Gastlessen voortgezet onderwijs

Tûmba biedt gastlessen over diversiteit, vooroordelen, en discriminatie voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Onze lessen zijn altijd maatwerk: wij sluiten graag aan bij het programma van uw school, de thema’s die spelen in de klas en de actualiteit. Veel lessen zijn te combineren – zo kunnen we dieper op een onderwerp in gaan.

Alle onderstaande workshops zijn ook digitaal beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met Tûmba: info@tumba.nl.


Digitale lesbrieven

Film inzetten als educatief middel is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met filmwereld. Het kijken van educatieve films over bijvoorbeeld racisme, discriminatie of gender helpt leerlingen in het vormen van een mening, verruimt hun blik op de wereld en leert ze op een speelse manier kritisch te zijn over wat ze zien. De lesbrieven gaan over de films:

 

 

  • Moonlight (een aangrijpende film over seksuele identiteit)
  • Easy A (een romantische komedie over gender en rollen)

Praktische informatie

Leerlingen kijken eerst naar de film en ontvangen daarna de lesbrief met vragen. Scholen kunnen de lesbrieven vrij gebruiken. Ze zijn op te vragen via info@tumba.nl. U kunt ook een nagesprek bij ons aanvragen. Dan kunnen we de onderwerpen verder uitdiepen met de leerlingen.

De kosten voor deze nabespreking zijn:

€35,- voor scholen in de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân

€95,- in overige gemeenten in Fryslân


In de huid van

paragraph image 3

Met gebruik van levensgroot afgedrukte foto’s van echte mensen, spelen deelnemers discriminatiecasussen na. Door jezelf in de persoon van de foto te verplaatsen ben je in staat te ervaren wat de gediscrimineerde persoon voelt. Deelnemers leren vooroordelen en stereotypen los te laten. Deze workshop is gebaseerd op de principes van Embodied Experience.

Boek deze gastles via het formulier onderaan de pagina.

Praktische informatie

De lesbrieven behorend bij het ‘Netflixaanbod’ zijn voor alle scholen vrij te gebruiken. Voor het uitdiepen van de thema's is er de mogelijkheid van een digitale nabespreking. Voor scholen in Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân zijn de kosten daarvan: € 35,00. Voor scholen in overige gemeenten: € 95,00.

De overige lesbrieven zijn voor scholen in de gemeente Leeuwarden vrij beschikbaar, voor een digitale nabespreking wordt € 35,- in rekening gebracht.


The Class of All Together

paragraph image 3

Leerlingen gaan voor de klas oog in oog in gesprek met een vluchteling. In groepjes worden gespreksonderwerpen voorbereid, maar ook de vluchteling stelt vragen. Bijvoorbeeld, "Hoe zouden je ouders reageren als ik met jou mee naar huis ging?" Of, "Wat zou je meenemen als jij moest vluchten?" De gastles roept veel reacties op.

Boek deze gastles via het formulier onderaan de pagina. 

Praktische informatie

Lokaal met ruimte waar leerling en vluchteling goed zichtbaar voor de groep plaats kunnen nemen.
Digibord of flipover aanwezig.
Geschikt voor leeftijden vanaf 12 jaar (basisschool na telefonisch overleg).
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 90 minuten.
Maximaal twee workshops per dag.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.


Homonologen

paragraph image 3

Homonologen is een prikkelende, verfrissende en intieme theatervoorstelling over jong en verliefd zijn. Het wordt gespeeld door zes jonge acteurs, gewoon in het klaslokaal. De voorstelling geeft op een ongedwongen manier antwoord op vragen zoals: “Wanneer weet je dat je verliefd bent? Wat als hij niet op meisjes valt? Wat als ze aan me zien dat ik homo of lesbi ben? Wat als ik het gewoon allemaal nog niet weet?” Homonologen laat zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen.

Na de voorstelling is er een gesprek met de leerlingen en de acteurs. De workshop is ook digitaal beschikbaar (zie liveyourstory.nl). Boek deze gastles via het formulier onderaan de pagina.

Homonologen is ontwikkeld door Eline Roozeboom van Live Your Story. Haar team werkt samen met Tûmba in de uitvoering van het project op scholen in Fryslân.

Praktische informatie

Klaslokaal met klassikale opstelling.
Spelers maken gebruik van een skelet. School dient hierin te voorzien.
Geschikt voor leeftijden vanaf 12 jaar (basisschool na telefonisch overleg).
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 2 keer 45 minuten (voorstelling en workshop)
Maximaal twee workshops per dag.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.


Veertig dagen niet schelden

paragraph image 3

Leerlingen gaan de uitdaging aan om 40 dagen niet te schelden. Bij de eerste les worden leerlingen op een indringende manier geconfronteerd met de effecten van het gebruik van scheld- en stopwoorden. Daarna gaan ze een contract aan om deze 40 dagen niet te gebruiken. We sluiten de periode af met een bijzondere bijeenkomst. Deze gastles heeft veel effect op scholen: naast het schelden neemt het pesten af en ouders worden ook uitgedaagd om mee te doen.

Boek deze gastles via het formulier onderaan de pagina.

Praktische informatie

Lokaal met klassikale opstelling.
Digibord en flipover aanwezig.
Geschikt met name voor groep 7 en 8 van de basisschool.
Duur: het project wordt uitgevoerd in een periode van 40 dagen, met startbijeenkomst, evaluatiebijeenkomst halverwege en afsluiting. Startbijeenkomst: 60 minuten; evaluatiebijeenkomst: 20 minuten; afsluiting: afhankelijk van de invulling.
Deelnemende scholen krijgen boekwerkje met tips voor invulling van lessen.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.


De Gitaar van Ali

paragraph image 3

Workshop over misverstanden in de interculturele communicatie als gevolg van egocentrisch denken. Aan de hand van anekdotes wordt duidelijk waar en hoe onze communicatie, goedbedoeld, soms toch fout gaat.

Praktische informatie

Ruim lokaal.
Digibord of flipover aanwezig.
Geschikt voor leeftijden vanaf 16 jaar.
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 60 tot 90 minuten.
Maximaal twee workshops per dag.
Let op: voor workshops buiten Fryslân neem telefonisch contact op en gebruik niet het bestelformulier.