Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws.


Openingstijden

Van maandag 12 juli tot maandag 26 juli is Tûmba gesloten. Melden kan (altijd) via het meldformulier op de website.


Schaduwkant van saamhorigheid

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle'! Zo luidt de leus waarmee de overheid burgers oproept zich te houden aan coronamaatregelen. Een appel op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Via allerlei media-uitingen kwam de boodschap bij het publiek onder ogen (radio, tv, billboards, advertenties in kranten en in de sociale media, etc.). Een groot deel van de bevolking gaf en geeft gevolg aan de oproep en schaart zich achter het beleid.

Maar die collectieve saamhorigheid kent een vervelende schaduwkant. Want voor een deel van de mensen pakten die maatregelen, dat ‘samen’, niet goed uit. Ze werden op diverse manieren belemmerd en gehinderd door de regels die Den Haag nam. Terwijl juist veel van deze mensen het overheidsbeleid steunen.

De discriminatiecijfers over 2020, die op 24 juni zijn gepubliceerd, werpen licht op de schaduwzijde van de coronamaatregelen en de aandacht voor corona. Dat begon al voordat het virus Nederland bereikte. In februari 2020 zond Radio 10 een carnavalslied over corona uit. Vanuit de Aziatische gemeenschap is hierover veel melding gemaakt. Bij de drie noordelijke Meldpunten kwamen in totaal 223 meldingen binnen. In het lied kwamen veel stereotypen en vooroordelen naar voren en werd een link gemaakt tussen Chinese mensen en het coronavirus. Mensen die bij de Meldpunten melding deden vertelden dat ze heel vaak gediscrimineerd worden vanwege hun Aziatische afkomst. Zij werden beledigd, nageroepen op straat, en hadden constant te maken met micro-agressie (subtiel vijandig gedrag). Met het carnavalslied was de maat voor deze melders vol.

Maar ook de mondkapjesplicht en de tijdelijke wet maatregelen COVID19 zorgen voor problemen. Bij de Meldpunten kwamen meldingen binnen van mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, maar desondanks geen toegang kregen tot winkels, werk, Openbaar Vervoer of andere plekken. Ook maakten mensen mee dat zij werden uitgescholden wanneer zij geen mondkapje droegen. Melders gaven aan dat zij zich hierdoor een tweederangs burger voelden en zich zorgen maakten om de toekomst.

De gevolgen van de coronawet raakt vooral mensen die problemen ervaren met toegankelijkheid. Zo verviel in veel plaatsen het rolstoelvervoer of werden mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel niet meegenomen, kregen mensen met een beperking geen assistentie in winkels, konden dove en slechthorende mensen persconferenties niet goed volgen omdat de ondertiteling haperde, en konden bijvoorbeeld in azc’s bewoners vanwege de leefomstandigheden onvoldoende afstand van elkaar houden.

Hart voor de publieke zaak is een groot goed. Helemaal als het om gezondheid gaat. Het spreekt voor zich dat we daar allemaal een grote verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Maar dat betekent niet dat we de ogen mogen sluiten voor de keerzijden van sommige maatregelen. ‘Samen’ houdt namelijk in dat echt iedereen mee kan doen.

Harry Prins
medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit


Discriminatie: Nu aanpakken

Discriminatie staat hoog op de agenda. De publicatie van het rapport ‘Ongekend Onrecht’, de coronapandemie en de protesten rondom Black Lives Matter maakten van 2020 een roerig jaar. Ook het aantal meldingen bij Discriminatie.nl is aanzienlijk toegenomen. De samenleving pikt discriminatie niet langer, en vraagt de politiek om dit probleem serieus te nemen.

Het is daarom tijd om niet alleen te vernieuwen. Het is ook tijd om de bestaande infrastructuur te versterken. Expertise en ervaring zijn nu meer dan ooit nodig.

Het Kabinet Rutte-III heeft al aangegeven dat er een aanzienlijke uitbreiding en aanpassing van de regelgeving nodig is om de meldpunten antidiscriminatie optimale ondersteuning te laten verlenen aan inwoners.1

In deze notitie presenteert branchevereniging Discriminatie.nl haar visie.
In het kort bepleiten wij het volgende:
1. Versterk de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) door de financiering
landelijk gelijk te trekken en structureel te verhogen.
2. Vernieuw de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Organiseer
het werk van alle ADV’s regionaal om slagkracht en effectiviteit te vergroten.
Neem preventie op als wettelijke taak.
3. Zorg voor een passend toezichtskader. Alleen zo weten we zeker dat alle
inwoners van Nederland op gelijkwaardige wijze toegang hebben tot een
discriminatiemeldpunt.
4. Start een landelijke campagne tegen discriminatie, met Discriminatie.nl
als boegbeeld.

U kunt de notitie 'Discriminatie: Nu aanpakken!' hier downloaden (pdf).


Het sterke antiracisme statement van voetballer Ahmad Mendes Moreira

Discriminatie – die onverhoedse stoot onder de gordel – raakt mensen in de ziel en ontneemt hen vaak de adem. Dat mensen dan niet terugslaan, maar blijven nadenken en in gesprek gaan, is bewonderenswaardig en verdient respect. Een speech, een verklaring kun je in alle rust op papier zetten en vervolgens voorlezen. Ahmad Mendes Moreira kon dat niet. Hij werd door Fox geïnterviewd direct nadat hij voor “k*neger” en “zielig mannetje” was uitgemaakt. Hij reageerde vanuit zijn hart. Toch: alle elementen van een goede antiracisme speech zaten in het interview. Daarom is het leerzaam om nog eens stil te staan bij Mendes Moreira’s sterke optreden.

Ahmad Mendes Moreira voetbalt op 19 november 2019 met Excelsior uit tegen FC Den Bosch. Als linksbuiten sprint hij meermalen vlak voor de tribune met de harde kern van Den Bosch. Vanaf minuut één proberen de hooligans hem met racistisch gebral te intimideren. In de 24-ste minuut maakt hij een overtreding en de bagger die dan over hem heen komt, breekt hem. Hij is woedend en loopt aangeslagen over het veld. De jonge scheidsrechter Laurens Gerrets fluit af.  “Zijn pijn raakte mij ook,” zal hij later zeggen. Gerrets neemt een historisch besluit: voor het  eerst in de geschiedenis legt een scheidsrechter een voetbalwedstrijd stil vanwege discriminatie op de tribunes. Na een kwartier wordt de wedstrijd hervat. Mendes Moreira scoort en meldt zich even bij de hooligans.

Jammer

Direct na de wedstrijd wil Fox hem interviewen. De camera draait al als de trainer van Den Bosch, Erik van der Ven, passeert en Mendes Moreira in het voorbijgaan “een zielig mannetje” noemt. Alsof Mendes Moreira al niet genoeg gekwetst is, trapt de trainer nog even na. Mendes Moreira vliegt Van der Ven niet naar de strot, maar reageert wonderbaarlijk beheerst. Hij wijst naar de  trainer en zegt in de camera: “Hij zegt dat ik een zielig mannetje ben. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo? Natuurlijk wil ik het liefst over de wedstrijd praten, maar ik ben gewoon boos en teleurgesteld dat dit nu nog steeds moet gebeuren. Kijk als je tegen mij zegt: Kut Excelsior Rotterdam of wat dan ook dan accepteer ik dat allemaal. Maar het wordt persoonlijk. Het begint bij de eerste minuut al. Dan wordt er gezegd k*zwarte, k*neger,  k*dit,  k*katoenplukker, Zwarte Piet. Misschien (….) hebben ze gedemonstreerd in de stad omdat ze pro Zwarte Piet zijn. Allemaal leuk en aardig, dat mag ook, maar dan is het wel heel toevallig dat dat ook tegen mij wordt gezegd weet je en dat doet mij gewoon heel erg veel pijn. Vind ik gewoon jammer.”

Mendes Moreira slaat niet terug. Hij toont zelfs begrip voor het gedrag van zijn tegenstanders, maar hij benoemt ook wat racisme met hem doet. Hij gebruikt geen grote woorden, vindt het niet onbeschoft, verderfelijk of asociaal, nee hij vindt het “gewoon jammer.”

Grenzen

“Weet je wat het is? Als je mij afkat of iets over mij zegt en het is niet persoonlijk, alla! Ik accepteer dat. We voetballen allemaal. We weten allemaal wat er wordt gezegd vanaf de zijkant.” Maar, zegt Mendes Moreira, er zijn grenzen: “Dit kan je niet accepteren. Ik vind gewoon dat er wat tegen gedaan moet worden.”

Als de Fox-reporter vraagt of hij de wedstrijd had willen staken, zegt hij: “Ik liep naar binnen. (...) Ik heb ook niet de meest lieve dingen gezegd. Ik was ontzettend boos en zat heel hoog in mijn emotie. Er werd wel over gesproken maar ik wilde de wedstrijd toch wel uitspelen. Natuurlijk zeggen heel veel mensen: ‘Dan moet je dan een statement maken’ maar ja (diepe zucht) het gaat blijkbaar gewoon door hè. Ik heb gewoon gezegd: ‘Ik wil de wedstrijd uitspelen en mijn kop erbij houden.’ Er werd tegen mij gezegd: ‘Als je scoort niet gaan juichen.’ Maar op dat moment dacht ik niet na en deed ik het wel en ik denk dat dat wel de beste manier is om daarop antwoord te geven.”

Mendes Moreira kijkt zelfs kritisch naar zijn eigen gedrag, maar vraagt ook begrip voor zijn emoties. Gelukkig gunt hij zichzelf zijn moment van revanche bij de hooligans. Er zijn al genoeg mensen verdronken in begrip.

De Foxreporter vertelt dat Memphis Depay op twitter heeft gezegd dat hij ziek wordt van de hooligans van Den Bosch. Helpt dat, zo’n reactie van zo’n voetballer? “Ja natuurlijk,” antwoordt Mendes Moreira, “hij heeft een heel groot bereik. Daardoor wordt het toch alleen maar aangesterkt en laten we alleen maar zien dat dit niet kan. Daar ben ik wel blij mee. Zeker weten.”

Gewoon winnen

Tenslotte vraagt Fox naar de steun van de andere spelers van Excelsior: “Ik hoorde Sander Fischer (verdediger bij Excelsior, AdJ) zeggen: ‘Laten we gaan douchen en wegwezen. Nu een keer een statement maken.’ Heb jij daar ook echt over nagedacht?”

“Ik heb er ook over nagedacht.” zegt Mendes Moreira, “al mijn teamgenoten en de rest van de staf gaven ontzettend goeie steunbetuigingen. Ik heb ze daarvoor na de wedstrijd ook bedankt. We hadden ook kunnen gaan douchen en dan was de wedstrijd klaar. Worden we er beter op? Nee. Er wordt dan wel een statement gemaakt. Maar – ik ga dan wel als een sportman praten – ik wilde deze wedstrijd gewoon winnen. Vooral nu.”

Hij heeft oog voor zijn teamgenoten en de staf. En dan dat prachtige relativerende zinnetje: “Ik ga dan wel als een sportman praten…” Tenslotte bedankt hij de scheidsrechter: “Die voelde het ook aan. Tijdens de wedstrijd gebeurde het een aantal keren. Ik negeerde dat. Gelukkig greep hij op een goed moment in.”

Samenvattend, wat doet Ahmad Mendes Moreira?

·         hij maakt duidelijk wat racisme met hem doet

·         hij kiest positie, stelt grenzen

·         hij toont begrip voor zijn tegenstanders

·         hij tikt niet terug, en verlaagt zich niet tot hun niveau

.         hij zoekt de verbinding met medestanders

Dat alles maakt zijn statement zo sterk. En dat terwijl hij net een trap onder de gordel had gekregen

                                                                                                                            

Dat alles maakt zijn statement zo sterk. En dat terwijl hij net een trap onder de gordel had gekregen.                 

De FOX-reporter bedankt hem: “Top, man.” Topman had ook gekund.

N.B.

Het FOX-interview staat op YouTube. Den Boschtrainer Van der Ven bood Mendes Moreira later zijn excuses aan.

Ate de Jong, Mantgum


Racisme in de Tweede Kamer

In de Week tegen Racisme ging Nederland naar de stembus. Een daverende overwinning voor de liberale partijen in ons land, de VVD en D66. Maar ook een groei in zetelaantal van partijen die gezien hun opvattingen en uitspraken als extreemrechts getypeerd kunnen worden.

Hun aantal nam toe tot zo’n 28 zetels. De kloof tussen vooruitstrevend enerzijds, en nostalgisch terugkijken en het eigen erf afsluiten anderzijds, wordt steeds scherper en dieper.


Er zijn meer kloven zichtbaar in Nederland. Die tussen hoog en lager opgeleid, tussen stad en platteland, tussen Randstad en regio, tussen rijk en arm, tussen autochtoon en migrant, tussen gevestigden en buitenstaanders en tussen degenen die succes hebben en vooruit komen en zij die achtergesteld worden. Nog nooit maken zoveel partijen hun opwachting in de Tweede Kamer. De kloven leiden tot een versplintering van het politieke landschap. De extremen en de daarbij behorende polarisatie nemen toe en het ooit zo stevige middenveld is er nauwelijks meer. De politiek lijkt wel een afspiegeling van de dagelijkse praktijk op Twitter.


Journalist Syp Wynia schrijft op zijn website over de uitkomst van de verkiezingen: “De Kamerverkiezingen werden een overwinning voor het nieuwe links-liberale centrum in de Nederlandse politiek en verloren door de machtspartijen van de 20ste eeuw. Maar de echte verliezers zijn de mensen wier stem toch al niet zo telde.”
Op Tûmba zien we die ontwikkeling vertaald in de aard van de discriminatie-meldingen die mensen bij ons doen. Schrijnende verhalen over achterstelling, uitsluiting, onbegrip en niet-gehoord voelen en worden. Schreeuwen tegen een muur van onverschilligheid en onrecht. Mensen die op huidskleur of afkomst worden gediscrimineerd nemen niet snel meer de moeite om te melden, omdat ze ervaren dat de overheid (ambtenaren, politie, rechters) hun klacht niet serieus neemt en ontkent dat racisme er mee te maken heeft. De uitspraak van de rechter (500 euro boete) afgelopen vrijdag in de zaak van de ijssalon-eigenaresse in Hilversum, die racistisch werd belaagd, laat dit wederom zien. En de toeslagenaffaire, die geen enkele rol speelde in de verkiezingscampagne en waarin het racistische element door politiek en media wordt ontkend, bevestigt deze ongelijkheid in ons land.


Maar dan dringen zich de brandende vragen op: welk land we zijn, welk land we willen worden en wie in dit land erbij horen en mogen meedoen! Graag willen ons zelfbeeld van tolerant en ruimdenkend volk bevestigd zien, maar de alledaagse werkelijkheid laat iets geheel anders zien. “Toen ik vanochtend wakker werd heb ik me wel afgevraagd hoe moeten de gedupeerden van de toeslagenaffaire zich voelen met deze uitslag. De verantwoordelijken van het toeslagen drama hebben gewonnen,” zei SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen op de radio.


Op 21 maart was de Internationale Dag tegen Racisme. Die is ‘gevierd’ in de wetenschap dat zo’n 20 procent van de Kamerzetels bezet zal worden door extreemrechtse politici. Wat zegt dat over de staat van Nederland?


Harry Prins, medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit


Fryslân gaat voor de 10

Fryslân is een prachtige provincie om te wonen, juist omdat mensen op elkaar kunnen rekenen. Helaas vallen er, om verschillende redenen, toch mensen buiten de boot. ‘Meedoen in de samenleving’ is makkelijk gezegd, maar er zijn genoeg Friese inwoners die op dit vlak drempels ervaren. Discriminatie, sociaal isolement en gezondheidsproblemen kunnen ‘gewoon’ meedoen in de weg staan. Juist in de provincie Fryslân, waar de Fryse Mienskip een belangrijke troef is voor een gezonde samenleving, ligt het voor de hand om de handen ineen te slaan met een integrale aanpak. Met Fryslân gaat voor de 10! gaan we dit doen!

Fryslân gaat voor de 10! is een unieke krachtenbundeling op het vlak van discriminatie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. Het doel van dit programma is meer gezonde jaren voor de inwoners van Fryslân in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Mee kunnen doen in de samenleving heeft een positief effect op gezondheid en gezondheid heeft een positief effect op actieve deelname in de samenleving. In het kader van die wisselwerking bundelen Tûmba, Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) en COC Friesland hun krachten in het programma Fryslân gaat voor de 10!

De duidelijke link tussen discriminatie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering heeft de deur naar samenwerking tussen Tûmba, COC en HANNN geopend aangezien de uitgangspunten van de organisaties hetzelfde zijn:

Hoe zorg je voor een optimale omgeving voor het individu.

Hoe help je het individu op een veilige en gezonde manier in een (nog niet) optimale omgeving.

Hoe help je de professionals om tot die optimale omgeving te komen en het individu te bereiken.

 
We gaan bijdragen aan meer gezonde jaren in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen door:

  • voorlichting
  • trainingen
  • coalities bouwen

#fryslângaatvoorde10


Mensenrechtenvlag

Op 10 december lanceert de Landelijke vereniging van Anti-discriminatie Voorzieningen in Nederland, Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. Op deze dag, tevens de Internationale Dag van de Mensenrechten, staan zij stil bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN).

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag saamhorigheid en verbinding. Het onderstreept de waarde van mensenrechten. 

De mensenrechtenvlag is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde (groen), de lucht (blauw) en een plek onder de zon (geel). En hoe verschillend we ook kunnen zijn, qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA (gele wokkel). 

Wie mee wil doen met dit kleurrijke vlagvertoon kan dat doen door de Mensenrechtenvlag te bestellen en op 10 december laten wapperen. De vlag is in meerdere formaten leverbaar. 
De prijs is:
150cmx 100cm  à €25,- 
225cm x 150cm à €30,- 

Voor bestellen of meer informatie, stuur een email naar vlag@tumba.nl


Corona maakt noodzaak echte gelijkwaardigheid tussen man en vrouw duidelijk

Vandaag staan veel organisaties over de hele wereld stil bij de Internationale Vrouwendag. In veel plaatsen vinden er evenementen plaats, met als doel de positie van vrouwen onder de aandacht te brengen.

Hoever zijn we met de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in 2021?

Een kleine greep uit de berichten van het afgelopen jaar: geen vast contract vanwege zwangerschap; in het bedrijfsleven verdienen vrouwen 20% minder dan de man; bij de overheid is dat zelfs 30%; vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek; door zoiets als ‘sexting’ worden meisjes onder druk gezet of uitgesloten.  
 
8 maart heeft een interessante geschiedenis. Het was een nationale feestdag in de Sovjet-Unie, maar dan als een 'Dag van de arbeiders'. In het Westen werd dit de dag waarop de man het huis stofzuigt en bloemen meeneemt. We worden overweldigd door advertenties als ‘verras je dames met een cadeau’ of ‘Vrouwendag vieren met bloemen en wijn’. Is dat de strijd voor de positie van vrouwen? De meeste mensen die 8 maart vieren zijn niet bewust van de ontstaansgeschiedenis van deze dag. Wie weet nog wie Clara Zetkin en Rosa Luxemburg waren? Hoe onze overgrootmoeders voor het stemrecht hebben gevochten en hoe vrouwen massaal in 1908 in New York de straat op gingen om te protesteren voor de gelijke kansen op de arbeidsmarkt?  
 
Vanuit hedendaags perspectief is het moeilijk voor te stellen dat een groot deel van de wereldbevolking tot ver in de vorige eeuw rechteloos was. Is dit de reden waarom zoveel geschiedenis, geschreven door mannen, opnieuw onderzocht en herschreven moet worden? Simpelweg omdat vrouwen niet mee mochten doen? Vanuit het mannelijk oogpunt droegen zij enkel bij aan het doen van het huishouden en het krijgen en zorgen van kinderen. Vrouwen deden veel meer dan dat alleen in de ogen van de geschiedenisschrijvers was dat niet belangrijk genoeg om vast te leggen. Schrijfster en onderzoekster Nadine Akkerman speurde onlangs op VPRO Grote Vragen, naar de rol van vrouwen in geschiedenis. De ontdekkingen die ze doet geven een heel ander beeld dan we kennen. “Als je een universiteit binnenloopt, word je bedolven onder mannenportretten van wetenschappers of hoogleraren. Dit betekent niet dat de vrouwen niet mee hebben gedaan of niet geleerde waren, dit is enkel vertekend beeld want vrouwen bedreven ook wetenschap.” 
 
Je zou je kunnen afvragen welke geschiedenis we vandaag niet zullen schrijven? Vrouwen die door de pandemie een groot deel van de samenleving op hun schouders dragen en het evenwicht moeten vinden tussen thuis en werk. Hierdoor lopen ze het risico niet evenredig betrokken te worden bij het nemen van economische, politieke en maatschappelijke besluiten.  
 
Mensen missen de essentie van deze dag en wordt het tijd om echt aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, ook in deze pandemie. Zouden Clara en Rosa en velen anderen voorvechtsters tevreden zijn waar we nu in 2021 staan? Laten wij 8 maart op de agenda te zetten om verder te bouwen aan een betere wereld waar iedereen meetelt. 
 
Ajla Zildzovic Jegic 
Klachtenconsulente Meldpunt Discriminatie Tûmba


Huis aan Huis Zomerserie

Iedere zomer verzorgt Amber Boomsma namens Tûmba de serie interviews in de Huis aan Huis-bladen in Fryslân.

In de zomer van 2020 werden mensen van diverse achtergronden en leeftijden geïnterviewd over hoe zij in hun beroep en persoonlijk leven werk maken van gelijke behandeling. 

In deel een vertelt Ank Dijkstra over haar inzet voor emancipatie.

In deel twee vertelt Eva van Netten (30) hoe zij in festivals de bezoekers de ogen laat openen voor diversiteit.

In deel drie komt Harcourt Klinefelter (82) aan het woord, die mensen inspireert in de geest van Martin Luther King.

In deel vier vertelt Majo Tigchelaar (72) hoe belangrijk het is om open te zijn over seksuele diversiteit.

In deel vijf legt Sandra Roza (60) uit waarom luisteren zonder oordeel zo nodig is.

In het zesde en laatste deel vertelt Tonny van den Berg (31) over zijn persoonlijke groei.


Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland

Het aantal discriminatiemeldingen bij Discriminatie Meldpunt Tûmba is in 2019 met 30% gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Op 23 april presenteren de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatie-voorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Vorig jaar werden er 237 meldingen van discriminatie bij Tûmba geregistreerd. Een mogelijke verklaring voor deze stijging ten opzichte van 2018 is de aandacht in het najaar van 2019 voor racistische incidenten op en rond voetbalwedstrijden. Door jaarlijkse discussie over Zwarte Piet doen meer mensen melding van discriminatie. Bovendien is Tûmba vorig jaar gestart met de campagne #jijhoorterbij, die mogelijk ook tot meer meldingen heeft geleid.

Het aantal meldingen dat Tûmba van inwoners van de gemeente Leeuwarden heeft gekregen, is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld

Verder is de toename van vijandige bejegening opvallend. De cijfers laten een stijging van 9% zien in 2019. Vijandige bejegening betreft onder meer uitschelden en beledigen. Veel melders ervaren dat het maatschappelijk debat en de sfeer op straat verhardt.

De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 481, bij de Discriminatie Meldpunten 538 en bij het College voor de Rechten van de Mens 53 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

De arbeidsmarkt blijft verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2019 gingen 145 van de 538 meldingen over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt publieke opinie en huisvesting vaker genoemd als terrein waarop discriminatie plaatsvindt.

U kunt de Monitor Discriminatie 2019 hier (pdf) lezen.

In de video de cijfers voor Fryslân op een rij.

In de media