Ons Voetbal Is Van Iedereen – Een open vereniging waar iedereen welkom is, dinsdag 11 oktober 18:30 – Abe Lenstra Stadion Heerenveen

Voetbal is een sport van iedereen: op en rond de velden vind je mensen met allerlei achtergronden, voorkeuren en ideeën. Niet iedereen voelt zich echter in gelijke mate welkom. Als vereniging kun je het verschil maken voor mensen uit minderheidsgroepen. Er zijn ook veel organisaties die je daarin kunnen ondersteunen.

Op dinsdag 11 oktober organiseren we een dynamische bijeenkomst om over dit thema in gesprek te gaan. Deze bijeenkomst is voor degenen in de vereniging wie dit aanspreekt: bestuursleden, trainers, spelers en begeleiders. Laat je inspireren door sprekers als Humberto Tan (Commissie Mijnals – KNVB), Houssin Bezzai (KNVB), Thijs Smeenk (John Blankenstein Foundation) en Rabin Baldeswingh (Nationaal Coördinator Tegen Discriminatie en Racisme). En ga daarna zelf de dialoog met ze aan om te ontdekken hoe jouw diverse vereniging ook een inclusieve vereniging kan worden.

Het programma:

18:30: Soep met een broodje

19.15: Gesprek Op Het Podium: met Humberto Tan (KNVB – Commissie Mijnals) Houssin Bezzai (KNVB – Ons Voetbal Is Van Iedereen), de John Blankenstein Foundation en Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator Tegen Discriminatie en Racisme)

20:15 In gesprek met voetbalverenigingen en de sprekers! Ga, samen met andere voetbalverenigingen, in gesprek over wat er in uw vereniging speelt op het gebied van diversiteit. De sprekers schuiven aan bij de tafels en vertellen wat hun  organisatie kan betekenen voor uw vereniging

21:00: Afsluiting en Derde Helft: borrel

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Tûmba – Kenniscentrum Discriminatie en Racisme Fryslân, KNVB en COC Friesland.
We zien u graag! Geef je op via dit aanmeldformulier.


Mensenrechtenvlag

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. Om te laten zien dat de mensenrechten belangrijk zijn, lanceren de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de Mensenrechtenvlag.

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de Mensenrechtenvlag kunnen instanties, bedrijven, organisaties en particulieren laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief. Meer informatie: mensenrechtenvlag.nl.


Fryslân gaat voor de 10

Fryslân is een prachtige provincie om te wonen, juist omdat mensen op elkaar kunnen rekenen. Helaas vallen er toch mensen buiten de boot. ‘Meedoen in de samenleving’ is makkelijk gezegd, maar er zijn genoeg Friese inwoners die op dit vlak drempels ervaren. Discriminatie, sociaal isolement en gezondheidsproblemen kunnen ‘gewoon’ meedoen in de weg staan.

Juist in de provincie Fryslân, waar de Fryse Mienskip een belangrijke troef is voor een gezonde samenleving, ligt het voor de hand om de handen ineen te slaan met een integrale aanpak. Met Fryslân gaat voor de 10! gaan we dit doen!

Fryslân gaat voor de 10! is een unieke krachtenbundeling op het vlak van discriminatie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. Het doel van dit programma is meer gezonde jaren voor de inwoners van Fryslân in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Meer informatie: fryslangaatvoorde10.frl.


Karavanserai

Ga in gedachten terug naar de tijden van de Karavanserai en probeer je in te beelden hoe het er daar aan toe zou kunnen gaan. Reizigers en handelaren uit alle windstreken ontmoeten elkaar en zijn voor de duur van het verblijf in de karavanserai, op elkaars gezelschap aangewezen. Ze eten en drinken samen, luisteren naar elkaars verhalen en geven elkaar adviezen. Na de overnachting vervolgde iedereen zijn reis, een beetje ‘rijker’ door de ontmoetingen van de vorige avond.

Anno 2021 wonen reizigers uit alle windstreken bij elkaar de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. Met de Tûmba-caravan wordt het idee van de Karavanserai geherintroduceerd. Eenmaal per maand verschijnt de caravan in de wijk en worden mensen uit de wijk uitgenodigd om hun verhalen en zorgen met elkaar te delen. Te genieten van elkaars verhalen of leuke muziek uit de wijk. Elkaar adviezen te geven en op andere manieren verbindingen te leggen of initiatieven te stimuleren.

Dit project start in het najaar van 2021.