Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws.


Mensenrechtenvlag: Symbool van hoop en gelijkheid op wereldschaal

In een wereld getekend door politieke verdeeldheid en toenemende uitdagingen op het gebied van mensenrechten, blijft de Mensenrechtenvlag schijnen als een lichtpuntje van eenheid, vooruitgang en hoop. Sinds zijn introductie, met zijn symboliek doordrenkt van diepe betekenis, is deze vlag meer dan slechts een stuk stof. Het is een symbool van wat de mens onderscheid van andere levende wezens. Namelijk de menselijke DNA en daarmee de Universele Rechten van de Mens. Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten (10 december) herinneren wij ons vandaag het belang van een krachtig symbool.

In 2020 werd de vlag succesvol gelanceerd en sindsdien hijsen op 10 december vele gemeenten en Nederlandse ambassades de Mensenrechtenvlag. Nu, met groeiende polarisatie in zowel ons land als buiten onze landsgrenzen, herinnert de Mensenrechtenvlag ons aan de essentiële waarden die ten grondslag liggen aan een rechtvaardige samenleving. Voor meer achtergrondinformatie over de vlag zie www.mensenrechtenvlag.nl.

Deze week spraken we Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de Mensenrechtenvlag. Op de vraag hoe hij de toekomst ziet m.b.t. de mensenrechten, gaf dhr. Baldewsingh aan; “Mensenrechten zijn van ons allemaal, 17.8 miljoen en verder dan dit. Mensenrechten moeten we koesteren: voor nu maar ook voor de toekomst. We doen het voor de kinderen in de toekomst. Als wij falen nu, dan komen ook de mensenrechten ook in de toekomst in het geding en dat moeten we met z’n allen niet hebben” . Mooie en belangrijke woorden van dhr. Baldewsingh. Ook benadrukte hij het belang van de Mensenrechtenvlag omdat hij vindt dat de vlag een krachtig symbool is voor gelijkheid van ieder mens op aarde. Het benadrukt het positieve, groene (aarde), blauwe, (lucht) en een plek onder de zon (geel).

Laten we op deze Mensenrechtendag samen de Mensenrechtenvlag hoog houden, als een teken van onze gezamenlijke toewijding aan een wereld waarin rechtvaardigheid en gelijkheid heersen. Hijs jij ‘m ook?


Interview met Ellen Spanjers van De Bagagedrager

Discriminatie.nl wil aandacht vragen voor het belang van mensenrechten. Daarom zal Discriminatie.nl elke 10e van de maand een persoon of een organisatie die zich inzet voor mensenrechten in de spotlight zetten met een interview en het overhandigen van de Mensenrechtenvlag.

Overhandiging Mensenrechtenvlag

Op 10 september 2023 heeft onze collega Jeanette Eken de mensenrechtenvlag uitgereikt aan Ellen Spanjers. Ellen zet zich in voor onder andere mensen met een kwetsbare mentale gezondheid. Met de Bagagedrager is Ellen bezig met het in hun kracht zetten van mensen met mentale problemen.

Taboe’s doorbreken

Ellen geeft aan dat ze bezig is met taboerijke onderwerpen makkelijker en leuker bespreekbaar maken. Dit doet ze op een interactieve manier. Ook de omgeving vindt het vaak lastig om te vragen hoe het met iemand gaat. Vaak wordt er over de 'mensen met een aandoening' gepraat in plaats van met de mensen. Door middel van bordspellen en tools gaan mensen met én zonder psychische aandoening met elkaar in gesprek op een laagdrempelige en speelse manier. Op de gesprekskaarten staan vragen die je anders niet zo snel aan elkaar zou stellen.

Het zorgt voor meer openheid, herkenning en begrip. Vaak kom je erachter dat er meer gelijkenissen zijn dan verschillen. Deze methode zet zij in voor verschillende doelgroepen. Zo ook voor bijvoorbeeld mensen die dakloos zijn (geweest). Door taboe’s op deze manier bespreekbaar te maken worden vragen gesteld die normaliter niet gesteld zouden worden. 

Stigma’s en vooroordelen

Ellen zet zich in om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Er zijn heel veel vooroordelen zonder dat iemand echt een idee heeft wat het inhoudt. Daarom is het juist belangrijk dat erover gesproken wordt. Ellen is betrokken en gaat graag echt met mensen in gesprek om te ontdekken wie iemand echt is. Ze kijkt niet naar het label of de stoornis die iemand heeft. Ze wil iedereen een plek geven waar ze kunnen zijn wie ze zijn en kunnen doen wat bij hen past. Wie ben je, wat wil je, wat kun je en wat past bij jou. Ze gaat uit van de kwaliteiten en de krachten van iemand.

Ellen vindt het belangrijk om zich hiervoor in te zetten. Vanuit persoonlijke betrokkenheid wil ze die ander de kans geven om te laten zien wat ze kunnen.


Diversiteitsprijs 2023

Ieder jaar op Diversity Day NL reikt Tûmba samen met Gemeente Leeuwarden de Diversiteitsprijs uit aan een bedrijf dat zich inzet voor inclusie op de werkvloer. Dit jaar mocht Jumbo Kooistra Leeuwarden de prijs op feestelijke wijze in ontvangst nemen!

"We zijn super blij dat onze visie op inclusie opvalt en dat we hiervoor op deze manier beloond worden. Aan de andere kant zou het niet nodig moeten zijn, dat zo'n prijs bestaat" reageert filiaalmanager Maarten Botermans op het ontvangen van de prijs.
De diversiteit en inclusie blijkt bijvoorbeeld uit het aanbieden van snuffelstages vanuit het speciaal onderwijs, het creëren van werkplekken voor vluchtelingen, het normaliseren van diversiteit in het team en het aanbieden van eerlijke kansen op werk. Eén van de belangrijkste kernwaarden die zij binnen hun bedrijf hanteren is 'samen': "De kernwaarden zijn bij ons niet alleen iets op papier, maar iets wat we in de praktijk ook uitdragen."
Wij feliciteren Jumbo Kooistra Hoeksterend dan ook van harte met deze mooie prijs.


Nomineer jouw bedrijf voor de diversiteitsprijs 2023

Er kan weer genomineerd worden voor de diversiteitsprijs! Ieder jaar reikt Tûmba op Diversity Day NL de diversiteitsprijs uit aan een commercieel bedrijf dat zich inzet voor diversiteit en inclusie binnen de Gemeente Leeuwarden om ze te belonen voor hun inzet.

Zet jouw bedrijf zich in voor diversiteit & inclusie binnen deze gemeente? Of ken je een bedrijf dat het goede voorbeeld geeft? Je kunt het bedrijf nomineren, en motiveren waarom dit bedrijf volgens jou de prijs verdient. Nomineer jouw favoriet voor 18 september. Met de diversiteitsprijs wil Tûmba diversiteit op de werkvloer vieren en het belang ervan laten zien, want ook #jijhoorterbij!


Diversiteitsmarkt

Comenius Mariënburg organiseerde onlangs een diversiteitsmarkt met hapjes uit verschillende culturen, zoals Nederland, Vietnam, Somalië, Sri Lanka en Turkije. De opbrengst ging naar een goed doel: ,,Wij kozen voor Tûmba, het kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkwaardigheid. Tûmba was overigens ook aanwezig tijdens de markt”, vertelt Hanane Azarzar namens de school.

Het doel was de diversiteit op de school kenbaar(der) te maken door leerlingen onderling kennis te laten maken met de culturen die binnen de Leeuwarder school bestaan. De markt bleek een succes. Leerlingen die zich vrijwillig hadden opgegeven om een steentje bij te dragen aan de diversiteitsmarkt haalden 270 euro op voor Tûmba. Dat mochten wij vorige week in ontvangst nemen! ,,Ook werden er mooie gesprekken gevoerd”, vult Hanane aan. ,,Bovendien was er belangstelling en veel nieuwsgierigheid van medeleerlingen over de culturen.”

Wij willen de studenten ontzettend bedanken voor de goede sfeer en hun inzet om zo’n mooi bedrag op te halen voor Tûmba!


Wat betekenen twee minuten stilte voor jou?

Daarover vertelden Fahrio en Esrom, twee leerlingen uit de internationale schakelklassen van OSG Piter Jelles tijdens de provinciale Dodenherdenking in Leeuwarden. Het 4 mei-comité, waar Tûmba deel vanuit maakt, vindt het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om vanuit het eigen perspectief te herdenken. Daarom interviewde Eric Ennema van Omrop Fryslân Fahrio Zakaria Salat (16 jaar) en Esrom Wagahta (13 jaar) hierover in de live uitzending, voorafgaand aan de dodenherdenking.

Onlangs heeft Tûmba op het ISK een serie van drie gastlessen gegeven aan vier groepen leerlingen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. In de lessen werd gesproken over democratie, gelijkwaardigheid, vooroordelen en discriminatie. In de laatste les stond het thema vrijheid centraal. Vrijheid in het land van herkomst en vrijheid in Nederland. De leerlingen gingen aan de slag met een collage en met de four freedoms, die zijn opgesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog:

🕊 Vrijheid van meningsuiting
🕊 Vrijheid van geloof
🕊 Vrij zijn van armoede
🕊 Vrij zijn van angst

Benieuwd welke van de four freedoms belangrijk is voor Fahrio en Esrom? Kijk de live uitzending op Omrop Fryslân hier terug (Fahrio en Esrom vanaf 06:20).


Racisme meest gemelde discriminatiegrond Noord-Nederland

Racisme is de meest gemelde discriminatiegrond in het Noorden. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland van de drie noordelijke antidiscriminatievoorzieningen (Meldpunten) en de Politie-eenheid Noord-Nederland. Het totaal aantal geregistreerde meldingen daalde bij zowel de Meldpunten (van 733 naar 559), bij de politie (van 566 naar 529) en bij het College van de Rechten voor de Mens (van 47 naar 37). Er lijkt een relatie te zijn met de afname van corona en de daarmee samenhangende maatregelen.

Racisme heeft veel impact

Elk jaar weer blijkt dat het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur het meest gemeld wordt. In 2022 ging het om bijna de helft van alle meldingen (44%). Het thema racisme is een veel besproken onderwerp in het publiek debat. Minister-President Rutte bood zijn excuses aan voor het Nederlandse aandeel aan het slavernijverleden. Het Kabinet erkende dat er sprake was van institutioneel racisme bij de toeslagenaffaire. De politie kwam in de media vanwege de documentaire ‘De blauwe familie’. En in september 2002 presenteerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin S. Baldewsingh, een Nationaal Programma. De noordelijke Meldpunten zien veel meldingen van schrijnende situaties waarin racisme speelt. Racisme heeft veel impact op mensen die ermee geconfronteerd worden. Het is belangrijk om te blijven werken aan bewustwording en (h)erkenning.

Grensoverschrijdend gedrag

In 2022 was het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ook een veel besproken onderwerp. Tal van organisaties traden naar buiten over praktijken waarbij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de orde was. Bij de Meldpunten kwamen hierover meer dan voorheen vragen voor adviezen. Mogelijk verklaart dit waarom het aantal meldingen op grond van geslacht met 3% steeg. En ook waarom de plekken waar de discriminatie ervaren is vooral de arbeidsmarkt (17 meldingen) en collectieve voorzieningen (100 meldingen) zijn. Om dit met zekerheid te stellen, is verder onderzoek nodig. De Meldpunten blijven ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen om zo de meest adequate ondersteuning te kunnen bieden. Denk aan het geven van adviezen, een luisterend oor, passende ondersteuning, doorverwijzing, trainingen of protocollen (op maat).

Niet-wettelijke gronden fors gedaald

De meldingen over de niet-wettelijke gronden bieden vaak inzicht in wat er leeft onder mensen. Waar de frustraties zijn en waarin de Wet Gelijke Behandeling nog niet in voorziet. Dit aantal meldingen nam in 2022 fors af. Waren er in 2021 nog 149 meldingen, in 2022 ging het nog om 39 in totaal. Deze afname is zeer waarschijnlijk te verklaren door de afname van corona en de bijbehorende maatregelen.

Tenslotte zien we, dat sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 in werking is getreden, het aantal meldingen op grond van handicap of chronische ziekte blijft groeien.

De Monitor is hier dit jaar interactief online te raadplegen.


Onbekend en krap bij kas: hoe verder met discriminatiemeldpunten?

"We komen geld tekort om goed te kunnen functioneren. Ik hoor van bureaus dat ze te weinig capaciteit hebben, maar geen budget hebben om mensen aan te nemen," zegt Stefano Frans, voorzitter van de vereniging van ADV's in de Nieuwsuur-uitzending van 2 april jl. Het NOS-programma besteedde aandacht aan het functioneren van de Meldpunten Discriminatie en het verschijnen van het rapport van Berenschot over het onderzoek naar de lokale aanpak van discriminatie in Nederland.

Het rapport van Berenschot verscheen in opdracht van minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken. "De naamsbekendheid van de antidiscriminatievoorzieningen moet beter. De taken zijn niet op orde en de financiering moet beter geborgd worden," aldus de minister. Volgens het rapport zijn de bureaus nu 'onvoldoende zichtbaar' en hangt de financiering teveel af van de politieke kleur van gemeenten.

Een probleem voor de bureaus is dat gemeenten uiteindelijk bepalen hoeveel geld ze eraan uitgeven, meldt Nieuwsuur. Ze krijgen van de regering 77 cent per inwoner om aan de ADV te besteden. Maar slechts 16 procent van alle gemeenten geeft dat volledige bedrag er ook aan uit, zegt de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen. De gemeenten zijn namelijk niet verplicht om het geld ook daadwerkelijk aan de ADV's te besteden.

Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur terug.


Week tegen racisme en discriminatie

In de ‘Week tegen racisme en Discriminatie’ hebben Tûmba en het Comité 30juni-1juli Comité 30 juni/1 juli Fryslân samen krachten gebundeld en theatermaker Crystal Hassell naar Fryslân gehaald voor een indrukwekkende en inspirerende avond. De avond begint met haar voorstelling ‘Alleen maar goedbedoelende mensen’, daarna volgt er een nagesprek. Vrijdag 24 maart om 19.15-21.00 uur geeft Crystal Hassell haar voorstelling op Snekertrekweg 1 in Leeuwarden.

U bent van harte welkom om deel te nemen! U kunt zich aanmelden via info@tumba.nl of

https://forms.office.com/e/DzJ213VB8b

In de lecture performance ‘Alleen Maar Goedbedoelende Mensen’ onderzoekt Crystal hoe goedbedoelende mensen, onbedoeld en soms ook ongemerkt, de plank volledig misslaan.

In pijnlijke, absurde maar realistische situaties zien we hoe ‘subtiel’ en ingrijpend alledaags racisme kan zijn en hoe het slavernijverleden zijn doorwerking maakt. Theatermaker Crystal Hassell staat op het podium met haar verhaal. Crystal vertelt over haarzelf, over haar afkomst en vooral over de reacties die dat teweegbrengt om haar heen. De monoloog is scherp, humoristisch en soms schrijnend.

We hopen u op vrijdag 24 maart te mogen verwelkomen!


Feestelijke viering Internationale Vrouwendag

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, vieren we ook dit jaar weer Internationale Vrouwendag op 8 maart in Neushoorn. Aandacht voor vrouwenrechten is nog steeds nodig, want helaas zien we nog steeds overwegend ongelijke lonen, zwangerschapsdiscriminatie, meer mannen in bestuurlijke functies en minder vrouwen in de politiek en media. Tegelijk zien we dat op verschillende gebieden stapjes worden gemaakt, bijvoorbeeld gelijke(re) betaling in de sport. Op woensdag 8 maart focussen wij op deze successen: we vieren de vrouw in al haar facetten.

Tijdens deze avond neemt cabaretière, actrice en columniste Funda Müjde het publiek mee in hoe zij haar vrouwelijke kracht inzet. Ze is alert, spontaan, eigenzinnig en actueel. Funda’s motto: “Gescheiden Afval JA, Gescheiden Samenleving NEE!”. Funda schrijft, acteert en presenteert zoals zij is, met een eigen kijk op politieke en maatschappelijke thema’s, soms provocerend, altijd met humor en zelfspot. Haar kracht en doorzettingsvermogen zijn anderen tot voorbeeld. In 2007 raakte Funda betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Sindsdien is ze veroordeeld tot het gebruik van een rolstoel. Dat heeft haar niet belemmerd om haar activiteiten met tomeloze energie en inzet direct weer op te pakken.

Ook wordt deze avond het boek ‘Schippersvrouwen, verhalen boven water’ van auteur Sippy Tigchelaar gepresenteerd. Een boek over dé drijvende kracht achter het schippersbestaan.

Maak je klaar voor een feestelijke avond, waarbij de vrouw gevierd mag worden!

Datum: Woensdag 8 maart
Deuren open: 19.00
Aanvang: 19.30
Locatie: Grote Zaal, Neushoorn

Bestel hier je gratis ticket of kies voor een ticket (€7,50 of €15,-) waarmee je automatisch doneert. Toch liever een ander bedrag doneren? Dat kan door middel van een donatie aan NL66TRIO0197801250, ter attentie van Tûmba. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld, zodat Tûmba ook in de toekomst de viering van Internationale Vrouwendag kan blijven organiseren. Alvast bedankt en tot ziens op 8 maart!


Nieuwsarchief