Contact

Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit, is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Eewal 56
8911 GT Leeuwarden
T (058) 2157771
E info@tumba.nl
NL66 TRIO 0197 8012 50

Foto's: © Shutterstock

U kunt discriminatie telefonisch, schriftelijk of via het meldformulier melden.

lange tekst

ANBI

Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit, is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2008.

Het BTW-nummer van Tûmba is: NL0055 42224 B 01
Het fiscaal nummer van Tûmba is: 005542224
Het rekeningnummer van Tûmba is: NL66 TRIO 0197 8012 50

Het bestuur van Tûmba bestaat uit:
Voorzitter: Naima Zoundri
Penningmeester: Sander Penninga
Vice-voorzitter: Hans van den Dulk
Secretaris: Willemijn Kuper

Het bestuur van Tûmba werkt onbezoldigd, het personeel volgt de CAO Welzijn.

Het beleidsplan 2013-2016 van Tûmba.

Het jaarverslag over 2012.
Het jaarverslag over 2013.
Het jaarverslag over 2014.
Het jaarverslag over 2015.
Het jaarverslag over 2016.
Het jaarverslag over 2017.


Contactformulier

Naam
Postcode
Telefoon
Mailadres
Opmerking
Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71