Fryslân gaat voor de 10! gaan we dit doen!

Fryslân gaat voor de 10! is een unieke krachtenbundeling op het vlak van discriminatie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. Het doel van dit programma is meer gezonde jaren voor de inwoners van Fryslân in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Meer informatie: fryslangaatvoorde10.frl.


Karavanserai

Ga in gedachten terug naar de tijden van de Karavanserai en probeer je in te beelden hoe het er daar aan toe zou kunnen gaan. Reizigers en handelaren uit alle windstreken ontmoeten elkaar en zijn voor de duur van het verblijf in de karavanserai, op elkaars gezelschap aangewezen. Ze eten en drinken samen, luisteren naar elkaars verhalen en geven elkaar adviezen. Na de overnachting vervolgde iedereen zijn reis, een beetje ‘rijker’ door de ontmoetingen van de vorige avond.

Anno 2021 wonen reizigers uit alle windstreken bij elkaar de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. Met de Tûmba-caravan wordt het idee van de Karavanserai geherintroduceerd. Eenmaal per maand verschijnt de caravan in de wijk en worden mensen uit de wijk uitgenodigd om hun verhalen en zorgen met elkaar te delen. Te genieten van elkaars verhalen of leuke muziek uit de wijk. Elkaar adviezen te geven en op andere manieren verbindingen te leggen of initiatieven te stimuleren.

Dit project start in het najaar van 2021.