Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws.


Meldingen van discriminatie in Fryslân kwart hoger

Discriminatie op grond van afkomst en huidskleur is in 2021 opnieuw het meest gemeld. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland, die de Discriminatie Meldpunten Groningen, Drenthe, Fryslân en de Politie Eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. De Monitor bevat gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de meldpunten, de politie en het College voor de Rechten van de Mens zijn geregistreerd. Jaarlijks worden deze cijfers gebundeld en aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze rapportage wordt in de Tweede Kamer besproken en kan invloed hebben op zowel regionaal, provinciaal als nationaal beleid.

Opvallend dit jaar was het aantal meldingen van mensen die zich ongelijk behandeld voelden door de coronamaatregelen. Deze categorie was in 2021 dermate groot dat deze procentueel gezien het beeld in de Monitor bepaalde: het was de op één na grootste categorie. Hoewel het geen wettelijke discriminatiegrond is, was het gevoel van ongelijkheid bij deze melders desondanks zeer reëel. De drie noordelijke Discriminatie Meldpunten hebben een betekenisvolle rol gespeeld in het horen en zich-gehoord-voelen van deze melders.

Helaas blijkt uit de cijfers van 2021 dat discriminatie nog steeds structureel aanwezig is in onze samenleving. Daarom zet Tûmba komend jaar weer in op het voorkomen en verminderen van discriminatie en ongelijke behandeling. Dit doen we door voorlichtingen en projecten op scholen, bij bedrijven en organisaties, (beleids)adviezen en onderzoek. Heb je toch discriminatie meegemaakt? Meld het!

Benieuwd naar de discriminatiecijfers? Lees hier de Monitor.


Wijfeest Camminghaburen

Op 21 mei van 13.00 tot 16.00 organiseert Tûmba een feest voor heel Camminghaburen in het Kronenbergerpark. Wij zorgen voor een springkussen, muziek(DJ), escaperoom, schmink en een BBQ. Neem zelf je favoriete BBQ-hapje mee om te delen met je buren en we maken er een mooi feest van!


Nieuw adres

Tûmba is verhuisd. Van de mooiste straat van Leeuwarden naar het meest dynamische centrum van de stad. U kunt ons nu vinden in het Stationskwartier Leeuwarden. Het adres is: Snekertrekweg 1 8912 AA Leeuwarden Telefoonnummer: 058 215 77 71 www.tumba.nl

Foto: Bart Lindenhovius


Gratis stadswandeling: Sporen van het slavernijverleden

Het slavernijverleden werkt door in de hedendaagse samenleving en leidt tot gevoelens van uitsluiting, maar hoe zichtbaar is het slavernijverleden eigenlijk in ons straatbeeld?

In de wandeling Sporen van het slavernijverleden in Leeuwarden duiken we in het slavernijverleden en de betrokkenheid van Leeuwarden en haar inwoners hierin. Tegelijkertijd wordt een link gelegd naar het hedendaagse racisme.

Kosten:                       Gratis

Wanneer:
25 maart 15.00-16.00 uur
26 maart 13.30-14.30 uur
26 maart 15.30-16.30 uur

Verzamelpunt:
Eewal 56, Leeuwarden (pand Tûmba)             

Aanmelden:
Uiterlijk woensdag 23 maart via info@tumba.nl

Vermeld daarbij op welke datum en tijdstip u wilt deelnemen.

De wandeling vindt plaats in de Week tegen Racisme 2022, en wordt georganiseerd door:
Tûmba,
Comité 30juni-1juli Fryslân en
A Guide to Leeuwarden.


Lutz Jacobi winnaar van allereerste Els Veder-Smit prijs

Tijdens de feestelijke viering van Internationale Vrouwendag in Leeuwarden, is de allereerste Els Veder-Smit prijs uitgereikt aan Lutz Jacobi. Gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigde de prijs aan de winnaar. Lutz krijgt de prijs voor haar betekenisvolle bijdrage voor de rol van vrouwen in de Friese politiek.

Breed draagvlak
De jury had uit negentien genomineerden drie finalisten gekozen: Houkje Rijpstra, directeur van Omrop Fryslân, Julie Bruijnincx, D66-raadslid in de gemeente Leeuwarden, en Lutz Jacobi. Lutz Jacobi werd maar liefst zes keer. Dat geeft volgens de jury aan dat er draagvlak is voor haar nominatie en dat zij de terechte winnaar is van de eerste Els Veder-Smit prijs.

Volksvertegenwoordiger
De jury was van mening dat Jacobi een echte volksvertegenwoordiger is. Als Tweede Kamerlid heeft zij ervoor gezorgd dat Fryslân op de Haagse agenda bleef staan. Na 12 jaar lid van de Tweede Kamer te zijn geweest is zij teruggekeerd naar Fryslân en werd ze lid van de gemeenteraad van Leeuwarden. “Dit siert Lutz. Ze heeft laten zien dat je jezelf kunt blijven, ook als je politica bent. Zij is een markante persoonlijkheid die altijd trouw is gebleven aan haar idealen en aan Fryslân”, aldus de jury. Hiermee is Lutz Jacobi een inspiratiebron voor andere vrouwen en moedigt ze aan om de politiek in te gaan en zich daar staande te houden.


Prijs
De winnaar ontving een bronzen beeldje, gemaakt door beeldhouwer Ilse Oelbers. Het beeldje toont een vrouw die stevig met haar voeten in de klei staat, wat symbool staat voor iemand die zich staande houdt in het politieke speelveld dat nog altijd gedomineerd wordt door mannen. Ze heeft hierbij tegenwind, maar staat stevig met haar handen in de zij en laat zich niet omverblazen. "It byldsje liket ek noch op my! Ik stean sels ek altyd mei de hannen yn 'e side", lacht winnaar Lutz Jacobi.

Viering Internationale Vrouwendag 
De prijsuitreiking werd verzorgd door Tûmba en was onderdeel van een breder programma in het kader van Internationale Vrouwendag. In samenwerking met Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi zorgde Tûmba voor een feestelijke avond in poppodium Neushoorn. De prijsuitreiking volgde op een indrukwekkende lezing en dialoog van Maartje Duin en Peggy Bouva, bekend van de podcast De plantage van onze voorouders.  

Provinciale prijs 
Els Veder-Smit (1921-2020) heeft als politicus op het gebied van volksgezondheid en vrouwenrechten veel voor vrouwen in Nederland betekend. De Els Veder-Smit prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt op Internationale Vrouwendag.

 

Fotograaf: Marieke Balk.


Viering Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 2022 vindt er een viering van Internationale Vrouwendag plaats in Poppodium Neushoorn (Leeuwarden). Op deze avond vertellen Peggy Bouva en Maartje Duin hun indrukwekkende verhaal over de sporen van het slavernijverleden in hun familiegeschiedenis. Daarnaast wordt voor de eerste keer de provinciale Els Veder-Smit prijs uitgereikt aan iemand die heeft bijgedragen aan de positie van de vrouw in de Friese politiek.

Lijkt het jou leuk om hierbij aanwezig te zijn? Meer informatie over de viering van Internationale Vrouwendag vind je hier


Webinar vrouwenrechten

10 december is de 'Internationale Dag van de Mensenrechten'. Op deze avond houden wij een Webinar (vanaf 19:30) over de vrouwenrechten. De vrouwenrechten zijn niet vanzelfsprekend. Een schrijnend voorbeeld daarvan is de ontstane situatie in Afghanistan.

👉Hier vindt u de ink naar de webinar: https://us06web.zoom.us/j/84724008361


Shahnoz SeyedMurad neemt ons mee in de leefwereld van een gevluchte vrouw. Hoe is het om te leven in Fryslân en tegelijk mee te leven met de familie en vrienden in Afghanistan.

Hoe is het gesteld met de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in Fryslân.
Esther De Vrij (statenlid namens de VVD) heeft dit jaar haar motie aangenomen gekregen om vrouwen die zich inzetten voor de Friese politiek te eren met de Els Veder Smit penning. Deze avond zal zij ons meenemen in de achtergrond van de motie en waarom het eren en stimuleren van belang is.

De toekomst
Jaleesa Schiphorst is cultureel ondernemer en adviseur diversiteit & inclusie. Zij zal haar beeld voor de toekomst schetsen en beschrijven welke gebied er nog een strijd nodig is.

Tot slot
Vergeet niet om Amnesty International Nederland te steunen en een digitale brief te tekenen voor mensen die vastzitten omdat zij zich inzetten voor het recht om zichzelf te mogen zijn.


Amnesty International Leeuwarden


Diversiteitsprijs

Ieder jaar reikt Tûmba namens Gemeente Leeuwarden de Diversiteitsprijs uit. Met de Diversiteitsprijs 2021 willen we de kracht van diversiteit op de werkvloer laten zien. We zijn op zoek naar bedrijven binnen Gemeente Leeuwarden die zich hiervoor inzetten. Wij willen de diversiteit op de werkvloer vieren zodat iedereen hier voorbeeld aan kan nemen. Samen inspireren we ondernemers en bedrijven om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Zet jouw bedrijf zich in voor inclusie?(man-vrouw verhouding, mensen met migratieachtergrond, zichtbare en onzichtbare beperking of leeftijdsverhouding). Of ken je een bedrijf dat het goede voorbeeld geeft?
Meld ze bij ons aan om ze eens positief in de ‘spotlight’ te zetten.
Je kunt je aanmelding sturen naar info@tumba.nl. Met de volgende gegevens:
- De naam van het bedrijf die je nomineert, contactpersoon en contactgegevens.
- Waarom dit bedrijf de Diversiteitsprijs 2020 moet krijgen?
- Je eigen contactgegevens.


*Reageren kan t/m 4 oktober


Karavanserai

Wie reist leert nieuwe mensen kennen, proeft exotische gerechten en hoort bijzondere muziek. Dit kan nu ook dicht bij huis: want we Tûmba komt met een kleurrijke caravan vol verhalen naar je toe. Op 22 september de eerste van een serie 'overnachtingen' in de wijk Camminghaburen.

Anno 2021 wonen reizigers uit alle windstreken (ca 10% van de bevolking) bij elkaar de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. De ontmoetingen van weleer zijn verleden tijd. Met de Tûmba-caravan wordt het idee van de Karavanserai (een overnachtingsplek voor karavanen) geherintroduceerd. Met dit verschil dat de reizigers al op één plek (de wijk) zijn en dat de ontmoetingsplek onderweg is. 

Op 22 september staat de caravan in het Kronenbergerpark in Camminghaburen. Bij slecht weer wijken we uiut naar het wijkcentrum.

De avond begint om 19.00 uur. Wellkom met thee of koffie. Daarna in kleine groepjes een gesprek aan de hand van een thema. Er is informatie en vermaak (muziek, spelletjes, dans, enz.).


Twee werkgevers maken zich schuldig aan verboden onderscheid

Kortgeleden heft Tûmba samen met een melder een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens ingediend tegen twee wederpartijen. Deze wederpartijen hebben verboden onderscheid gemaakt jegens onze melder, op grond van ras. De wederpartijen hebben de discriminatie-klacht van de melder onzorgvuldig behandeld.

De melder vond dat hij niet evenveel kansen kreeg als zijn collega's en dat hij door partijen ongelijk is behandeld. Het meldpunt discriminatie Tumba heeft de zaak samen met de melder ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze heeft geoordeeld dat de betrokken partijen verboden onderscheid hebben gemaakt op grond van ras. Meer informatie over deze zaak vindt u op de website van het College voor de Rechten van de Mens via https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2021-92 en https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2021-91.


Nieuwarchief