Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws. Bent u benieuwd wat de media over ons schrijven? Scroll dan door naar beneden!


Beperkt bereikbaar

In verband met de nieuwe maatregelen rond het coronavirus is Tûmba voorlopig gesloten. We vragen u vooral gebruik te maken van email. Discriminatie melden kan, als altijd, via de website. Due to the risks of coronavirus the office of Tûmba is closed. Report discrimination via the website. Other urgent questions by email.


Mensenrechtenvlag

Op 10 december lanceert de Landelijke vereniging van Anti-discriminatie Voorzieningen in Nederland, Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. Op deze dag, tevens de Internationale Dag van de Mensenrechten, staan zij stil bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN).

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag saamhorigheid en verbinding. Het onderstreept de waarde van mensenrechten. 

De mensenrechtenvlag is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde (groen), de lucht (blauw) en een plek onder de zon (geel). En hoe verschillend we ook kunnen zijn, qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA (gele wokkel). 

Wie mee wil doen met dit kleurrijke vlagvertoon kan dat doen door de Mensenrechtenvlag te bestellen en op 10 december laten wapperen. De vlag is in meerdere formaten leverbaar. 
De prijs is:
150cmx 100cm  à €25,- 
225cm x 150cm à €30,- 

Voor bestellen of meer informatie, stuur een email naar vlag@tumba.nl


Racisme pak je in de polder aan, niet vanuit de loopgraven

In het Friesch Dagblad van 24 oktober jl. stond een interview met Tûmba-medewerker Anne Dam. Over polarisatie, loopgraven en de noodzaak van polderen en dialoog.

U kunt het interview hier lezen.


Tûmba-caravan

In oktober is de Tûmba-caravan in alle 11 Friese steden geweest. Huis-aan-Huis en het Friesch Dagblad besteedden hier aandacht aan.

U kunt het Huis-aan-Huis artikel hier lezen.


Discriminatie - we zijn er nog lang niet. Vooral witte mensen niet

In het Nederlands Dagblad van 12 augustus 2020 een opinieartikel over wit privilege.

Wat voor veel witte mensen heel vanzelfsprekend is, moet door niet-witte mensen voortdurend worden bevochten. En dat hebben de eersten nog steeds niet door. Lees het artikel hier.


Kinolân

Nu scholen genoodzaakt zijn digitaal te werken en de leerlingen thuis achter de schermen zitten, gaan de fysieke voorlichtingen niet door. Daarom biedt Tûmba de mogelijkheid om leerlingen thuis via digitale lesbrieven en films aan de slag te laten gaan over het thema discriminatie.

Het idee is dat wij, net als u op dit moment, digitaal een mogelijkheid bieden waarbij de bewustwording rondom discriminatie besproken wordt. De leerlingen zitten veel binnen. Netflix en Videoland zijn een van de favorieten bezigheden.

Er zijn veel films waarmee het onderwerp discriminatie (in de breedste zin van het woord) dichterbij de belevingswereld van leerlingen brengt. De films inzetten om het thema te introduceren, te illustreren of te verdiepen, is een goed middel. Tûmba wil een aantal films aanbieden inclusief een lesbrief die u als aanvulling op uw les zou kunnen aanbieden aan uw leerlingen.

Daarnaast bieden we digitale lesbrieven bij de reguliere voorlichtingen aan. Thema's zijn: interculturele communicatie, racisme, LHBTI en vooroordelen.

Wij denken dat we hiermee meerdere doelen behalen zoals inhoudelijk bezig zijn met het thema, inspelen op de dagbesteding van de leerlingen, u als docent tegemoet te komen in deze zware/bijzondere periode en onze missie uit te voeren.

Wellicht ten overvloede; aandacht voor discriminatie is net zoals seksuele voorlichting of rekenen. Doe je het een tijd niet, ebt het weg of mis je een hele generatie die straks wel geconfronteerd wordt met eigen vooroordelen en alle nadelen hiervan. Want we zullen weer, na deze crisis, met elkaar moeten samenleven en het liefst zonder uitsluitingsmechanismen.

Praktisch:
  • Wij geven u de mogelijkheid om een film te kiezen en u ontvangt van ons het lesmateriaal.
  • De leerlingen krijgen een link waar ze de film kunnen bekijken.
  • U koppelt aan ons terug hoeveel leerlingen meegedaan hebben en in het kort de ervaring of vragen die er worden gesteld.
  • voor lesbrieven over de thema's kunt u contact opnemen met Arnold Helmantel. Ook kan Tûmba lesbrieven verzorgen op aanvraag. Mail naar arnold@tumba.nl (vergeet niet ook een telefoonnummer te vermelden in uw mail)


Koning & koning

In 2020 bestaat het prentenboek Koning & Koning 20 jaar, dit porseleinen huwelijk van de twee prinsen in het boek valt net in het jaar dat Leeuwarden Roze hoofdstad zou zijn.

Het prentenboek is inmiddels in 12 talen vertaald en wereldwijd bewerkt tot voorstellingen, theater, ballet.

Om dit te vieren gaan de makers Linda de Haan en Stern Nijland dit jaar langs scholen met een mooi programma op maat. Het thema is diversiteit, maar ook hoe maak je een boek en hoe gaat dat boek eigenlijk de wereld over. Linda & Stern lezen voor met vertelplaten en zorgen voor een creatieve workshop op maat.

Leeftijd 4 t/m 8
Leeftijd 8 t/m 12
Leeftijd brugklas VO

Voor meer informatie kun je kijken op: www.koningenkoning.nl of boeken via de schrijverscentrale


Huis aan Huis Zomerserie

Iedere zomer verzorgt Amber Boomsma namens Tûmba de serie interviews in de Huis aan Huis-bladen in Fryslân.

In de zomer van 2020 werden mensen van diverse achtergronden en leeftijden geïnterviewd over hoe zij in hun beroep en persoonlijk leven werk maken van gelijke behandeling. 

In deel een vertelt Ank Dijkstra over haar inzet voor emancipatie.

In deel twee vertelt Eva van Netten (30) hoe zij in festivals de bezoekers de ogen laat openen voor diversiteit.

In deel drie komt Harcourt Klinefelter (82) aan het woord, die mensen inspireert in de geest van Martin Luther King.

In deel vier vertelt Majo Tigchelaar (72) hoe belangrijk het is om open te zijn over seksuele diversiteit.

In deel vijf legt Sandra Roza (60) uit waarom luisteren zonder oordeel zo nodig is.

In het zesde en laatste deel vertelt Tonny van den Berg (31) over zijn persoonlijke groei.


Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland

Het aantal discriminatiemeldingen bij Discriminatie Meldpunt Tûmba is in 2019 met 30% gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Op 23 april presenteren de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatie-voorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Vorig jaar werden er 237 meldingen van discriminatie bij Tûmba geregistreerd. Een mogelijke verklaring voor deze stijging ten opzichte van 2018 is de aandacht in het najaar van 2019 voor racistische incidenten op en rond voetbalwedstrijden. Door jaarlijkse discussie over Zwarte Piet doen meer mensen melding van discriminatie. Bovendien is Tûmba vorig jaar gestart met de campagne #jijhoorterbij, die mogelijk ook tot meer meldingen heeft geleid.

Het aantal meldingen dat Tûmba van inwoners van de gemeente Leeuwarden heeft gekregen, is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld

Verder is de toename van vijandige bejegening opvallend. De cijfers laten een stijging van 9% zien in 2019. Vijandige bejegening betreft onder meer uitschelden en beledigen. Veel melders ervaren dat het maatschappelijk debat en de sfeer op straat verhardt.

De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 481, bij de Discriminatie Meldpunten 538 en bij het College voor de Rechten van de Mens 53 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

De arbeidsmarkt blijft verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2019 gingen 145 van de 538 meldingen over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt publieke opinie en huisvesting vaker genoemd als terrein waarop discriminatie plaatsvindt.

U kunt de Monitor Discriminatie 2019 hier (pdf) lezen.

In de video de cijfers voor Fryslân op een rij.

Werp een dijk op tegen racisme

In het Friesch Dagblad van 26 maart 2020 een opinieartikel over de noodzaak om een dam op te werpen tegen racisme. Een oproep tot echte inclusieve gemeenten.

Steeds meer gemeenten in Fryslân zijn of willen Regenbooggemeente worden. Een gemeente die open staat voor LHBTI-ers en voor seksuele diversiteit. Dat is verheugend nieuws, al moet er nog veel werk verzet worden voor de echte acceptatie van homoseksuelen. Maar hoeveel Friese gemeenten zijn daadwerkelijk inclusief? Voor migranten, voor moslims, voor hindoestanen, voor mensen met een beperking? Waar discriminatie op de arbeidsmarkt of in de huisvesting hard wordt aangepakt, waar uitsluiting op scholen of in de zorg bestreden wordt, waar mensen wie ze ook zijn worden gezien als mensen zoals u en ik. Gemeenten die beleid maken waarin de mensenrechten centraal staan.

Lees het hele artikel hier.

In de media