Gastlessen voortgezet onderwijs

Tûmba biedt gastlessen over diversiteit, vooroordelen, en discriminatie voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Onze lessen zijn altijd maatwerk: wij sluiten graag aan bij het programma van uw school, de thema’s die spelen in de klas en de actualiteit. Veel lessen zijn te combineren – zo kunnen we dieper op een onderwerp in gaan.

Alle onderstaande workshops zijn ook digitaal beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met Tûmba: wietske@tumba.nl.


Digitale lesbrieven

Door film in te zetten als educatief middel krijgen leerlingen de mogelijkheid om door de ogen te kijken van personen die te maken krijgen met thema’s als racisme, gender of discriminatie. Dit helpt leerlingen om inzicht en empathie te krijgen voor de belevingswereld van personen die normaliter misschien wat verder van ze af staan, of het geeft ze herkenning omdat ze soortgelijke dingen meemaken in hun eigen leven. Tûmba ondersteunt bij het laten beklijven van de film door een serie vragen die in de lesbrief staan.

De film Jongens is gratis te zien op NTR en de lesbrief kan gratis opgevraagd worden bij Tûmba. De lesbrieven gaan over de films:

  • Jongens (bekijk hier de lesbrief die door Tûmba bij deze film is gemaakt)

  • Easy A (een romantische komedie over gender en rollen)

Praktische informatie

Leerlingen kijken eerst naar de film en ontvangen daarna de lesbrief met vragen. Scholen kunnen de lesbrieven vrij gebruiken. Ze zijn op te vragen via info@tumba.nl. U kunt ook een nagesprek bij ons aanvragen. Dan kunnen we de onderwerpen verder uitdiepen met de leerlingen.

De kosten voor deze nabespreking zijn:

€35,- voor scholen in de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân

€95,- in overige gemeenten in Fryslân


Liefdesbrieven

paragraph image 3

Op 14 februari vieren we internationaal de dag van de liefde. Vroeger via anonieme liefdesbrieven, tegenwoordig via sociale media of een cadeau. De tijden zijn veranderd, maar de liefde niet. Iedereen heeft de behoefte lief te hebben en geliefd te zijn. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Via een serie vragen die in de 'liefdesbrief' staan kunnen ouders/verzorgers met hun kinderen en vice versa in gesprek over de liefde.
De brieven zijn op te vragen bij Tûmba. Wij sturen ze in enveloppen naar de school toe.

Beide lesvormen zijn het meest geschikt voor middelbare scholieren

Praktische informatie

Klas scholieren.
Liefdesbrieven.
Les rond thema 'liefde'.


Gevlucht

paragraph image 3

Leerlingen gaan voor de klas oog in oog in gesprek met een vluchteling. Vooraf bereiden de leerlingen gespreksonderwerpen voor, en ook de vluchteling stelt vragen. Bijvoorbeeld, "Hoe zouden je ouders reageren als ik met jou mee naar huis ging?" Of, "Wat zou je meenemen als jij moest vluchten?" Het persoonlijk kennismaken met een vluchteling geeft leerlingen een positief beeld van vluchtelingen. De gastles roept veel reacties op.

Deze les is geschikt voor alle niveaus en leerjaren (ook MBO en HBO)

Boek deze gastles via Tûmba: 058-2157771

Praktische informatie

Lokaal met ruimte waar leerling en vluchteling goed zichtbaar voor de groep plaats kunnen nemen.
Digibord of flipover aanwezig.
Geschikt voor leeftijden vanaf 12 jaar (basisschool na telefonisch overleg).
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 90 minuten.
Maximaal twee workshops per dag.


In de huid van

paragraph image 3

Met gebruik van levensgroot afgedrukte foto’s van echte mensen kunnen deelnemers zich verplaatsen in discriminatie-ervaringen. Deelnemers leren vooroordelen en stereotypen los te laten. Ook bieden we handelingsperspectief; wat kun je doen als je discriminatie ziet of meemaakt? De les kan afgestemd worden op de opleiding.

Deze les is geschikt voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.

Boek deze gastles via Tûmba: 058-2157771

Praktische informatie

Ruim lokaal.
Digibord of flipover aanwezig.
Geschikt voor leeftijden vanaf 16 jaar.
Ideale groepsgrootte: 12 tot 25 personen.
Duur: 60 tot 90 minuten.
Maximaal twee workshops per dag.


De vrolijkste verjaardag van Sinterklaas

paragraph image 3

In dit boek - dat nu ook in het Fries is uitgegeven - wordt op een speelse manier de metamorfose van de Pieten behandeld. Het verhaal sluit prima aan bij de tijdsgeest en biedt ouders, leerkrachten en ouderverenigingen de mogelijkheid om er met kinderen over te praten.

'De fleurichste jierdei fan Sinteklaas’, is een boek waarin op een humoristische respectvolle manier de emoties van alle partijen rond de kwestie rond het sinterklaasfeest wordt onderzocht. Het boek is al jaren in bibliotheken in het westen en wordt, zoals ik al vertelde, nu uitgegeven in het Fries.

Het verhaal:
Sint komt een acrobatenpiet tekort. In Fer vindt hij de ideale Piet. Fer is door het dolle heen om deze eer maar eenmaal in het huis van Sint verbaast hij zich erover dat hij, een zwarte jongen met een afro, ook het ritueel van zwart schminken en Afro-pruik dragen moet ondergaan. Er volgt een gesprek met Sinterklaas, want ook de schmink- en pruikenpiet willen erbij blijven horen. Men gaat met elkaar praten en dit eindigt in een verjaardag die de Sint ervaart als zijn vrolijkste verjaardag ooit.

Praktische informatie

Klassikaal
Met name geschikt voor ouderverenigingen van basisscholen.