Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws. Bent u benieuwd wat de media over ons schrijven? Scroll dan door naar beneden!


Friesland Kleurt

paragraph image

Zaterdag 20 juni 2020 komt Roze Zaterdag naar Leeuwarden.

Op 20 juni 2020 tooit Leeuwarden zich met een groots feest waarin bekrachtigd wordt dat je in onze provincie mag zijn wie je bent. We vieren dat je homo, lesbisch, biseksueel, transgender, non-binary, panseksueel, aseksueel, intersekse, queer en iedere andere variatie onder de regenboog mag zijn (ja, ook hetero), want in de Iepen Mienskip (open society) wordt diversiteit omarmd! En dat vieren we in het hele centrum van Leeuwarden. Op verschillende podia, met veel cultuur, muziek en een informatiemarkt. Onder de naam: Friesland Kleurt.

Artikel 1 in Provinsjehûs

paragraph image

Woensdagochtend 22 mei hebben Commissaris van de Koning Arno Brok en oud-Statenlid Teus Dorrepaal in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet onthuld.

Sinds 22 mei hangt in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet:

Elk dy't yn Nederlân ferkeart, wurdt yn deselde gefallen itselde behannele. Diskriminaasje út reden fan leauwe, libbensoertsjûging, politike oertsjûging, ras, geslacht of op hokker grûn dan ek, is net tatsien.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De eerste stap op weg naar een inclusieve provincie!

Brochure 'Uit de kast. Uit de kerk?'

paragraph image

De brochure 'Uit de kast. Uit de kerk? Seksuele diversiteit in evangelische gemeenschappen' is geschreven door Anne de Groot, in opdracht van Tûmba en COC Friesland.

De brochure is een samenvatting van de Engelstalige scriptie Being in/Being out: negotiating faith and sexuality at the intersection of evangelical church and liberal society. Voor haar onderzoek interviewde Anne homoseksuelen die binnen hun geloof uiting proberen te geven aan hun seksuele diversiteit, hun geloof buiten de kerk trachten vorm te geven of hun geloof vaarwel hebben gezegd. De scriptie is geschreven in het kader van de master culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht, in opdracht van Tûmba en COC Friesland.

In de mediaKenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71