Diversiteitsbeleid

Iedere inwoner moet de kans hebben om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Burgers willen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging, burgerlijke staat of opleiding. Iedereen behoort gelijke rechten, plichten, kansen en vrijheden te krijgen. Overheden, instellingen en bedrijven zijn verplicht dit voor alle inwoners mogelijk te maken. Zij dienen ook een afspiegeling te zijn van de diversiteit in de samenleving, maar zich ook bewust te zijn dat hun beleid en dienstverlening rekening houdt met die diversiteit .

Discriminatie vindt vaak plaats op de werkvloer. Dit betreft zowel discriminatie bij werving en selectie, maar ook pestgedrag of ontslag bij zwangerschap. De oorzaak ligt meestal bij (vaak onbewuste) vooroordelen van werkgevers of onvoldoende vaardigheden bij leidinggevenden. Expertisebureau Tûmba krijgt geregeld verzoeken om informatie en advies. Bijvoorbeeld van een werkgever die zich afvraagt hoe je een neutrale vacature op moet stellen. Tûmba adviseert en ondersteunt op basis van de geldende wetgeving rond gelijke behandeling.

Selecteren zonder vooroordelen

Tûmba ontwikkelt ook trainingen en workshops, speciaal voor bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. Bijvoorbeeld Selecteren zonder vooroordelen. Deze training geeft inzicht in eigen vooroordelen op basis van uiterlijk. Zo wordt duidelijk dat niet alleen de sollicitant de benadeelde is, maar ook de werkgever.


Workshops en trainingen op maat

Op verzoek levert Tûmba workshops en trainingen op maat, voor bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. Onderwerpen speciaal gericht op het bedrijfsleven zijn: Diversiteitsbeleid in uw bedrijf, Werving en selectie zonder vooroordelen, Pesten op de werkvloer en Antidiscriminatiewetgeving.


Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71