Gender

Gender betreft het denken over sekserollen en seksualiteit. Gender gaat over de positie van vrouwen en mannen in de samenleving. Gender is er altijd, maar soms zien we het niet meer. De invloed ervan is meestal onbewust. Toch is onze samenleving ermee doordrenkt: van het speelgoed dat we onze kinderen geven, tot de vakjes die we aankruisen op formulieren en de wc’s die we geacht worden te gebruiken. De mogelijkheden zijn vaak beperkt: iemand is óf man, óf vrouw. En dat doet de werkelijkheid tekort.

Gender ligt niet vast, maar wordt bepaald door de omgeving en de tijd waarin we leven. Het gaat over de culturele betekenis van verschillen. Gender is onderdeel van een bredere maatschappelijke context, waar ook klasse, ras, leeftijd en inkomenspositie deel van uitmaken.

Zo valt ook de emancipatie LHBT-ers (emancipatie op gebied van homoseksualiteit, transseksualiteit, biseksualiteit, queer) hieronder.

Tûmba verzorgt trainingen op het gebied van gender voor jongeren en professionals.


Regenbooggemeenten

Met tweeënveertig gemeenten in Nederland zijn door minister Bussemaker van Onderwijs afspraken gemaakt over de bevordering van homo- en transgender-emancipatie (gender-emancipatie). Voor de drie noordelijke provincies zijn dat Leeuwarden, Súdwest Fryslân, Groningen, Assen. Deze vier Regenbooggemeenten zetten zich extra in om de gender-emancipatie te bevorderen. In dit project wordt nauw samengewerkt met COC Friesland. Een overzicht van alle Regenboogsteden staat op de website van Movisie.

Leeuwarden heeft sinds mei 2016 een regenboogtrap. Op 28 mei onthulde wethouder Sjoerd Feitsma op het Mata Hari-plein de trap in de kleuren van de LHBT-vlag. In de gemeente Sudwest-Fryslân opende wethouder Gea Akkerman op 11 oktober 2016 het regenboogbankje in Sneek. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Regenboogtrap.Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71