Monitor Noord-Nederland

Jaarlijks publiceert het Meldpunt Discriminatie Tûmba de Monitor Discriminatie. De Monitor geeft een beeld van de meldingen over ervaren discriminatie in Noord-Nederland. Hieronder kunt u vanaf 2007 de jaarlijkse monitor inzien.


Landelijke discriminatiecijfers

Tûmba is lid van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. Discriminatie-ervaringen die worden gemeld bij Tûmba worden ook in landelijke rapportages opgenomen. De meest recente landelijke rapportages zijn het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2019. Op de website discriminatie.nl staat de rapportages van de andere regio's.