Meld discriminatie

Heeft u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of bent u getuige van discriminatie? Dan is melden zeker van belang. Door melding te doen van discriminatie kan er in veel gevallen daadwerkelijk iets aan gedaan worden. Als u in de provincie Fryslân woont of werkt (Drachten, Sneek, Franeker, Harlingen, Dokkum, etc), kunt u terecht bij het Discriminatie Meldpunt Tûmba.

U kunt gebruik maken van het formulier hieronder.

Via Lees meer uitklapbare tekst
voor meer informatie. Litemporit ipisinv eriatis qui aborpor estio. Cerci ut
aut faccabo ressinc et que experro dolum ium re sunt.

Wat doet Tûmba met een melding?

Tûmba adviseert en ondersteunt u over de aanpak van uw melding. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. Tûmba onderneemt nooit actie zonder uw uitdrukkelijke toestemming en uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Tûmba past altijd hoor en wederhoor toe. Afhankelijk van het resultaat hiervan bekijken wij samen met u welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) kan ingeschakeld worden of er wordt geadviseerd over het doen van aangifte bij de politie. Tûmba steunt u hierbij.

U kunt uw melding schriftelijk, telefonisch of online indienen. Meldingen kunnen ook door derden worden ingediend, bijvoorbeeld door een collega of getuige. U kunt uw melding ook anoniem doen.

In het Protocol Behandeling meldingen discriminatie kunt u lezen hoe Tûmba meldingen behandelt.


Discriminatiemelding

Ik wil graag een anonieme melding doen

Uw gegevens

Tûmba geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derden

Naam

E-mail

Organisatie

Adres

Gemeente *

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geslacht

Man
Vrouw
Genderneutraal

Leeftijd

Korte omschrijving van het voorval

Ik wil graag een uitgebreide melding doen

Voorval

Datum voorval

Plaats voorval

Door wie bent u gediscrimineerd

Er is aangifte gedaan bij de politie

ja
nee

Ik wil benaderd worden door Tûmba

Ik ga akkoord met het privacyreglement van Tumba