Nieuws

Hieronder leest u al ons nieuws.


Diversiteitsmarkt

Comenius Mariënburg organiseerde onlangs een diversiteitsmarkt met hapjes uit verschillende culturen, zoals Nederland, Vietnam, Somalië, Sri Lanka en Turkije. De opbrengst ging naar een goed doel: ,,Wij kozen voor Tûmba, het kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkwaardigheid. Tûmba was overigens ook aanwezig tijdens de markt”, vertelt Hanane Azarzar namens de school.

Het doel was de diversiteit op de school kenbaar(der) te maken door leerlingen onderling kennis te laten maken met de culturen die binnen de Leeuwarder school bestaan. De markt bleek een succes. Leerlingen die zich vrijwillig hadden opgegeven om een steentje bij te dragen aan de diversiteitsmarkt haalden 270 euro op voor Tûmba. Dat mochten wij vorige week in ontvangst nemen! ,,Ook werden er mooie gesprekken gevoerd”, vult Hanane aan. ,,Bovendien was er belangstelling en veel nieuwsgierigheid van medeleerlingen over de culturen.”

Wij willen de studenten ontzettend bedanken voor de goede sfeer en hun inzet om zo’n mooi bedrag op te halen voor Tûmba!


Wat betekenen twee minuten stilte voor jou?

Daarover vertelden Fahrio en Esrom, twee leerlingen uit de internationale schakelklassen van OSG Piter Jelles tijdens de provinciale Dodenherdenking in Leeuwarden. Het 4 mei-comité, waar Tûmba deel vanuit maakt, vindt het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om vanuit het eigen perspectief te herdenken. Daarom interviewde Eric Ennema van Omrop Fryslân Fahrio Zakaria Salat (16 jaar) en Esrom Wagahta (13 jaar) hierover in de live uitzending, voorafgaand aan de dodenherdenking.

Onlangs heeft Tûmba op het ISK een serie van drie gastlessen gegeven aan vier groepen leerlingen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. In de lessen werd gesproken over democratie, gelijkwaardigheid, vooroordelen en discriminatie. In de laatste les stond het thema vrijheid centraal. Vrijheid in het land van herkomst en vrijheid in Nederland. De leerlingen gingen aan de slag met een collage en met de four freedoms, die zijn opgesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog:

🕊 Vrijheid van meningsuiting
🕊 Vrijheid van geloof
🕊 Vrij zijn van armoede
🕊 Vrij zijn van angst

Benieuwd welke van de four freedoms belangrijk is voor Fahrio en Esrom? Kijk de live uitzending op Omrop Fryslân hier terug (Fahrio en Esrom vanaf 06:20).


Racisme meest gemelde discriminatiegrond Noord-Nederland

Racisme is de meest gemelde discriminatiegrond in het Noorden. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland van de drie noordelijke antidiscriminatievoorzieningen (Meldpunten) en de Politie-eenheid Noord-Nederland. Het totaal aantal geregistreerde meldingen daalde bij zowel de Meldpunten (van 733 naar 559), bij de politie (van 566 naar 529) en bij het College van de Rechten voor de Mens (van 47 naar 37). Er lijkt een relatie te zijn met de afname van corona en de daarmee samenhangende maatregelen.

Racisme heeft veel impact

Elk jaar weer blijkt dat het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur het meest gemeld wordt. In 2022 ging het om bijna de helft van alle meldingen (44%). Het thema racisme is een veel besproken onderwerp in het publiek debat. Minister-President Rutte bood zijn excuses aan voor het Nederlandse aandeel aan het slavernijverleden. Het Kabinet erkende dat er sprake was van institutioneel racisme bij de toeslagenaffaire. De politie kwam in de media vanwege de documentaire ‘De blauwe familie’. En in september 2002 presenteerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin S. Baldewsingh, een Nationaal Programma. De noordelijke Meldpunten zien veel meldingen van schrijnende situaties waarin racisme speelt. Racisme heeft veel impact op mensen die ermee geconfronteerd worden. Het is belangrijk om te blijven werken aan bewustwording en (h)erkenning.

Grensoverschrijdend gedrag

In 2022 was het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ook een veel besproken onderwerp. Tal van organisaties traden naar buiten over praktijken waarbij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de orde was. Bij de Meldpunten kwamen hierover meer dan voorheen vragen voor adviezen. Mogelijk verklaart dit waarom het aantal meldingen op grond van geslacht met 3% steeg. En ook waarom de plekken waar de discriminatie ervaren is vooral de arbeidsmarkt (17 meldingen) en collectieve voorzieningen (100 meldingen) zijn. Om dit met zekerheid te stellen, is verder onderzoek nodig. De Meldpunten blijven ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen om zo de meest adequate ondersteuning te kunnen bieden. Denk aan het geven van adviezen, een luisterend oor, passende ondersteuning, doorverwijzing, trainingen of protocollen (op maat).

Niet-wettelijke gronden fors gedaald

De meldingen over de niet-wettelijke gronden bieden vaak inzicht in wat er leeft onder mensen. Waar de frustraties zijn en waarin de Wet Gelijke Behandeling nog niet in voorziet. Dit aantal meldingen nam in 2022 fors af. Waren er in 2021 nog 149 meldingen, in 2022 ging het nog om 39 in totaal. Deze afname is zeer waarschijnlijk te verklaren door de afname van corona en de bijbehorende maatregelen.

Tenslotte zien we, dat sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 in werking is getreden, het aantal meldingen op grond van handicap of chronische ziekte blijft groeien.

De Monitor is hier dit jaar interactief online te raadplegen.


Onbekend en krap bij kas: hoe verder met discriminatiemeldpunten?

"We komen geld tekort om goed te kunnen functioneren. Ik hoor van bureaus dat ze te weinig capaciteit hebben, maar geen budget hebben om mensen aan te nemen," zegt Stefano Frans, voorzitter van de vereniging van ADV's in de Nieuwsuur-uitzending van 2 april jl. Het NOS-programma besteedde aandacht aan het functioneren van de Meldpunten Discriminatie en het verschijnen van het rapport van Berenschot over het onderzoek naar de lokale aanpak van discriminatie in Nederland.

Het rapport van Berenschot verscheen in opdracht van minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken. "De naamsbekendheid van de antidiscriminatievoorzieningen moet beter. De taken zijn niet op orde en de financiering moet beter geborgd worden," aldus de minister. Volgens het rapport zijn de bureaus nu 'onvoldoende zichtbaar' en hangt de financiering teveel af van de politieke kleur van gemeenten.

Een probleem voor de bureaus is dat gemeenten uiteindelijk bepalen hoeveel geld ze eraan uitgeven, meldt Nieuwsuur. Ze krijgen van de regering 77 cent per inwoner om aan de ADV te besteden. Maar slechts 16 procent van alle gemeenten geeft dat volledige bedrag er ook aan uit, zegt de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen. De gemeenten zijn namelijk niet verplicht om het geld ook daadwerkelijk aan de ADV's te besteden.

Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur terug.


Week tegen racisme en discriminatie

In de ‘Week tegen racisme en Discriminatie’ hebben Tûmba en het Comité 30juni-1juli Comité 30 juni/1 juli Fryslân samen krachten gebundeld en theatermaker Crystal Hassell naar Fryslân gehaald voor een indrukwekkende en inspirerende avond. De avond begint met haar voorstelling ‘Alleen maar goedbedoelende mensen’, daarna volgt er een nagesprek. Vrijdag 24 maart om 19.15-21.00 uur geeft Crystal Hassell haar voorstelling op Snekertrekweg 1 in Leeuwarden.

U bent van harte welkom om deel te nemen! U kunt zich aanmelden via info@tumba.nl of

https://forms.office.com/e/DzJ213VB8b

In de lecture performance ‘Alleen Maar Goedbedoelende Mensen’ onderzoekt Crystal hoe goedbedoelende mensen, onbedoeld en soms ook ongemerkt, de plank volledig misslaan.

In pijnlijke, absurde maar realistische situaties zien we hoe ‘subtiel’ en ingrijpend alledaags racisme kan zijn en hoe het slavernijverleden zijn doorwerking maakt. Theatermaker Crystal Hassell staat op het podium met haar verhaal. Crystal vertelt over haarzelf, over haar afkomst en vooral over de reacties die dat teweegbrengt om haar heen. De monoloog is scherp, humoristisch en soms schrijnend.

We hopen u op vrijdag 24 maart te mogen verwelkomen!


Feestelijke viering Internationale Vrouwendag

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, vieren we ook dit jaar weer Internationale Vrouwendag op 8 maart in Neushoorn. Aandacht voor vrouwenrechten is nog steeds nodig, want helaas zien we nog steeds overwegend ongelijke lonen, zwangerschapsdiscriminatie, meer mannen in bestuurlijke functies en minder vrouwen in de politiek en media. Tegelijk zien we dat op verschillende gebieden stapjes worden gemaakt, bijvoorbeeld gelijke(re) betaling in de sport. Op woensdag 8 maart focussen wij op deze successen: we vieren de vrouw in al haar facetten.

Tijdens deze avond neemt cabaretière, actrice en columniste Funda Müjde het publiek mee in hoe zij haar vrouwelijke kracht inzet. Ze is alert, spontaan, eigenzinnig en actueel. Funda’s motto: “Gescheiden Afval JA, Gescheiden Samenleving NEE!”. Funda schrijft, acteert en presenteert zoals zij is, met een eigen kijk op politieke en maatschappelijke thema’s, soms provocerend, altijd met humor en zelfspot. Haar kracht en doorzettingsvermogen zijn anderen tot voorbeeld. In 2007 raakte Funda betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Sindsdien is ze veroordeeld tot het gebruik van een rolstoel. Dat heeft haar niet belemmerd om haar activiteiten met tomeloze energie en inzet direct weer op te pakken.

Ook wordt deze avond het boek ‘Schippersvrouwen, verhalen boven water’ van auteur Sippy Tigchelaar gepresenteerd. Een boek over dé drijvende kracht achter het schippersbestaan.

Maak je klaar voor een feestelijke avond, waarbij de vrouw gevierd mag worden!

Datum: Woensdag 8 maart
Deuren open: 19.00
Aanvang: 19.30
Locatie: Grote Zaal, Neushoorn

Bestel hier je gratis ticket of kies voor een ticket (€7,50 of €15,-) waarmee je automatisch doneert. Toch liever een ander bedrag doneren? Dat kan door middel van een donatie aan NL66TRIO0197801250, ter attentie van Tûmba. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld, zodat Tûmba ook in de toekomst de viering van Internationale Vrouwendag kan blijven organiseren. Alvast bedankt en tot ziens op 8 maart!


Europa bouwt muren, al dan niet zichtbaar

Eind januari liet staatssecretaris Erik van der Burg weten dat het kabinet geen bezwaar ziet tegen de bouw van een muur langs de grens tussen Bulgarije en Turkije. De muur moet zogeheten 'illegale migratie' buiten de EU houden. “Er moet echt wat gebeuren,” zei Van der Burg na afloop van EU-overleg. In Brussel praat men nu serieus over onder meer hekken en muren. De EVP, de grootste fractie in het Europees parlement, is voorstander van grensmuren. Zweden, Italië en Nederland dringen aan op scherper asielbeleid.

Niet alleen met fysieke barrières houdt Europa migranten tegen. In reactie op de zomer van 2015, toen honderdduizenden vluchtelingen via de Balkan naar Europa kwamen, hield de EU in november van dat jaar met 33 Afrikaanse leiders een conferentie in Malta. Doel: het tegengaan van migratie van Afrika naar Europa. Zo was staatssecretaris Eric van der Burg eind januari ook in Niger voor overleg over een migratiepact. "Naarmate de EU integreert, groeien haar grenzen sneller dan haar grondgebied," schrijven Christian Jakob en Simone Schlindwein in hun boek 'Diktatoren als Türsteher Europas. Wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert'. Eerst werden de grenzen van de Europese staten nauw gecontroleerd, vervolgens kregen de doorgangslanden voor vluchtelingen alle aandacht en uiteindelijk ontvangen de Afrikaanse landen van herkomst steun om de migratie tegen te houden. Geld voor het bouwen van gevangenissen en concentratiekampen, zoals in Libië en Soedan gebeurt, voor het introduceren van onbetaalbare biometrische identiteitsbewijzen (Congo), voor het inzetten van militairen tegen vluchtelingen (Egypte), de overname van controle door Europese ambtenaren (Senegal), of het simpelweg sluiten van grenzen voor iedereen (Algerije). Verder werken Europese militairen nauw samen met landen in Noord-Afrika in de 'strijd tegen de jihad', wat in de praktijk tegelijk ook het stoppen van migratie inhoudt. In oktober 2018 stelde een vertegenwoordiger van de Duitse regering zelfs voor dat Afrikaanse landen tegen betaling delen van hun grondgebied afstaan om daar vluchtelingen op te vangen: "Deze gebieden zouden speciale economische zones kunnen worden voor de vestiging van migranten, met de steun van de Wereldbank, de EU of individuele staten".

Terwijl het ruim 30 jaar geleden is dat de Berlijnse Muur neer werd gehaald, bouwt Europa aan de buitengrenzen juist nieuwe. Maar naast fysieke hindernissen lopen migranten ook tegen heel veel onzichtbare muren aan. Micro-racisme en -agressie, het haast per definitie niet kunnen vinden van een baan die hoort bij het opleidingsniveau, een schooladvies dat bijna altijd te laag is. De toeslagenaffaire is de beerput waarin dit allemaal samenkomt. Onlangs werd bekend dat binnen de organisatie die dit schandaal moet oplossen, chaos en angst heerst. “Niet de gedupeerde ouder staat centraal, maar de eigen regels en procedures,” vertellen medewerkers die anoniem willen blijven.

Zichtbare en onzichtbare muren. In Den Haag spreekt men veel over mensenrechten, maar in de praktijk blijven het holle woorden op geduldig papier.

Harry Prins
Medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit

(verschenen in de Leeuwarder Courant, 6 februari 2023)


De sportomgeving is de maatschappij in het klein

‘Inclusie in de sport, wat betekent dat eigenlijk?’ Dat was de vraag die centraal stond tijdens de inspiratiemiddag van Fryslân gaat voor de 10. Een samenwerkingsproject tussen HANNN, Tûmba en COC Friesland dat streeft naar meer gezonde jaren in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen. Gezondheid en inclusie zijn fenomenen die vaak veel invloed op elkaar hebben, maar de aanpak gebeurt over het algemeen in gescheiden werelden. Terwijl het júist voor de hand ligt om de handen ineen te slaan.

Divers gezelschap
Tijdens de jaarlijkse inspiratiemiddag stond inclusie en diversiteit in de sportomgeving centraal. Zo’n 35 deelnemers kwamen naar het Stationskwartier om zich te laten inspireren en de verbinding op te zoeken. Het publiek bestond uit een divers gezelschap: van buurtsportcoaches, wethouders, docenten, beleidsmedewerkers, sportaanbieders, preventiemedewerkers, raadsleden, onderzoekers en meer.

Ervaringsverhalen
Directeur-bestuurder van Sportbedrijf Drachten, Evert Jan Siderius, leidde het programma waarin sprekers Daan Olivier, Esther Deinum en Brenda de Groot hun ervaringsverhaal deelden over hoe zij zelf diversiteit, uitsluiting en discriminatie hebben ervaren in de sportwereld. Dat je direct 1-0 achterstaat, als je tot een minderheidsgroep behoort, bleek wel uit het verhaal van Esther Deinum: ‘Toen ik uit de kast kwam zei mijn mem: “Do bist lyts, do bist brún en no bist do ek nog lesbisch.” Ze leerde me om altijd open te zijn en voor mezelf op te komen. Ik ben open over mijn levensverhaal omdat het anderen de kracht kan geven om ook zichzelf te zijn.’ Uit alle drie de verhalen bleek dat rolmodellen hierin een heel belangrijke functie hebben. Naast dat zij het goede voorbeeld geven als het gaat om het stellen van een norm, laten zij ook zien wat er allemaal mogelijk is.

Samen voor de 10!
In de tweede helft was er ruimte voor interactie tussen de ervaringsdeskundigen en het publiek. In de energizer werd het publiek door middel van stellingen bevraagd hoe zij zelf voor de 10 willen gaan in hun bedrijf, organisatie of vereniging. ‘Het begin is volgens mij meer bewust zijn van mijn eigen vooroordelen, en dat ik me méér ga verdiepen in het perspectief van de ander. Soms denk ik meer vóór de ander dan dat ik me echt verplaats in diegene.’ Na het opdoen van inspiratie en het uitwisselen van ideeën, werden deze door middel van een frisbee letterlijk de wereld in geslingerd en gingen in de goodiebag mee naar huis. Voor wie de verbinding nog wilde opzoeken, was er ruimte om in de derde helft na te praten op de netwerkborrel en dat alles onder het genot van een -uiteraard gezonde- snack!


Rijk blijft doof voor tweede rijkstaal

Rijk neemt tweede rijkstaal niet serieus en discrimineert daarmee de Friese taal. Ondanks het tekenen van het Europees Handvest voor regionale talen in 1992 heeft de Friese taal geen prioriteit in Den Haag. Op 16 november is de 71ste verjaardag van Kneppelfreed. Een Kneppelfreed 2.0 kan geen kwaad, om aandacht te vragen voor de positie van de Friese taal.

Het blijft behelpen met de positie van het Fries. Zacht uitgedrukt. Want in feite is het een drama! "In Den Haag heerst het beeld dat Fries een folkloristische hobby is van een paar mensen ergens ten noorden van Zwolle”, zei VVD-Kamerlid Harry Bevers in De Koperen Tuin in Leeuwarden op 5 november.

Daar hield hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen een lezing voor DINGtiid, het adviesorgaan voor het Fries. Het was afgelopen zaterdag de 30ste verjaardag van de ondertekening van het Europees Handvest voor regionale talen. Volgens Winter heeft dat wel wat opgeleverd, maar het is wel duidelijk dat het Rijk geen prioriteit geeft aan het Fries. Zo staat op de takenlijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken niets over het Fries, maar wel bijvoorbeeld over adeldom. Ook de provincie zelf kan beter haar best doen, vindt de bestuurskundige. "Als je in Leeuwarden het station uitloopt, zie je niet onmiddellijk dat je in Fryslân bent en dat lijkt me een gemiste kans. Treden overheden in Fryslân voldoende op met bijvoorbeeld subsidies om activiteiten rond Friese taal en cultuur te stimuleren? Zijn bedrijven zich voldoende bewust van de toegevoegde waarde van het Fries voor hun imago en voor het goede klantcontact?"

De Nederlandse staat heeft vaker moeite met het uitvoeren van internationale overeenkomsten waar wel de handtekening onder staat van de verantwoordelijke minister. Zo doet ons land het slecht als het gaat om inclusie van mensen met een handicap. Nederland ratificeerde in 2016 als een van de laatste landen in Europa het VN-verdrag Handicap. "De overheid en de samenleving laten mensen met een beperking graag figureren in hun trotse diversiteits-plaatjes. Maar als we écht mee willen doen aan het maatschappelijk leven, dan geven ze niet thuis", zegt Marijke Smits in een artikel in Vrij Nederland vorig jaar. Klassiek voorbeeld van uitsluiting, oftewel discriminatie.

Datzelfde geldt voor het Fries. Weinig tot geen inspanning van Den Haag, plus allerlei maatregelen die het versterken en bevorderen van de taal juist belemmeren. Zo ziet de toekomst van het Friese taalonderwijs er niet goed uit, omdat de minister veel aandacht wil voor basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Handtekeningen op fraai vormgegeven handvesten doen er niet toe. Klassiek voorbeeld van uitsluiting, oftewel discriminatie.

En dat nota bene in het jaar dat het 70 jaar geleden is dat het speciale Surinamenummer van De Tsjerne verscheen. Op initiatief van de Surinaamse culturele emancipatiebeweging in Nederland, Wie Eegi Sani (“Ons eigen ding”). Doel van de Friese en Surinaamse beweging: emancipatie van de eigen taal en het versterken van het zelfbewustzijn van de eigen cultuur. In 2022 uitgangspunten die nog steeds alle aandacht verdienen!

Op 16 november is Kneppelfreed alweer 71 jaar geleden. Hoewel de polarisatie al op veel terreinen groot is, zou een Kneppelfreed 2.0 niet echt kwaad kunnen. Zolang het Rijk doof blijft voor het bestaan van de tweede Rijkstaal en het belang van die taal voor zeer veel mensen boven Zwolle.

Harry Prins, medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit
(verschenen in de Leeuwarder Courant, 9 november 2022)


Korfbal, de sport van 'mixed gender' en mienskip, zou dé sport van Nederland moeten zijn

In een samenleving waarin individualisme tot het hoogste gebod wordt gerekend en waarin polarisatie beangstigende vormen heeft aangenomen, moet korfbal dé sport van het moment zijn.

Triest en veelzeggend nieuws in het Friesch Dagblad van 21 oktober: ‘Korfbal verdwijnt in snel tempo uit Friese dorpen en steden’. Veelbetekenend, omdat korfbal de sport is waar onze hyper-gepolariseerde maatschappij om moet schreeuwen.

 
De sport heeft een suf imago, maar waarom? Korfbal kent geen supportersgeweld, geen skyboxen en buitensporige transfers, geen matchfixing en doping, geen miljoenencontracten voor sponsoring en ook geen toernooien in landen met een twijfelachtige mensenrechtensituatie.

 
Korfbal, dat dit jaar 120 jaar bestaat, wordt in 61 landen gespeeld en telt zo’n 300.000 spelers wereldwijd. Nederland is recordhouder wereldkampioen, met tien overwinningen sinds het eerste kampioenschap in 1978 werd georganiseerd (alleen in 1991 moest Nederland het Belgische team laten voorgaan). Om nog maar te zwijgen van het Europees kampioenschap, waarin het Nederlandse team sinds 1998 ongeslagen is.

De Korfbal League, de hoogste competitie in het Nederlandse zaalkorfbal, is de best bezochte zaalcompetitie van Nederland.

Van al deze prestaties geen live-uitzendingen op de NPO, geen speciale tijdschriftuitgaven en bijlagen van kranten, geen ontvangst in de tuin van ons staatshoofd.

Gemengde sport
Korfbal is bovendien een van de weinige gemengde teamsporten die er bestaan. Man en vrouw spelen als gelijkwaardige partners in één team. Dat is toch een van de uitgangspunten van zo’n beetje alle Nederlandse politiek?

Daarnaast is de sport juist zo kenmerkend voor het ‘mienskip’-gevoel. „It doel is om alle bern safolle mooglik yn eigen doarp kuorbaljen te litten. Dêrmei hâlde je bining mei it doarp en hoege de bern sa min mooglik te reizgjen”, zei trainer Peter Tolsma in de krant.

In een samenleving waarin individualisme tot het hoogste gebod wordt gerekend en waarin polarisatie beangstigende vormen heeft aangenomen, moet korfbal dé sport van het moment zijn. In dat opzicht behoort korfbal tot de buitencategorie. En het kan nog sterker worden als het als sport naast het unieke mixed gender- karakter meer aandacht besteedt aan diversiteit.

 
Veelzeggend dat juist deze sport, in een land dat in een diepe crisis verkeert, dreigt te verdwijnen. Wake-upcall voor Gedeputeerde Staten van Fryslân en minister Ernst Kuipers van Sport.

Harry Prins is medewerker bij Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit

(verschenen in het Friesch Dagblad, 25 oktober 2022)


Nieuwsarchief