Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws.


Een luisterend oor in tijden van polarisatie

In 2021 ging een derde van alle meldingen die Tûmba kreeg over corona. Mensen konden geen mondkapje dragen of wilden zich niet laten vaccineren of testen. Zij ervaarden uitsluiting bij winkels en horeca, konden hun familie niet meer bezoeken, kregen opmerkingen op hun werk. Het werd een probleem om met het openbaar vervoer te gaan of naar de sportschool. Mensen stonden in hun dagelijks leven op deze manier midden in het gepolariseerde publieke debat.

De meeste van deze meldingen vielen buiten ons juridisch kader. Als meldpunt wisten wij dat deze mensen op weinig plekken terecht konden. Daarom hebben wij ervoor gekozen iedereen die melding deed persoonlijk te woord te staan. Wij merkten bij de melders een diepgevoelde ervaring van uitsluiting. Mensen konden hun verhaal vertellen en hun hart luchten. Zij vonden een luisterend oor. Binnen een gepolariseerde maatschappij waar weinig plek was voor gesprek, was dit veel waard voor mensen die melding deden. Als meldpunt voelden wij hierin ook een tweestrijd. Waarbij wij ook de verhalen hoorden en kenden van mensen die tragisch verlies geleden hadden of dit van dichtbij meemaakten.

Wij zijn met twee meldingen een procedure begonnen bij het College voor de Rechten van de Mens. Een van hen ging over een melder die zich niet wilde laten vaccineren vanwege zijn levensovertuiging. Hij kon hierdoor zijn vrijwilligerswerk niet meer uitvoeren. Dit is de eerste zaak over coronamaatregelen die het College over dit onderwerp behandeld heeft. Het zal hiermee jurisprudentie vormen voor procedures die hierna begonnen worden. Het oordeel is hier te lezen.

In het stuk lees je de worsteling van de collegeleden om tot een zorgvuldig oordeel te komen. Het belang en de rechten van het individu versus het belang en de rechten van een organisatie en de groep. Uiteindelijk is het College tot het oordeel gekomen dat er sprake was van onderscheid op politieke gezindheid. De melder was lid van een politieke partij die tegen de dan geldende coronamaatregelen was. In de gelijke behandelingswetgeving wordt echter ook gekeken of er bij onderscheid sprake is van een objectieve rechtvaardiging. De organisatie heeft aangevoerd dat zij de coronamaatregelen hadden om de continuïteit van het werk te behouden. Ook volgden ze de algemeen geldende overheidsrichtlijnen en hadden ze hier veelvuldig overleg over. Het College oordeelde hiermee dat het gemaakte onderscheid op grond van politieke gezindheid objectief gerechtvaardigd is.

We genieten nu met elkaar van een mooie zomer. Mochten de coronabesmettingen onverhoopt toenemen dit najaar en daarbij nieuwe coronamaatregelen komen, dan staan wij klaar om met iedereen in Fryslân die deze behoefte heeft daarover in gesprek te gaan. Waar in deze discussie je ook staat. Met elkaar maken we Fryslân en altijd blijven we in gesprek. Als het nodig is, zullen we ook de weg naar het College voor de Rechten van de Mens weer bewandelen. Om ervoor te zorgen dat we scherp blijven op de laatste juridische ontwikkelingen.


Openingstijden

Van maandag 1 augustus tot maandag 15 augustus is Tûmba gesloten. Melden kan (altijd) via het meldformulier op de website.


Sporen van slavernijverleden

In het kader van Keti Koti bieden wij op 1 juli 2022 weer de gratis stadswandelingen ‘Sporen van het slavernijverleden Leeuwarden’ aan. Tijdens deze wandelingen duikt men in het slavernijverleden en de betrokkenheid van Leeuwarden en haar inwoners hierin. Tegelijkertijd wordt een link gelegd naar het hedendaagse racisme. Want helaas werkt de koloniale periode nog altijd door in het heden, en zorgt het voor uitsluiting.

De wandelingen zijn een samenwerking tussen het ´Comité 30 juni/1 juli Fryslan´, ´A Guide to Leeuwarden´ en Tûmba. Inschrijven voor deze wandeling is vanaf nu mogelijk via http://bitly.ws/sbqs

Ronde 1: 15.30-16.30

Ronde 2: 17.30-18.30

De wandelingen zijn goed te combineren met het programma van Pier 21. Voor meer informatie over het programma van Pier21 bezoek www.pier21.nl


Meldingen van discriminatie in Fryslân kwart hoger

Discriminatie op grond van afkomst en huidskleur is in 2021 opnieuw het meest gemeld. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland, die de Discriminatie Meldpunten Groningen, Drenthe, Fryslân en de Politie Eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. De Monitor bevat gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de meldpunten, de politie en het College voor de Rechten van de Mens zijn geregistreerd. Jaarlijks worden deze cijfers gebundeld en aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze rapportage wordt in de Tweede Kamer besproken en kan invloed hebben op zowel regionaal, provinciaal als nationaal beleid.

Opvallend dit jaar was het aantal meldingen van mensen die zich ongelijk behandeld voelden door de coronamaatregelen. Deze categorie was in 2021 dermate groot dat deze procentueel gezien het beeld in de Monitor bepaalde: het was de op één na grootste categorie. Hoewel het geen wettelijke discriminatiegrond is, was het gevoel van ongelijkheid bij deze melders desondanks zeer reëel. De drie noordelijke Discriminatie Meldpunten hebben een betekenisvolle rol gespeeld in het horen en zich-gehoord-voelen van deze melders.

Helaas blijkt uit de cijfers van 2021 dat discriminatie nog steeds structureel aanwezig is in onze samenleving. Daarom zet Tûmba komend jaar weer in op het voorkomen en verminderen van discriminatie en ongelijke behandeling. Dit doen we door voorlichtingen en projecten op scholen, bij bedrijven en organisaties, (beleids)adviezen en onderzoek. Heb je toch discriminatie meegemaakt? Meld het!

Benieuwd naar de discriminatiecijfers? Lees hier de Monitor.


Wijkfeest Camminghaburen

Op 21 mei van 13.00 tot 16.00 organiseert Tûmba een feest voor heel Camminghaburen in het Kronenbergerpark. Wij zorgen voor een springkussen, muziek(DJ), escaperoom, schmink en een BBQ. Neem zelf je favoriete BBQ-hapje mee om te delen met je buren en we maken er een mooi feest van!


Nieuw adres

Tûmba is verhuisd. Van de mooiste straat van Leeuwarden naar het meest dynamische centrum van de stad. U kunt ons nu vinden in het Stationskwartier Leeuwarden. Het adres is: Snekertrekweg 1 8912 AA Leeuwarden Telefoonnummer: 058 215 77 71 www.tumba.nl

Foto: Bart Lindenhovius


Gratis stadswandeling: Sporen van het slavernijverleden

Het slavernijverleden werkt door in de hedendaagse samenleving en leidt tot gevoelens van uitsluiting, maar hoe zichtbaar is het slavernijverleden eigenlijk in ons straatbeeld?

In de wandeling Sporen van het slavernijverleden in Leeuwarden duiken we in het slavernijverleden en de betrokkenheid van Leeuwarden en haar inwoners hierin. Tegelijkertijd wordt een link gelegd naar het hedendaagse racisme.

Kosten:                       Gratis

Wanneer:
25 maart 15.00-16.00 uur
26 maart 13.30-14.30 uur
26 maart 15.30-16.30 uur

Verzamelpunt:
Eewal 56, Leeuwarden (pand Tûmba)             

Aanmelden:
Uiterlijk woensdag 23 maart via info@tumba.nl

Vermeld daarbij op welke datum en tijdstip u wilt deelnemen.

De wandeling vindt plaats in de Week tegen Racisme 2022, en wordt georganiseerd door:
Tûmba,
Comité 30juni-1juli Fryslân en
A Guide to Leeuwarden.


Lutz Jacobi winnaar van allereerste Els Veder-Smit prijs

Tijdens de feestelijke viering van Internationale Vrouwendag in Leeuwarden, is de allereerste Els Veder-Smit prijs uitgereikt aan Lutz Jacobi. Gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigde de prijs aan de winnaar. Lutz krijgt de prijs voor haar betekenisvolle bijdrage voor de rol van vrouwen in de Friese politiek.

Breed draagvlak
De jury had uit negentien genomineerden drie finalisten gekozen: Houkje Rijpstra, directeur van Omrop Fryslân, Julie Bruijnincx, D66-raadslid in de gemeente Leeuwarden, en Lutz Jacobi. Lutz Jacobi werd maar liefst zes keer. Dat geeft volgens de jury aan dat er draagvlak is voor haar nominatie en dat zij de terechte winnaar is van de eerste Els Veder-Smit prijs.

Volksvertegenwoordiger
De jury was van mening dat Jacobi een echte volksvertegenwoordiger is. Als Tweede Kamerlid heeft zij ervoor gezorgd dat Fryslân op de Haagse agenda bleef staan. Na 12 jaar lid van de Tweede Kamer te zijn geweest is zij teruggekeerd naar Fryslân en werd ze lid van de gemeenteraad van Leeuwarden. “Dit siert Lutz. Ze heeft laten zien dat je jezelf kunt blijven, ook als je politica bent. Zij is een markante persoonlijkheid die altijd trouw is gebleven aan haar idealen en aan Fryslân”, aldus de jury. Hiermee is Lutz Jacobi een inspiratiebron voor andere vrouwen en moedigt ze aan om de politiek in te gaan en zich daar staande te houden.


Prijs
De winnaar ontving een bronzen beeldje, gemaakt door beeldhouwer Ilse Oelbers. Het beeldje toont een vrouw die stevig met haar voeten in de klei staat, wat symbool staat voor iemand die zich staande houdt in het politieke speelveld dat nog altijd gedomineerd wordt door mannen. Ze heeft hierbij tegenwind, maar staat stevig met haar handen in de zij en laat zich niet omverblazen. "It byldsje liket ek noch op my! Ik stean sels ek altyd mei de hannen yn 'e side", lacht winnaar Lutz Jacobi.

Viering Internationale Vrouwendag 
De prijsuitreiking werd verzorgd door Tûmba en was onderdeel van een breder programma in het kader van Internationale Vrouwendag. In samenwerking met Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi zorgde Tûmba voor een feestelijke avond in poppodium Neushoorn. De prijsuitreiking volgde op een indrukwekkende lezing en dialoog van Maartje Duin en Peggy Bouva, bekend van de podcast De plantage van onze voorouders.  

Provinciale prijs 
Els Veder-Smit (1921-2020) heeft als politicus op het gebied van volksgezondheid en vrouwenrechten veel voor vrouwen in Nederland betekend. De Els Veder-Smit prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt op Internationale Vrouwendag.

 

Fotograaf: Marieke Balk.


Viering Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 2022 vindt er een viering van Internationale Vrouwendag plaats in Poppodium Neushoorn (Leeuwarden). Op deze avond vertellen Peggy Bouva en Maartje Duin hun indrukwekkende verhaal over de sporen van het slavernijverleden in hun familiegeschiedenis. Daarnaast wordt voor de eerste keer de provinciale Els Veder-Smit prijs uitgereikt aan iemand die heeft bijgedragen aan de positie van de vrouw in de Friese politiek.

Lijkt het jou leuk om hierbij aanwezig te zijn? Meer informatie over de viering van Internationale Vrouwendag vind je hier


Webinar vrouwenrechten

10 december is de 'Internationale Dag van de Mensenrechten'. Op deze avond houden wij een Webinar (vanaf 19:30) over de vrouwenrechten. De vrouwenrechten zijn niet vanzelfsprekend. Een schrijnend voorbeeld daarvan is de ontstane situatie in Afghanistan.

👉Hier vindt u de ink naar de webinar: https://us06web.zoom.us/j/84724008361


Shahnoz SeyedMurad neemt ons mee in de leefwereld van een gevluchte vrouw. Hoe is het om te leven in Fryslân en tegelijk mee te leven met de familie en vrienden in Afghanistan.

Hoe is het gesteld met de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in Fryslân.
Esther De Vrij (statenlid namens de VVD) heeft dit jaar haar motie aangenomen gekregen om vrouwen die zich inzetten voor de Friese politiek te eren met de Els Veder Smit penning. Deze avond zal zij ons meenemen in de achtergrond van de motie en waarom het eren en stimuleren van belang is.

De toekomst
Jaleesa Schiphorst is cultureel ondernemer en adviseur diversiteit & inclusie. Zij zal haar beeld voor de toekomst schetsen en beschrijven welke gebied er nog een strijd nodig is.

Tot slot
Vergeet niet om Amnesty International Nederland te steunen en een digitale brief te tekenen voor mensen die vastzitten omdat zij zich inzetten voor het recht om zichzelf te mogen zijn.


Amnesty International Leeuwarden


Nieuwarchief