Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws. Bent u benieuwd wat de media over ons schrijven? Scroll dan door naar beneden!


Artikel 1 in Provinsjehûs

paragraph image

Woensdagochtend 22 mei hebben Commissaris van de Koning Arno Brok en oud-Statenlid Teus Dorrepaal in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet onthuld.

Sinds 22 mei hangt in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet:

Elk dy't yn Nederlân ferkeart, wurdt yn deselde gefallen itselde behannele. Diskriminaasje út reden fan leauwe, libbensoertsjûging, politike oertsjûging, ras, geslacht of op hokker grûn dan ek, is net tatsien.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De eerste stap op weg naar een inclusieve provincie!

Monitor Discriminatie 2018 Noord-Nederland

paragraph image

Bij de discriminatiemeldpunten in Noord-Nederland wordt steeds vaker melding gemaakt van ongelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte.

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2018 Noord-Nederland, die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoor-zieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren.

Voor het vierde jaar op rij is er bij de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte een stijging waarneembaar bij de Meldpunten. In 2018 werd er 71 keer melding gemaakt van discriminatie op deze grond. In 2017 was dit 60 keer het geval en in 2016 ging het om 44 meldingen. In 2015 waren er nog 35 meldingen. In de jaren daarvoor waren deze aantallen nog kleiner.

De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 310, bij de Discriminatie Meldpunten 440 en bij het College voor de Rechten van de Mens 35 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de afgelopen jaren nagenoeg gelijk; in 2018 werd dit in 191 gevallen genoemd als discriminatiegrond. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan.

Voor Fryslân springt de stijging in het aantal meldingen Friese taal in het oog: van 1 in 2017 naar 5 in 2018.

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2018 gingen 109 van de 440 meldingen over ongelijke behandeling op de
arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de openbare ruimte ook vaak aangewezen als een plek waar discriminatie ervaren of gesignaleerd wordt.

U kunt de Monitor Discriminatie 2018 hier (pdf) lezen.

In de video de cijfers voor Fryslân op een rij.


In de media


Te Gast: Zaak-Semenya is staaltje seksisme

paragraph image

Te Gast in de Leeuwarder Courant van 4 mei 2019. "De zaak van Caster Semenya laat zien dat seksisme en ongelijke behandeling hardnekkig is. Stop nu eens met het denken in hokjes. En bevrijdt de samenleving van seksisme." Lees de volledige tekst hieronder.

Het is veruit de leukste sketch in de Woody Allen film ‘Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask)’: de ejaculatie-scene. Een groep mannen, waaronder Allen, staat verkleed als zaadcellen, klaar om het grote onbekende tegemoet te gaan. Allen twijfelt en is bang (“Je hoort die rare verhalen, over die pil die vrouwen nemen”). Waarop vervolgens de mannen, alsof ze op een ruimtemissie zijn, het onbekende inspringen.

Zo hebben we het allemaal min of meer geleerd. Moedige zaadcellen die zich een avontuurlijke weg vechten richting de afwachtende eicel. Fout! De eicel is helemaal niet passief, maar zuigt als het ware de zaadcellen naar zich toe en geeft bovendien een signaal af waardoor de cellen hun uiteindelijke doel kunnen vinden. Dit biologische feit is in 1991 al wereldkundig gemaakt, maar door de voortdurende herhaling van het clichébeeld worden de traditionele rolpatronen voor mannen en vrouwen keer op keer bevestigd.
Dit seksisme vinden we overal in de maatschappij terug. Ook in de sport, zoals de zaak van de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya laat zien (LC 2 mei). Het hoogste internationale sporttribunaal CAS bepaalde afgelopen week dat vrouwelijke atleten die een hoge, aangeboren testosteronspiegel hebben, geweerd mogen worden van wedstrijden. De 28-jarige Semenya maakt driemaal zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. Gevolg van de CAS-uitspraak is dat de internationale atletiekfederatie IAAF een testosteronlimiet mag instellen op de 400 en 800 meter. Let wel, voor atletes, want voor vrouwen gelden andere regels dan voor mannen.

In 2011 betoogde hoogleraar neuromechanica Bert Otten van de RUG dat niemand ooit sneller zal lopen dan recordsprinter Usain Bolt. De Jamaicaanse sprinter heeft veel langere onderbenen dan op basis van zijn bovenbenen verwacht mag worden. ''Daarbij is de kuitspier in verhouding vrij klein en zit de spier erg hoog, net als bij een paard,” aldus Otten. Dit aangeboren voordeel was voor de IAAF geen enkel probleem. De spanwijdte van de armen van topzwemmer Michael Phelps (27 Olympische medailles) is bovengemiddeld en zijn enkels zijn zo flexibel dat hij zijn voeten als een soort flippers kan gebruiken. Geen enkele sportorganisatie die hier een punt van maakte. Maar Caster Semenya is vrouw. Terecht dat voormalig hordenloper Gregory Sedoc zegt er kippenvel van te krijgen. “We hebben het hier over een mens. Een persoon. Iemand die als vrouw is geboren en zich vrouw voelt. Daar wordt nu tegen gezegd: wij vinden jou te veel man, slik maar medicatie… Het zou maar over jou gaan.”

De zaak van Caster Semenya laat zien dat seksisme en ongelijke behandeling hardnekkig is. Stop nu eens met het denken in hokjes. En bevrijdt de samenleving van seksisme.

Harry Prins, medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit


Monitor 2018 in de media

paragraph image

Zowel het Friesch Dagblad als de Leeuwarder Courant besteedden aandacht aan de Monitor Discriminatie 2018.

De Leeuwarder Courant kopte "Steeds vaker melding van discriminatie om handicap". Het Friesch Dagblad schreef "vaker discriminatie op grond van handicap".

Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71