Tentoonstelling Wol wordt sok

paragraph image

Dit jaar reist ze voor haar project “Expeditie Sok” door Nederland. Zij is op zoek naar twaalf gewone dingen. Simpele gebruiksvoorwerpen zoals een glas, een hemd, een paar sokken, een houten lepel, een mand, een paar schoenen of een aardewerken schaal. Makkelijk zat, zou je denken.

Wol is warm en zacht en komt van een schaap. Van wol kun je een sok breien. Dat weten we.

Wol is prachtig, maar wordt nog maar weinig gebruikt. Waarom hangen de winkels vol polyester, terwijl de schapen buiten in het land staan? Dorine van den Beukel vindt dat dit anders moet. De expositie “Wol wordt sok” vraagt ze aandacht voor de kwaliteit en de schoonheid van wol.

Hoe verander je wol van een schaap eigenlijk in een sok? Wat is kaarden? Heeft het eeuwenoude heideschaap, afkomstig van de schrale grond van de Nederlandse heidegebieden dezelfde wol als het traditionele Friese melkschaap, dat leeft op de rijke kleigrond van Fryslân? Als je een sok gaat breien, wat is dan de kleine hiel en wat de grote hiel? Het antwoord op deze vragen is in januari en februari te zien in de Microgalerie.

Filosofiecafé Judith Vega

paragraph image

DE CLOWN, DE DENKER EN DE POLITIEK Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

Filosofie gaat vaak over zaken als de rede, consistentie van analyse, en de denkende en rationele mens. Het circus is uitgebannen, de clown lijkt de vijand van de filosoof. Het gestuntel van de clown past de filosoof niet. Toch is kijken naar gestuntel vaak juist als heel verlichtend ervaren. Denk maar aan Charlie Chaplin, lieveling van diverse filosofen. Wat heeft de filosofische clown ons te zeggen? En hoe verhoudt die zich eigenlijk tot de clown-politicus? Ons tijdperk lijkt immers in het teken te staan van de politieke clown – letterlijk in het geval van de Italiaan Beppe Grillo, meer figuurlijk in de vorm van parlementariërs en presidenten die zich graag als clown gedragen. Laten we die twee figuren, de filosoof-clown en de politicus-clown, eens contrasteren: wanneer is gestuntel nog leuk?

Judith Vega is Universitair docent Politieke en Sociale Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek beweegt zich op het grensvlak van politiek en cultuur. Ze schreef onder meer over de Verlichting, feminisme, democratie, tolerantie, en vrijheid van meningsuiting.

SDG Congres Fryslân Foar in duorsume wrâld

paragraph image

Wereldwijd krijgen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties steeds meer bekendheid als de handvaten om de wereld mooier, eerlijker en gezonder te maken. Ook in Fryslân gebeurt dat en dat willen we graag laten zien. Kom op 14 maart naar het SDG Congres in Heerenveen en laat je inspireren!

Niet alleen voor overheden en burgers zijn de duurzame werelddoelen interessant, ook voor het onderwijs, voor kunstenaars en voor bedrijven. Werken aan een duurzame wereld doe je samen!

Maak keuze uit elf workshops, elk over een ander thema. Alle 17 doelen komen in de workshops aan bod. Welke kennis komt u brengen, en halen? Welke kansen ziet u? In de eerste workshop-ronde kiest u de workshop die het dichtst bij uw expertise of uw interesses ligt. In de tweede workshop-ronde kiest u willekeurig: bij elk thema spelen vragen waar u over kunt meedenken.
Alle werelddoelen hangen immers met elkaar samen en door vanuit verschillende perspectieven naar de uitdagingen te kijken komen er nieuwe mogelijkheden tot stand!

Workshop SDG 5 +16 - De Iepen Mienskip, een Fryslân voor iedereen, wordt verzorgd door Mirka Antolovic (directeur Tûmba) en Andrew Livsey (Provincie/ Fair Fryslân)

Filosofiecafé Edward van der Tuuk

paragraph image

VERBODEN TE FALEN Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

De moderne participatiesamenleving verlangt veel van mensen. We moeten vitaal zijn, pro-actief, innovatief, en assertief. We moeten onze talenten ontwikkelen, en ons leven lang bijleren. Maar ook meedoen, liefst op eigen kracht, want we zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor onszelf. Maar we moeten er ook zijn voor elkaar, want anders rijzen de zorgkosten de pan uit.

De moderne maatschappij lijkt steeds minder geduld te hebben met mensen die achterblijven in de rat-race van het moderne leven. Menselijk falen en verdriet worden vertaald in stoornissen waar een passende diagnose voor gevonden moet worden. Immers: je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Op school worden kleuters vanaf groep 1 onderworpen aan cito-toetsen. Steeds meer volwassenen en kinderen krijgen een psychiatrische diagnose, hetgeen vaak leidt tot stigmatisering.

"Ongetwijfeld is het belangrijkste objectief momenteel niet om te ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij zijn", schreef Michel Foucault in 1982. Hiermee riep hij op tot verzet tegen een maatschappij waarin mensen in toenemende mate worden gedisciplineerd. Paradoxaal genoeg lijken we in onze welvarende westerse democratieën steeds meer behoefte te krijgen aan controle en normalisering.

Maar wat is normaal, en wie bepaalt dat? Ligt in de angstvallige poging tot vaststelling van wat wij zijn, en wat die ander is, niet het gevaar besloten dat we uit het oog verliezen dat identiteit (zowel persoonlijk als sociaal) altijd in ontwikkeling is? Hoe kan een individu of groep zichzelf 'opnieuw uitvinden' als de omgeving daar niet toe uitnodigt? Zouden we niet moeten streven naar een invulling van identiteit die ruimte geeft aan mensen om, samen met anderen, zichzelf te ontplooien?

Drs. Edward van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.

Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71