Gemeenten

Tûmba geeft in opdracht van alle Friese gemeenten uitvoering aan de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.Naast de Wet steunt het antidiscriminatiewerk van Tûmba op het Besluit van de Minister (AMvB). Tûmba is aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie.  

Het gaat om de volgende gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Noardeast-Fryslân, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Weststellingwerf.


Politie en OM

In de regio Noord-Nederland zit Tûmba samen met politie, OM en andere discriminatiemeldpunten in het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO). In het RDO wordt de onderlinge samenwerking versterkt, beleid afgestemd, signaleren besproken en casussen doorgenomen.

 

 

 


Discriminatie.nl

Tûmba is aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. Binnen deze vereniging werken we samen de andere ADV's in Nederland. Deze samenwerking bestaat uit: afstemmen van beleid; landelijke lobby voor een verbeterde discriminatie aanpak; jaarlijkse rapportages van de Monitor; casussenoverleg; intervisie; landelijke campagnes; mensenrechtenvlag.

 


Regenboog

Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen zijn Regenbooggemeenten. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zet zich in om de sociale veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) te bevorderen. Hiervoor is de Regenboogsteden-constructie opgezet, waarbij gemeenten financiële middelen ontvangen vanuit het Ministerie. Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen zijn hiermee koplopers in de de Provincie Fryslân. De regenboog-gemeenten hebben een gezamenlijke aanpak over meerdere jaren om de emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap te vergroten en discriminatie tegen te gaan.

Een overzicht van alle Regenboogsteden staat op de website van Movisie.