Gender

Gender betreft het denken over sekserollen en seksualiteit. Gender gaat over de positie van vrouwen en mannen in de samenleving. Gender is er altijd, maar soms zien we het niet meer. De invloed ervan is meestal onbewust. Toch is onze samenleving ermee doordrenkt: van het speelgoed dat we onze kinderen geven, tot de vakjes die we aankruisen op formulieren en de wc’s die we geacht worden te gebruiken. De mogelijkheden zijn vaak beperkt: iemand is óf man, óf vrouw. En dat doet de werkelijkheid tekort.

Gender ligt niet vast, maar wordt bepaald door de omgeving en de tijd waarin we leven. Het gaat over de culturele betekenis van verschillen. Gender is onderdeel van een bredere maatschappelijke context, waar ook klasse, ras, leeftijd en inkomenspositie deel van uitmaken.

Zo valt ook de emancipatie LHBT-ers (emancipatie op gebied van homoseksualiteit, transseksualiteit, biseksualiteit, queer) hieronder.

Tûmba verzorgt trainingen op het gebied van gender voor jongeren en professionals.