Het werk van Tûmba

Tûmba is kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. Tûmba biedt advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. Ook bieden we een groot aanbod voor onderwijs en professionals. Bijvoorbeeld over vooroordelen, pesten, racisme, gender, migratie en vluchtelingen. Het gaat daarbij om ontmoeting en het delen van ervaringen. Theater, beeldende kunst en filosofie kunnen onderdeel zijn van ons aanbod. Tûmba voert in opdracht van gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.


Tûmba’s missie

Tûmba is hét kenniscentrum discriminatie en diversiteit in Fryslân. Wij staan zichtbaar middenin de provincie, open voor nieuwe ontwikkelingen en visies, maar stevig geworteld in de Friese samenleving. Tûmba zoekt verbinding en dialoog. Vanuit wederzijds respect, want respect voor jezelf houdt ook respect voor de ander in.

Tûmba voert namens de Friese gemeenten de wettelijke taak Antidiscriminatievoorzieningen uit. Wij registreren en behandelen discriminatieklachten vanuit ons principe dat iedereen erbij hoort. De wens van de melder is de basis. We streven naar de meest duurzame oplossing voor alle partijen en proberen hierin daadwerkelijk bruggen te bouwen.

Tûmba heeft bewust gekozen om een kenniscentrum te zijn. Tûmba voert diverse educatie- en trainingen. Maar we ontwikkelen ook nieuwe workshops voor scholen en instellingen. Met deze projecten willen wij kleur geven aan de Friese samenleving.

Verder is Tûmba een netwerkorganisatie: wij werken samen met en adviseren COC Friesland, Fries Verzetsmuseum, politie, Openbaar Ministerie, discriminatie.nl (kenniscentrum discriminatie Nederland), bedrijven, scholen, overheden, media en diverse culturele organisaties.


Onze visie

“Een verwerpelijke mening of levensinstelling leidt nimmer tot verwerpelijke mensen”.

Tûmba zoekt, vanuit haar positie in en haar rol binnen de provincie, naar verbinding. Wij zijn er voor alle inwoners van Fryslân, ongeacht “leauwe, libbensoertsjûging, politike oertsjûging, ras, geslacht of op hokker grûn dan ek”, zoals de tekst in het Provinciehuis het zo mooi verwoordt. Wij streven naar een kleurrijke provincie, een ‘iepen mienskip’, waarin iedereen erbij hoort en gelijkwaardig is (#jijhoorterbij). Dat doen we niet met een opgeheven vinger. Het gaat er niet om dat mensen kleur bekennen, maar dat mensen zelf hun leven en omgeving inkleuren. Tûmba geeft ze de kleurpotloden om dit mogelijk maken. We zijn er omdat we in Fryslân prettig en eerlijk met elkaar willen samenleven.

“Een verwerpelijke mening of levensinstelling leidt nimmer tot verwerpelijke mensen”, schrijft de Remonstrantse predikant Tom Mikkers. Hij spreekt zelfs over een ode aan de liefde voor degenen die je eigenlijk niet liefhebt. Dat lijkt voor een kenniscentrum een overdreven opdracht, maar de Belgische filosoof Bleri Lleshi houdt een pleidooi voor de liefde “die ons laat bloeien en groeien, en ons samenbrengt”. Die liefde heeft stevige wortels nodig. Zonder angst en vóór openheid en nieuwsgierigheid. Met humor en relativering. Want een samenleving waarin angst heerst, heeft geen toekomst. Openheid voor elkaar en voor de wereld. In een ‘iepen mienskip’. “Ut leafde foar de wrâld”, zoals de filosofe Hannah Arendt het ooit treffend verwoordde.

De naam Tûmba

Tûmba betekent saamhorigheid. Onze naam verwijst naar de tumba, een muziek- en dansstijl, bekend op Aruba, Bonaire en Curaçao. De tumba draagt een boodschap uit over solidariteit. Het komt oorspronkelijk uit Congo en is in de tijd van de slavernij naar de ABC-eilanden meegenomen.


Dienstverlening

Heeft u klachten over de dienstverlening van Tûmba, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie. De directie reageert inhoudelijk op uw klacht. Bent u het niet eens met het oordeel van de directeur dan kunt u de klachtencommissie van Tûmba aanschrijven. Deze klachtencommissie beslaat uit twee bestuursleden van Tûmba en een externe onafhankelijke deskundige. Bij het indienen van een klacht ontvangt u de klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden over het doorlopen van de interne klachtencommissie, dan kunt u een klacht over de afhandeling van uw oorspronkelijke klacht voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl. De procedure voor het indienen van een klacht bij de EKC vindt u hier.


Team


Ajla Zildžović, meldpunt

ajla@tumba.nl 

Esther Oosterbos, meldpunt

esther@tumba.nl 

Harry Prins, kwaliteitsbewaking

harry@tumba.nl 

Hinke Tinet van der Werf, projecten

hinketinet@tumba.nl 

Jantine Tuinier-Zijl, meldpunt

jantine@tumba.nl 

Marem Kane

marem@tumba.nl 

Mirka Antolović, directeur

mirka@tumba.nl 

Mojdeh Rezaie, projecten

mojdeh@tumba.nl 

Wietske de Boer, projecten & voorlichting

wietske@tumba.nl