Nieuwsarchief

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten die we op onze site plaatsten.


Beperkt bereikbaar

In verband met de nieuwe maatregelen rond het coronavirus is Tûmba voorlopig gesloten. We vragen u vooral gebruik te maken van email. Discriminatie melden kan, als altijd, via de website. Due to the risks of coronavirus the office of Tûmba is closed. Report discrimination via the website. Other urgent questions by email.


Deel je verhaal

Deel je verhaal in de Tûmba-caravan In Fryslân wonen ruim 600.000 bijzondere mensen. En die mensen zitten vol verhalen. Verhalen over wat ze beleven, leren, wat hun dromen zijn en hoe ze tegen de wereld aankijken. Die verhalen delen ze in de kleinste én reizende ambassade van Fryslân.

Kom naar de Tûmba-caravan

De Tûmba-caravan reist door Fryslân en stopt op scholen, pleinen en werkplekken om jou te ontmoeten en je verhaal verder te brengen.*

Wil je ook je verhaal delen? Kom naar de Tûmba-caravan. Je kunt de Tûmba-caravan uitnodigen op je school in combinatie met een gastles of op je werkplek in combinatie met een (online) lezing of brainstormsessie over een onderwerp als gelijkheid op de werkvloer.

Neem voor meer informatie contact op met Arnold Helmantel via arnold@tumba.nl.

Wil je weten waar de Tûmba-caravan de komende tijd is? Kijk dan in onze agenda.

* we hanteren in de Tûmba-caravan de RIVM-richtlijnen.

Kinolân

Nu scholen genoodzaakt zijn digitaal te werken en de leerlingen thuis achter de schermen zitten, gaan de fysieke voorlichtingen niet door. Daarom biedt Tûmba de mogelijkheid om leerlingen thuis via digitale lesbrieven en films aan de slag te laten gaan over het thema discriminatie.

Het idee is dat wij, net als u op dit moment, digitaal een mogelijkheid bieden waarbij de bewustwording rondom discriminatie besproken wordt. De leerlingen zitten veel binnen. Netflix en Videoland zijn een van de favorieten bezigheden.

Er zijn veel films waarmee het onderwerp discriminatie (in de breedste zin van het woord) dichterbij de belevingswereld van leerlingen brengt. De films inzetten om het thema te introduceren, te illustreren of te verdiepen, is een goed middel. Tûmba wil een aantal films aanbieden inclusief een lesbrief die u als aanvulling op uw les zou kunnen aanbieden aan uw leerlingen.

Daarnaast bieden we digitale lesbrieven bij de reguliere voorlichtingen aan. Thema's zijn: interculturele communicatie, racisme, LHBTI en vooroordelen.

Wij denken dat we hiermee meerdere doelen behalen zoals inhoudelijk bezig zijn met het thema, inspelen op de dagbesteding van de leerlingen, u als docent tegemoet te komen in deze zware/bijzondere periode en onze missie uit te voeren.

Wellicht ten overvloede; aandacht voor discriminatie is net zoals seksuele voorlichting of rekenen. Doe je het een tijd niet, ebt het weg of mis je een hele generatie die straks wel geconfronteerd wordt met eigen vooroordelen en alle nadelen hiervan. Want we zullen weer, na deze crisis, met elkaar moeten samenleven en het liefst zonder uitsluitingsmechanismen.

Praktisch:
  • Wij geven u de mogelijkheid om een film te kiezen en u ontvangt van ons het lesmateriaal.
  • De leerlingen krijgen een link waar ze de film kunnen bekijken.
  • U koppelt aan ons terug hoeveel leerlingen meegedaan hebben en in het kort de ervaring of vragen die er worden gesteld.
  • voor lesbrieven over de thema's kunt u contact opnemen met Arnold Helmantel. Ook kan Tûmba lesbrieven verzorgen op aanvraag. Mail naar arnold@tumba.nl (vergeet niet ook een telefoonnummer te vermelden in uw mail)


Discriminatie - we zijn er nog lang niet. Vooral witte mensen niet

In het Nederlands Dagblad van 12 augustus 2020 een opinieartikel over wit privilege.

Wat voor veel witte mensen heel vanzelfsprekend is, moet door niet-witte mensen voortdurend worden bevochten. En dat hebben de eersten nog steeds niet door. Lees het artikel hier.


Koning & koning

In 2020 bestaat het prentenboek Koning & Koning 20 jaar, dit porseleinen huwelijk van de twee prinsen in het boek valt net in het jaar dat Leeuwarden Roze hoofdstad zou zijn.

Het prentenboek is inmiddels in 12 talen vertaald en wereldwijd bewerkt tot voorstellingen, theater, ballet.

Om dit te vieren gaan de makers Linda de Haan en Stern Nijland dit jaar langs scholen met een mooi programma op maat. Het thema is diversiteit, maar ook hoe maak je een boek en hoe gaat dat boek eigenlijk de wereld over. Linda & Stern lezen voor met vertelplaten en zorgen voor een creatieve workshop op maat.

Leeftijd 4 t/m 8
Leeftijd 8 t/m 12
Leeftijd brugklas VO

Voor meer informatie kun je kijken op: www.koningenkoning.nl of boeken via de schrijverscentrale


Huis aan Huis Zomerserie

Iedere zomer verzorgt Amber Boomsma namens Tûmba de serie interviews in de Huis aan Huis-bladen in Fryslân.

In de zomer van 2020 werden mensen van diverse achtergronden en leeftijden geïnterviewd over hoe zij in hun beroep en persoonlijk leven werk maken van gelijke behandeling. 

In deel een vertelt Ank Dijkstra over haar inzet voor emancipatie.

In deel twee vertelt Eva van Netten (30) hoe zij in festivals de bezoekers de ogen laat openen voor diversiteit.

In deel drie komt Harcourt Klinefelter (82) aan het woord, die mensen inspireert in de geest van Martin Luther King.

In deel vier vertelt Majo Tigchelaar (72) hoe belangrijk het is om open te zijn over seksuele diversiteit.

In deel vijf legt Sandra Roza (60) uit waarom luisteren zonder oordeel zo nodig is.

In het zesde en laatste deel vertelt Tonny van den Berg (31) over zijn persoonlijke groei.


Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland

Het aantal discriminatiemeldingen bij Discriminatie Meldpunt Tûmba is in 2019 met 30% gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Op 23 april presenteren de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatie-voorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Vorig jaar werden er 237 meldingen van discriminatie bij Tûmba geregistreerd. Een mogelijke verklaring voor deze stijging ten opzichte van 2018 is de aandacht in het najaar van 2019 voor racistische incidenten op en rond voetbalwedstrijden. Door jaarlijkse discussie over Zwarte Piet doen meer mensen melding van discriminatie. Bovendien is Tûmba vorig jaar gestart met de campagne #jijhoorterbij, die mogelijk ook tot meer meldingen heeft geleid.

Het aantal meldingen dat Tûmba van inwoners van de gemeente Leeuwarden heeft gekregen, is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld

Verder is de toename van vijandige bejegening opvallend. De cijfers laten een stijging van 9% zien in 2019. Vijandige bejegening betreft onder meer uitschelden en beledigen. Veel melders ervaren dat het maatschappelijk debat en de sfeer op straat verhardt.

De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 481, bij de Discriminatie Meldpunten 538 en bij het College voor de Rechten van de Mens 53 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

De arbeidsmarkt blijft verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2019 gingen 145 van de 538 meldingen over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt publieke opinie en huisvesting vaker genoemd als terrein waarop discriminatie plaatsvindt.

U kunt de Monitor Discriminatie 2019 hier (pdf) lezen.

In de video de cijfers voor Fryslân op een rij.

Werp een dijk op tegen racisme

In het Friesch Dagblad van 26 maart 2020 een opinieartikel over de noodzaak om een dam op te werpen tegen racisme. Een oproep tot echte inclusieve gemeenten.

Steeds meer gemeenten in Fryslân zijn of willen Regenbooggemeente worden. Een gemeente die open staat voor LHBTI-ers en voor seksuele diversiteit. Dat is verheugend nieuws, al moet er nog veel werk verzet worden voor de echte acceptatie van homoseksuelen. Maar hoeveel Friese gemeenten zijn daadwerkelijk inclusief? Voor migranten, voor moslims, voor hindoestanen, voor mensen met een beperking? Waar discriminatie op de arbeidsmarkt of in de huisvesting hard wordt aangepakt, waar uitsluiting op scholen of in de zorg bestreden wordt, waar mensen wie ze ook zijn worden gezien als mensen zoals u en ik. Gemeenten die beleid maken waarin de mensenrechten centraal staan.

Lees het hele artikel hier.

Regenboogvlag is niet overbodig

Woensdag 4 maart stond er op de opiniepagina's van de Leeuwarder Courant een Te Gast van directeur Mirka Antolovic over de discussie rond de regenboogvlag op het provinciehuis.

Kern van het artikel: "De lhbtiq+-gemeenschap voelt dagelijks de uitsluiting. Door de weigering de vlag te hijsen, sluit de provincie deze gemeenschap nogmaals uit. Niet zozeer uitgesloten als het gaat om actief beleid, maar uitgesloten ten opzichte van andere provincies in het land. Alle andere provincies in Nederland hijsen de vlag. Alleen Fryslân niet. En dat is zuur."

Lees hier het hele artikel.

'Virusgrappen zijn niet onschuldig'

Studenten en schoolleiding van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden maken zich zorgen over discriminatie van Aziaten. Bij Tûmba ruim 60 meldingen over discriminerend carnavalslied Radio10, schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

Ze moest meteen een dokter bellen, gilde een tienermeisje in een kledingzaak in Leeuwarden. Haar winterjas had in het voorbijgaan die van de 24-jarige Yu Shan Liu geraakt. Nu had ze misschien het corona-virus opgelopen, was de suggestie. De vriendinnen van het meisje waren allemaal in lachen uitgebarsten.

Het incident gebeurde afgelopen vrijdag, maar de Chinese student tourism management aan NHL Stenden Hogeschool is er nog ontdaan van. ,,Ik was verbijsterd. Waarom zegt zo’n kind zoiets? Ik wist niet hoe ik moest reageren. En eigenlijk schaamde ik me ook, want het was behoorlijk druk in de winkel.’’

Dat zij zich schaamt, is de omgekeerde wereld natuurlijk, stelt directeur Mirka Antolovic van anti-discriminatiebureau Tûmba in Leeuwarden. Hier kregen ze na het uitbreken van het corona-virus eerst mondjesmaat meldingen binnen: ,,Aziaten die op straat worden toegeroepen, naar wie anders wordt gekeken of dat mensen niet achter ze willen staan in de rij bij de kassa.’’

Maar sinds het lied Voorkomen is beter dan Chinezen dat dit weekeinde op Radio 10 te horen was, is voor de Aziatische gemeenschap de maat vol. Zij laten nu overal van zich horen. Bij Tûmba kwamen de afgelopen dagen zeker zestig meldingen binnen van mensen die de tekst, waarin onder meer wordt gerept over stink-Chinezen, stigmatiserend en kwetsend vinden.

Ruim drieduizend meldingen
In het hele land zijn bij de verschillende anti-discriminatiebureaus, verenigd op discriminatie.nl, in totaal ruim drieduizend meldingen gedaan naar aanleiding van het als satire bedoelde liedje. Dj Lex Gaarthuis van Radio 10 heeft er inmiddels zijn excuses voor aangeboden.

,,Er komt een gezamenlijke reactie richting de radiozender, de dj en de makers van het liedje’’, zegt Antolovic. Er is aangifte gedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. ,,Discriminatie is een hardnekkig probleem. En onder het mom van ‘het moet kunnen’ wordt het vaak verkocht als humor. Maar grappen over het corona-virus zijn niet onschuldig.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 13022020

Tûmba krijgt tientallen meldingen van Chinezen over corona-carnavalslied

Anti-discriminatiebureau Tûmba in Leeuwarden heeft de afgelopen dagen tientallen meldingen gekregen over een carnavalslied van Radio 10 dat de gek aansteekt met het coronavirus.

In het lied wordt gesuggereerd dat mensen van Chinese afkomst in Nederland hier het virus overbrengen en dat je maar beter uit hun buurt kunt blijven.

Het lied heeft de titel 'Voorkomen is beter dan Chinezen' en er wordt bijvoorbeeld gezongen over 'stinkchinezen'. Mensen die hun beklag doen bij Tûmba, zeggen dat ze aangifte willen doen. Ze willen ook dat het Openbaar Ministerie er werk van maakt.

Volgens Mirka Antolovic van Tûmba hebben ze in Leeuwarden tot nu toe zo'n 60 meldingen binnen gekregen, landelijk ligt dat rond de 1000. Het is maar één keer eerder voorgekomen dat er in korte tijd zoveel meldingen binnenkwamen bij het discriminatiemeldpunt en dat was met de 'minder Marokkanen'-uitspraak fan Geert Wilders.

Luister hier naar het interview op Omrop Fryslân.

Hand in hand tegen racisme #jijhoorterbij

Tûmba roept alle voetbalclubs in Fryslân op om komend weekeinde hand in hand met elkaar te staan, als symbool tegen racisme.

Nederland reageerde geschokt op de racistische leuzen tijdens de wedstrijd van Den Bosch tegen Excelsior afgelopen weekeinde. We zien ook een beweging van mensen, waaronder ook het Nederlands elftal, die duidelijk stelling nemen in deze kwestie. Ze staan hand in hand om duidelijk te maken dat zij met elkaar tegen racisme zijn.

De meeste meldingen bij Tûmba, kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit, gaan ook over racisme. Wij zien en horen wat racisme met mensen doet. Daarom roept Tûmba alle voetbalclubs in Fryslân op zich komend weekend voorafgaand aan de wedstrijden aan te sluiten en met elkaar hand in hand te gaan staan tegen racisme. Sport verbroedert en dat moet zo blijven want #jijhoorterbij

Artikel 1 in Provinsjehûs

Woensdagochtend 22 mei hebben Commissaris van de Koning Arno Brok en oud-Statenlid Teus Dorrepaal in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet onthuld.

Sinds 22 mei hangt in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet:

Elk dy't yn Nederlân ferkeart, wurdt yn deselde gefallen itselde behannele. Diskriminaasje út reden fan leauwe, libbensoertsjûging, politike oertsjûging, ras, geslacht of op hokker grûn dan ek, is net tatsien.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De eerste stap op weg naar een inclusieve provincie!

Te Gast: Zaak-Semenya is staaltje seksisme

Te Gast in de Leeuwarder Courant van 4 mei 2019. "De zaak van Caster Semenya laat zien dat seksisme en ongelijke behandeling hardnekkig is. Stop nu eens met het denken in hokjes. En bevrijdt de samenleving van seksisme." Lees de volledige tekst hieronder.

Het is veruit de leukste sketch in de Woody Allen film ‘Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask)’: de ejaculatie-scene. Een groep mannen, waaronder Allen, staat verkleed als zaadcellen, klaar om het grote onbekende tegemoet te gaan. Allen twijfelt en is bang (“Je hoort die rare verhalen, over die pil die vrouwen nemen”). Waarop vervolgens de mannen, alsof ze op een ruimtemissie zijn, het onbekende inspringen.

Zo hebben we het allemaal min of meer geleerd. Moedige zaadcellen die zich een avontuurlijke weg vechten richting de afwachtende eicel. Fout! De eicel is helemaal niet passief, maar zuigt als het ware de zaadcellen naar zich toe en geeft bovendien een signaal af waardoor de cellen hun uiteindelijke doel kunnen vinden. Dit biologische feit is in 1991 al wereldkundig gemaakt, maar door de voortdurende herhaling van het clichébeeld worden de traditionele rolpatronen voor mannen en vrouwen keer op keer bevestigd.
Dit seksisme vinden we overal in de maatschappij terug. Ook in de sport, zoals de zaak van de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya laat zien (LC 2 mei). Het hoogste internationale sporttribunaal CAS bepaalde afgelopen week dat vrouwelijke atleten die een hoge, aangeboren testosteronspiegel hebben, geweerd mogen worden van wedstrijden. De 28-jarige Semenya maakt driemaal zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. Gevolg van de CAS-uitspraak is dat de internationale atletiekfederatie IAAF een testosteronlimiet mag instellen op de 400 en 800 meter. Let wel, voor atletes, want voor vrouwen gelden andere regels dan voor mannen.

In 2011 betoogde hoogleraar neuromechanica Bert Otten van de RUG dat niemand ooit sneller zal lopen dan recordsprinter Usain Bolt. De Jamaicaanse sprinter heeft veel langere onderbenen dan op basis van zijn bovenbenen verwacht mag worden. ''Daarbij is de kuitspier in verhouding vrij klein en zit de spier erg hoog, net als bij een paard,” aldus Otten. Dit aangeboren voordeel was voor de IAAF geen enkel probleem. De spanwijdte van de armen van topzwemmer Michael Phelps (27 Olympische medailles) is bovengemiddeld en zijn enkels zijn zo flexibel dat hij zijn voeten als een soort flippers kan gebruiken. Geen enkele sportorganisatie die hier een punt van maakte. Maar Caster Semenya is vrouw. Terecht dat voormalig hordenloper Gregory Sedoc zegt er kippenvel van te krijgen. “We hebben het hier over een mens. Een persoon. Iemand die als vrouw is geboren en zich vrouw voelt. Daar wordt nu tegen gezegd: wij vinden jou te veel man, slik maar medicatie… Het zou maar over jou gaan.”

De zaak van Caster Semenya laat zien dat seksisme en ongelijke behandeling hardnekkig is. Stop nu eens met het denken in hokjes. En bevrijdt de samenleving van seksisme.

Harry Prins, medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit


Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71