Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws.


Wie wint de Diversiteitsprijs in 2022?

Samen met de Gemeente Leeuwarden reiken wij jaarlijks de 'Diversiteitsprijs' uit. De diversiteitprijs is bedoeld voor werkgevers die zich binnen de gemeente Leeuwarden inzetten voor diversiteit en inclusie. Met de diversiteitsprijs willen we de kracht van diversiteit en inclusie op de werkvloer in de spotlight zetten. Daarnaast stimuleren we ondernemers en bedrijven om diversiteit en inclusie te omarmen en discriminatie tegen te gaan.

In een bedrijf waar mensen werken met verschillende achtergronden, iedereen erbij hoort en dat ook zo voelt is er meer creativiteit, kennis, talent en ervaring op de werkvloer. Het biedt minder blinde vlekken en draagt bij aan het denken vanuit verschillende invalshoeken.

Wil je een bedrijf nomineren?
Zet jouw bedrijf zich in voor diversiteit en inclusie? Of ken jij een bedrijf dat het goede voorbeeld geeft? Wil je een bedrijf nomineren? Laat het Tûmba weten. Nomineren kan tot 27 september 2022 door een mail te sturen naar info@tumba.nl of telefonisch via 058-215 77 71, vermeld hierin de volgende gegevens:

  • Naam van het bedrijf dat je nomineert (binnen gemeente Leeuwarden).
  • Waarom verdient dit bedrijf de diversiteitsprijs 2022.

Op 4 oktober 2022, de dag waarop het bedrijfsleven diversiteit viert (Diversity Day), wordt de winnaar bekend gemaakt.


Vluchtelingenbeleid: 'Zo zijn wij niet?'

Afgelopen 1 juni was het drie jaar geleden dat de Duitse politicus Walter Lübcke op het terras van zijn woning in Istha werd vermoord. De neonazi Stephan Ernst schoot de CDU-politicus door het hoofd. ,,Dat alle mensen gelijk behandeld worden, was voor mijn vader van groot belang’’, zegt zijn zoon Jan-Hendrik Lübcke.

De CDU-politicus werd na een informatieavond in 2015 in een plaats in de buurt van Kassel, waar hij opriep tot het ruimhartig toelaten van vluchtelingen, tijdens de bijeenkomst en op internet ernstig bedreigd. Stephan Ernst was ook aanwezig op de bijeenkomst. Tijdens zijn proces zei de neonazi dat hij door de ,,algemene anti-buitenlandersstemming’’ tot zijn daad was gekomen. Ernst bleek overigens al sinds 1989 een spoor van geweld tegen vluchtelingen en azc’s door Duitsland te trekken. Ook was hij lid van een aantal extreemrechtse organisaties.

‘Zo zijn wij niet’, zal een best groot deel van de Nederlanders zeggen. Kijk eens wat wij doen voor vluchtelingen. Maar de actualiteit laat zien dat er twee soorten vluchtelingen zijn. Vluchtelingen die op ons lijken en anderen die onbeschaafd zijn, zoals Diana Al Mouhamad het op 10 maart in deze krant helder duidelijk maakte. Ze citeert een uitspraak van een Amerikaanse CBS-correspondent, over Oekraïense vluchtelingen: ,,Ze zijn niet zoals de Irakezen en de Syriërs! Kiev is relatief beschaafd, Europees, het is een stad waar je geen oorlog verwacht of hoopt dat het niet zal gebeuren.’’

En de Nederlandse overheid laat ook zien dat ‘wij zo niet zijn’. Zo verklaarde staatsecretaris Van Rij in een brief over de toeslagenaffaire van de Tweede Kamer dat er ,,soms institutioneel racisme bij de Belastingdienst was, maar dat dit onbewust en zonder kwader trouw gebeurde’’.

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, is scherp over dit soort verhullende praat: ,,Hoezo wil het kabinet niet spreken van directe discriminatie? Er waren tabellen gemaakt op basis van nationaliteit en godsdienst. Dat kan toch geen onbewust handelen van ambtenaren zijn geweest? Het systeem is hier heel nadrukkelijk leidend geweest, en niet zozeer het onbewust handelen.’’

Een andere staatssecretaris wilde gebouwen vorderen voor de opvang van Oekraïners. Een idee dat door de Tweede Kamer is afgewezen. Maar ondertussen zijn er moeizame onderhandelingen over de noodopvang van vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. En slapen vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika in Ter Apel op straat.

Daarom moet de noodwet die gemeenten verplicht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, ook gelden voor vluchtelingen uit andere landen. Een dringend appel, juist vandaag, op de Internationale Dag van de Vluchteling.

Een politicus als Walter Lübcke had de moed om te zeggen waarop het staat en hij sprak vanuit zijn hart. Hij beriep zich daarvoor op waarden die veel Nederlandse politici en beleidmakers zeggen te verdedigen. In zijn eigen woorden: ,,De zorg, verantwoordelijkheid en hulp voor mensen in nood.’’

Lübcke betaalde hier met zijn leven voor. Vluchtelingen aan de grenzen van Fort Europa ook.

Harry Prins is medewerker van Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit.

Foto: Montecruz Foto (Creative Commons)


Een luisterend oor in tijden van polarisatie

In 2021 ging een derde van alle meldingen die Tûmba kreeg over corona. Mensen konden geen mondkapje dragen of wilden zich niet laten vaccineren of testen. Zij ervaarden uitsluiting bij winkels en horeca, konden hun familie niet meer bezoeken, kregen opmerkingen op hun werk. Het werd een probleem om met het openbaar vervoer te gaan of naar de sportschool. Mensen stonden in hun dagelijks leven op deze manier midden in het gepolariseerde publieke debat.

De meeste van deze meldingen vielen buiten ons juridisch kader. Als meldpunt wisten wij dat deze mensen op weinig plekken terecht konden. Daarom hebben wij ervoor gekozen iedereen die melding deed persoonlijk te woord te staan. Wij merkten bij de melders een diepgevoelde ervaring van uitsluiting. Mensen konden hun verhaal vertellen en hun hart luchten. Zij vonden een luisterend oor. Binnen een gepolariseerde maatschappij waar weinig plek was voor gesprek, was dit veel waard voor mensen die melding deden. Als meldpunt voelden wij hierin ook een tweestrijd. Waarbij wij ook de verhalen hoorden en kenden van mensen die tragisch verlies geleden hadden of dit van dichtbij meemaakten.

Wij zijn met twee meldingen een procedure begonnen bij het College voor de Rechten van de Mens. Een van hen ging over een melder die zich niet wilde laten vaccineren vanwege zijn levensovertuiging. Hij kon hierdoor zijn vrijwilligerswerk niet meer uitvoeren. Dit is de eerste zaak over coronamaatregelen die het College over dit onderwerp behandeld heeft. Het zal hiermee jurisprudentie vormen voor procedures die hierna begonnen worden. Het oordeel is hier te lezen.

In het stuk lees je de worsteling van de collegeleden om tot een zorgvuldig oordeel te komen. Het belang en de rechten van het individu versus het belang en de rechten van een organisatie en de groep. Uiteindelijk is het College tot het oordeel gekomen dat er sprake was van onderscheid op politieke gezindheid. De melder was lid van een politieke partij die tegen de dan geldende coronamaatregelen was. In de gelijke behandelingswetgeving wordt echter ook gekeken of er bij onderscheid sprake is van een objectieve rechtvaardiging. De organisatie heeft aangevoerd dat zij de coronamaatregelen hadden om de continuïteit van het werk te behouden. Ook volgden ze de algemeen geldende overheidsrichtlijnen en hadden ze hier veelvuldig overleg over. Het College oordeelde hiermee dat het gemaakte onderscheid op grond van politieke gezindheid objectief gerechtvaardigd is.

We genieten nu met elkaar van een mooie zomer. Mochten de coronabesmettingen onverhoopt toenemen dit najaar en daarbij nieuwe coronamaatregelen komen, dan staan wij klaar om met iedereen in Fryslân die deze behoefte heeft daarover in gesprek te gaan. Waar in deze discussie je ook staat. Met elkaar maken we Fryslân en altijd blijven we in gesprek. Als het nodig is, zullen we ook de weg naar het College voor de Rechten van de Mens weer bewandelen. Om ervoor te zorgen dat we scherp blijven op de laatste juridische ontwikkelingen.


Openingstijden

Van maandag 1 augustus tot maandag 15 augustus is Tûmba gesloten. Melden kan (altijd) via het meldformulier op de website.


Sporen van slavernijverleden

In het kader van Keti Koti bieden wij op 1 juli 2022 weer de gratis stadswandelingen ‘Sporen van het slavernijverleden Leeuwarden’ aan. Tijdens deze wandelingen duikt men in het slavernijverleden en de betrokkenheid van Leeuwarden en haar inwoners hierin. Tegelijkertijd wordt een link gelegd naar het hedendaagse racisme. Want helaas werkt de koloniale periode nog altijd door in het heden, en zorgt het voor uitsluiting.

De wandelingen zijn een samenwerking tussen het ´Comité 30 juni/1 juli Fryslan´, ´A Guide to Leeuwarden´ en Tûmba. Inschrijven voor deze wandeling is vanaf nu mogelijk via http://bitly.ws/sbqs

Ronde 1: 15.30-16.30

Ronde 2: 17.30-18.30

De wandelingen zijn goed te combineren met het programma van Pier 21. Voor meer informatie over het programma van Pier21 bezoek www.pier21.nl


Meldingen van discriminatie in Fryslân kwart hoger

Discriminatie op grond van afkomst en huidskleur is in 2021 opnieuw het meest gemeld. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland, die de Discriminatie Meldpunten Groningen, Drenthe, Fryslân en de Politie Eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. De Monitor bevat gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de meldpunten, de politie en het College voor de Rechten van de Mens zijn geregistreerd. Jaarlijks worden deze cijfers gebundeld en aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze rapportage wordt in de Tweede Kamer besproken en kan invloed hebben op zowel regionaal, provinciaal als nationaal beleid.

Opvallend dit jaar was het aantal meldingen van mensen die zich ongelijk behandeld voelden door de coronamaatregelen. Deze categorie was in 2021 dermate groot dat deze procentueel gezien het beeld in de Monitor bepaalde: het was de op één na grootste categorie. Hoewel het geen wettelijke discriminatiegrond is, was het gevoel van ongelijkheid bij deze melders desondanks zeer reëel. De drie noordelijke Discriminatie Meldpunten hebben een betekenisvolle rol gespeeld in het horen en zich-gehoord-voelen van deze melders.

Helaas blijkt uit de cijfers van 2021 dat discriminatie nog steeds structureel aanwezig is in onze samenleving. Daarom zet Tûmba komend jaar weer in op het voorkomen en verminderen van discriminatie en ongelijke behandeling. Dit doen we door voorlichtingen en projecten op scholen, bij bedrijven en organisaties, (beleids)adviezen en onderzoek. Heb je toch discriminatie meegemaakt? Meld het!

Benieuwd naar de discriminatiecijfers? Lees hier de Monitor.


Wijkfeest Camminghaburen

Op 21 mei van 13.00 tot 16.00 organiseert Tûmba een feest voor heel Camminghaburen in het Kronenbergerpark. Wij zorgen voor een springkussen, muziek(DJ), escaperoom, schmink en een BBQ. Neem zelf je favoriete BBQ-hapje mee om te delen met je buren en we maken er een mooi feest van!


Nieuw adres

Tûmba is verhuisd. Van de mooiste straat van Leeuwarden naar het meest dynamische centrum van de stad. U kunt ons nu vinden in het Stationskwartier Leeuwarden. Het adres is: Snekertrekweg 1 8912 AA Leeuwarden Telefoonnummer: 058 215 77 71 www.tumba.nl

Foto: Bart Lindenhovius


Gratis stadswandeling: Sporen van het slavernijverleden

Het slavernijverleden werkt door in de hedendaagse samenleving en leidt tot gevoelens van uitsluiting, maar hoe zichtbaar is het slavernijverleden eigenlijk in ons straatbeeld?

In de wandeling Sporen van het slavernijverleden in Leeuwarden duiken we in het slavernijverleden en de betrokkenheid van Leeuwarden en haar inwoners hierin. Tegelijkertijd wordt een link gelegd naar het hedendaagse racisme.

Kosten:                       Gratis

Wanneer:
25 maart 15.00-16.00 uur
26 maart 13.30-14.30 uur
26 maart 15.30-16.30 uur

Verzamelpunt:
Eewal 56, Leeuwarden (pand Tûmba)             

Aanmelden:
Uiterlijk woensdag 23 maart via info@tumba.nl

Vermeld daarbij op welke datum en tijdstip u wilt deelnemen.

De wandeling vindt plaats in de Week tegen Racisme 2022, en wordt georganiseerd door:
Tûmba,
Comité 30juni-1juli Fryslân en
A Guide to Leeuwarden.


Lutz Jacobi winnaar van allereerste Els Veder-Smit prijs

Tijdens de feestelijke viering van Internationale Vrouwendag in Leeuwarden, is de allereerste Els Veder-Smit prijs uitgereikt aan Lutz Jacobi. Gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigde de prijs aan de winnaar. Lutz krijgt de prijs voor haar betekenisvolle bijdrage voor de rol van vrouwen in de Friese politiek.

Breed draagvlak
De jury had uit negentien genomineerden drie finalisten gekozen: Houkje Rijpstra, directeur van Omrop Fryslân, Julie Bruijnincx, D66-raadslid in de gemeente Leeuwarden, en Lutz Jacobi. Lutz Jacobi werd maar liefst zes keer. Dat geeft volgens de jury aan dat er draagvlak is voor haar nominatie en dat zij de terechte winnaar is van de eerste Els Veder-Smit prijs.

Volksvertegenwoordiger
De jury was van mening dat Jacobi een echte volksvertegenwoordiger is. Als Tweede Kamerlid heeft zij ervoor gezorgd dat Fryslân op de Haagse agenda bleef staan. Na 12 jaar lid van de Tweede Kamer te zijn geweest is zij teruggekeerd naar Fryslân en werd ze lid van de gemeenteraad van Leeuwarden. “Dit siert Lutz. Ze heeft laten zien dat je jezelf kunt blijven, ook als je politica bent. Zij is een markante persoonlijkheid die altijd trouw is gebleven aan haar idealen en aan Fryslân”, aldus de jury. Hiermee is Lutz Jacobi een inspiratiebron voor andere vrouwen en moedigt ze aan om de politiek in te gaan en zich daar staande te houden.


Prijs
De winnaar ontving een bronzen beeldje, gemaakt door beeldhouwer Ilse Oelbers. Het beeldje toont een vrouw die stevig met haar voeten in de klei staat, wat symbool staat voor iemand die zich staande houdt in het politieke speelveld dat nog altijd gedomineerd wordt door mannen. Ze heeft hierbij tegenwind, maar staat stevig met haar handen in de zij en laat zich niet omverblazen. "It byldsje liket ek noch op my! Ik stean sels ek altyd mei de hannen yn 'e side", lacht winnaar Lutz Jacobi.

Viering Internationale Vrouwendag 
De prijsuitreiking werd verzorgd door Tûmba en was onderdeel van een breder programma in het kader van Internationale Vrouwendag. In samenwerking met Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi zorgde Tûmba voor een feestelijke avond in poppodium Neushoorn. De prijsuitreiking volgde op een indrukwekkende lezing en dialoog van Maartje Duin en Peggy Bouva, bekend van de podcast De plantage van onze voorouders.  

Provinciale prijs 
Els Veder-Smit (1921-2020) heeft als politicus op het gebied van volksgezondheid en vrouwenrechten veel voor vrouwen in Nederland betekend. De Els Veder-Smit prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt op Internationale Vrouwendag.

 

Fotograaf: Marieke Balk.


Nieuwarchief