Contact

Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit, is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 

 

Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden

058 2157771
E info@tumba.nl
NL66 TRIO 0197 8012 50

Foto's: © Shutterstock

U kunt discriminatie telefonisch, schriftelijk of via het meldformulier melden.


Privacyreglement

Welke informatie Tûmba van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen via een informatieverzoek of klachtenformulier.
Bij uw bezoek aan de website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres en de browser. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te kunnen verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Tûmba verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat en eventueel voor interne kwaliteitsonderzoeken om de dienstverlening te kunnen meten. Geanonimiseerd worden de gegevens gebruikt voor analyse, rapportage en onderzoek.

Bij het maken van een melding wordt er voor een effectieve en transparante registratie en klachtbehandeling bepaalde (persoons)gegevens opgeslagen. U heeft ook altijd de mogelijkheid om anoniem te melden. Voor nadere toelichting kunt u het privacybeleid raadplegen. 

Aansprakelijkheid
De inhoud van de website van Tûmba is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Tûmba kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Tûmba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.


ANBI

Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit, is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2008.

Het BTW-nummer van Tûmba is: NL0055 42224 B 01
Het fiscaal nummer van Tûmba is: 005542224
Het rekeningnummer van Tûmba is: NL66 TRIO 0197 8012 50
KvKnummer is: 41001568

Het bestuur van Tûmba bestaat uit:
Voorzitter: Hans den Dulk
Vice-voorzitter: Willemijn Kuper
Penningmeester: Sander Penninga
Secretaris: Emile Priest

Het bestuur van Tûmba werkt onbezoldigd, het personeel volgt de CAO Welzijn.

De visie en missie van Tûmba.

De doelstelling van Tûmba is: Tûmba is kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. Tûmba biedt advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. Ook bieden we een groot aanbod voor onderwijs en professionals. Bijvoorbeeld over vooroordelen, pesten, racisme, gender, migratie en vluchtelingen. Het gaat daarbij om ontmoeting en het delen van ervaringen. Theater, beeldende kunst en filosofie kunnen onderdeel zijn van ons aanbod. Tûmba voert in opdracht van gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.

Het jaarverslag over 2012.
Het jaarverslag over 2013.
Het jaarverslag over 2014.
Het jaarverslag over 2015.
Het jaarverslag over 2016.
Het jaarverslag over 2017.
Het jaarverslag over 2018.
Het jaarverslag over 2019.
Het jaarverslag over 2020.
Het jaarverslag over 2021.
Het jaarverslag over 2022.

ANBI-formulier Belastingdienst.


Uw opmerking, tip of vraag...

Wilt u iets opmerken, ons een tip geven of ons iets vragen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier. De hier ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt en bewaard in zoverre de AVG-wetgeving dat toestaat.


Contactformulier

Naam
Postcode
Telefoon
Mailadres
Opmerking
Ik ga akkoord met het privacyreglement van Tûmba