Tentoonstelling Objecten

paragraph image

Vanaf 2 Mei zijn de volgende prachtige beelden te zien van Tineke Szarzynski en Johan Visser in de microgalerie.

Voor meer info over Tineke Szarzynski, kijk ook op www.tinekeszarzynski.nl
Voor Johan Visser, kijk ook op www.jvisserdesign.nl
Werk van Johan Visser is onlangs ook geselecteerd voor de ZomerExpo in museum de Fundatie te Zwolle (25 Mei t/m 1 September).

Filosofie Café Cor Hermans

paragraph image

Sociaal darwinisme als vrolijke wetenschap Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

Van Darwin naar Nietzsche
Toen de historicus Thomas Carlyle in de zomer van 1875 Darwin ontmoette, vroeg hij hem of het ook mogelijk was dat mensen door de evolutie weer opnieuw apen zouden worden. Carlyle's plaagstoot laat zien dat over de evolutietheorie niet alleen in termen van vooruitgang werd gesproken.
Gedachten over een reversie van de evolutie waren er ook. Werk je de natuurlijke selectie niet tegen door sociale contraselectie wanneer de zwakken worden beschermd? Het biologisch darwinisme was zwanger van dit soort sociale, politieke en morele implicaties. Darwin confronteerde zijn tijdgenoten met diverse ongemakkelijke conclusies: de wetenschappelijke irrelevantie van het scheppingsverhaal, de afstamming van de apen, de dierlijke erfenis in ieder mens, de ondergeschiktheid van het individu aan het overleven van de soort, de 'immoraliteit' van de hard selecterende natuur. Ook de vrees voor degeneratie lag in Darwins theorie besloten. Vooral daarop probeerde het sociaal-darwinisme, met ingenieuze en dubieuze redeneringen, een antwoord te vinden. Hoe past Nietzsches visioen van een 'supermens' hierbij? Met zijn concept van 'de vrolijke wetenschap' bezong hij 'de euforie van de genezing'. De eugenetica (van mensverbetering tot rasverbetering) deed dat ook. Nietzsche zag zichzelf graag als de “anti-Darwin”: de natuurlijke evolutie is helemaal geen 'survival of the fittest', ze benadeelt 'de sterken' juist, stelde hij uitdagend. De verhouding tussen sterken en zwakken is ook nu nog een moreel dilemma van jewelste.


Filosofie Café Hans Achterhuis

paragraph image

De utopie van de vrije markt Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

Het neoliberalisme is oorspronkelijk als een economische utopie van een welvarende toekomst voor allen gepresenteerd. Als zodanig heb ik het in ‘De utopie van de vrije markt’ dan ook bekritiseerd. Maar juist door het utopisch karakter ervan haalde deze kritiek, hoe overtuigend ze mij en veel anderen ook in de oren klonk, weinig uit. De beloftes van economische groei en vooruitgang houden stand, de toekomst blijft wenken. Een utopie is niet te weerleggen voor mensen die erin geloven; als ze morgen niet bereikt wordt, dan wel overmorgen.
Maar onlangs verscheen er een baanbrekende studie die de discussie over de marktordening van het neoliberalisme meer wetenschappelijk kan maken: ‘De onzichtbare hand. Hoe markteconomieën opkomen en ondergaan’ van Bas van Bavel. Er blijken in het verleden vaker markteconomieën als de onze te hebben bestaan. Onze situatie als moderne mensen die in een maakbare toekomst geloven is niet zo uniek als wij denken. Uit de bestudering van de cycli van opkomst en neergang van eerder markteconomieën kunnen we lering trekken en de beloftes van het neoliberalisme kritisch wetenschappelijk toetsen.

Filosofie Café Jan Bout

paragraph image

Ik stuntel dus ik ben Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

In de filosofische traditie van Descartes, Ik denk, dus ik ben, en van Damasio, Ik voel, dus ik ben, was het thema van de Maand van de Filosofie 2019: Ík stuntel dus ik ben. Wat wordt er bedoeld met stuntelen?
Verwachtingen van jezelf of anderen bepalen mede het al dan niet stuntelen van jezelf of anderen, die versterkt kunnen worden door reacties, intern en extern.

Vanuit de narratieve beweging is er meer en meer aandacht gekomen voor het levensverhaal van mensen. Vanuit vele invalshoeken kan het levensverhaal bekeken worden. Persoonlijke elementen van levensverhalen zijn terug te brengen tot ieders eigen levensverhaal. Wat betekent stuntelen in dat kader? Wat of wie bepaalt de maatstaf? Want wie stuntelt er niet?

Filosofen als Nietzsche, Luijpen, Boerwinkel, Levinas, Foucault, Gilles Deleuze, Braidotti en vele grote namen uit de wereld van de psychologie spelen een rol in de lezing van deze avond. Welke uitspraken hebben zij gedaan in het kader van ons menselijk bestaan die hebben bijgedragen om meer zicht te krijgen op ons al dan niet succesvolle of stuntelige leven?

In welke mate zijn deze denkers en theoretici mede verantwoordelijk voor het ontstaan van maatstaven? Welke verwachtingen over mogelijkheden zijn er mede door hen gecreëerd?

De definitie van stuntelen is onderhevig aan de opvattingen van mensen die behoren tot onderscheiden groepen. Wat de een stuntelen noemt, is voor een ander gewoon gedrag.

Op welke wijze staan wij zelf tegenover anderen en weten we er geen raad mee met het anders-zijn van de Ander? Vreemd ervaren roept automatisch een reactie op. Wat is het verband met uitsluiten en /of openstaan voor hetgeen ons vreemd is? Van belang is ook om te onderzoeken wat de dominant, richting bepalende krachten in ieders leefomgeving zijn, waardoor mensen zichzelf of anderen ervaren als stuntelaars, prutsers of losers.

Wie van de Drie Sneek

paragraph image

Workshop Wie van de Drie op volwassen studenten opleiding Verzorgende-IG friese Poort Sneek. Wie van een Drie is gebaseerd op het beroemde Nederlandse tv-spel. Drie kandidaten presenteren zich, aan leerlingen of bijvoorbeeld bewoners van een ouderenzorgcentrum de vraag wie de waarheid spreekt. Het interactieve spel biedt mogelijkheden om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en te werken aan een veilige sfeer op school. Bijvoorbeeld over islam, homoseksualiteit, handicap, of afkomst.

Neem voor meer informatie contact op met Tûmba.

40 dagen niet schelden

paragraph image

Vandaag beginnen leerlingen van locatie Zamenhof van CSG Comenius in Leeuwarden aan de uitdaging om 40 dagen lang niet te schelden. Een uitdaging om veertig dagen niet te schelden. Wat is het effect van je taalgebruik? Deze training is bedoeld voor basisschoolleerlingen. Na afloop ontvangen de kinderen uit handen van een lokale bekendheid (wethouder, burgemeester, sportvrouw of -man) een certificaat. Uit de reacties van deelnemende scholen blijkt dat niet alleen het schelden afneemt, maar ook het pesten.

Neem voor meer informatie contact op met Tûmba.

Workshop 'De gitaar van Ali'

paragraph image

Op 10 septembert verzorgt Arnold Helmantel de workshop interculturele communicatie op het Singelland College in Drachten, met als titel 'De gitaar van Ali'.


Filosofie Café Bleri Llhesi

paragraph image

Hoop op sociale verandering Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

Verhalen van hoop liggen voor het oprapen.
Of het nu gaat om Spaanse slotenmakers die weigeren mensen uit hun huis zetten, Britse schoonmakers die een waardig loon afdwingen, Duitse piloten die weigeren vluchtelingen te deporteren of Belgische gezinnen die vluchtelingen opvangen. De vraag is: waarom kennen we die voorbeelden nauwelijks? Waarom heerst de negativiteit?

‘In tijden van cynisme zijn we hoop steeds meer als iets naïefs gaan zien’, stelt filosoof en jongerenwerker Bleri Lleshi. ‘Terwijl hoop ons net vooruit stuwt, ook in moeilijke dagen. Vanuit hoop kunnen we positieve veranderingen realiseren, hoe klein ook.'

In zijn lezing verweeft Lleshi inspirerende voorbeelden van vandaag met het leven en denken van Martin Luther King jr., die een halve eeuw geleden werd vermoord. Lleshi benoemt de wanhoop die er is, gaande van ongelijkheid tot en met machteloosheid. Maar hij laat ook zien hoe we van onderuit macht opbouwen en hoop mogelijk maken. Hij pleit voor verzet, engagement en hoop.

Want de geschiedenis toont aan: hoop kan de wereld veranderen.

Wie van de Drie Sneek

paragraph image

Workshop Wie van de Drie op volwassen studenten opleiding Verzorgende-IG friese Poort Sneek. Wie van een Drie is gebaseerd op het beroemde Nederlandse tv-spel. Drie kandidaten presenteren zich, aan leerlingen of bijvoorbeeld bewoners van een ouderenzorgcentrum de vraag wie de waarheid spreekt. Het interactieve spel biedt mogelijkheden om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en te werken aan een veilige sfeer op school. Bijvoorbeeld over islam, homoseksualiteit, handicap, of afkomst.

Neem voor meer informatie contact op met Tûmba.

Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71