Diversiteitsbeleid

Iedere inwoner moet de kans hebben om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Burgers willen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging, burgerlijke staat of opleiding. Iedereen behoort gelijke rechten, plichten, kansen en vrijheden te krijgen. Overheden, instellingen en bedrijven zijn verplicht dit voor alle inwoners mogelijk te maken. Zij dienen ook een afspiegeling te zijn van de diversiteit in de samenleving, maar zich ook bewust te zijn dat hun beleid en dienstverlening rekening houdt met die diversiteit .

Discriminatie vindt vaak plaats op de werkvloer. Dit betreft zowel discriminatie bij werving en selectie, maar ook pestgedrag of ontslag bij zwangerschap. De oorzaak ligt meestal bij (vaak onbewuste) vooroordelen van werkgevers of onvoldoende vaardigheden bij leidinggevenden. Expertisebureau Tûmba krijgt geregeld verzoeken om informatie en advies. Bijvoorbeeld van een werkgever die zich afvraagt hoe je een neutrale vacature op moet stellen. Tûmba adviseert en ondersteunt op basis van de geldende wetgeving rond gelijke behandeling.

Selecteren zonder vooroordelen

Tûmba ontwikkelt ook trainingen en workshops, speciaal voor bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. Bijvoorbeeld Selecteren zonder vooroordelen. Deze training geeft inzicht in eigen vooroordelen op basis van uiterlijk. Zo wordt duidelijk dat niet alleen de sollicitant de benadeelde is, maar ook de werkgever.


Workshops en trainingen op maat

Op verzoek levert Tûmba workshops en trainingen op maat, voor bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. Onderwerpen speciaal gericht op het bedrijfsleven zijn: Diversiteitsbeleid in uw bedrijf, Werving en selectie zonder vooroordelen, Pesten op de werkvloer en Antidiscriminatiewetgeving.


Diversiteitsprijs

Ieder jaar reikt Tûmba de Diversiteitsprijs uit. Jaarlijks reikt Tûmba deze prijs uit aan twee organisaties die zich inzetten om diversiteit positief te benadrukken.

LED Factory en Strong ID winnen de Diversiteitsprijs 2018!

We waren onder de indruk van LED Factory, die diversiteit als vanzelfsprekend ziet in hun organisatie. Ze hebben een divers personeelsbestand en investeren in de talenten en mogelijkheden van hun medewerkers. Lees hier hun verhaal.

De andere winnaar, Strong ID, viel op door hun volhardende werk met een moeilijke doelgroep: straatjongeren. Hun medewerkers en cliënten hebben veel verschillende nationaliteiten en religies. Voor de organisatie is diversiteit het accepteren van iedereen, ondanks hun verleden. Teamleider Dewi: “Iedereen is welkom en verdient een kans.”. Lees hier hun verhaal.

Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71