Polarisering

Tûmba ziet een verharding in de samenleving. Groepen staat tegenover elkaar, extremen winnen aan invloed. In de maatschappij, maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs. Wij maken een onderscheid tussen polarisering en radicalisering. Polarisering hoort bij een democratie en kan verfrissend werken voor het debat. Het kan echter ook leiden tot spanning en uitsluiting. Radicalisering is een andere fase. Een individu isoleert zich meer en meer van de omgeving en zoekt de identiteit binnen een groep die bereid is tot acties over te gaan die in strijd zijn met de rechtsstaat.

In het signaleren en voorkomen van (religieus) radicalisme werkt Tûmba samen met expertisebureau ZAUN.

Tonny van den Berg, ooit actief binnen extreemrechtse kringen, bezoekt als vrijwilliger van Tûmba scholen en maatschappelijke instellingen om zijn verhaal te vertellen.

Docenten, overheden en ouders kunnen voor advies contact opnemen met Tûmba.


Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71