Nieuwe voorzitter Tûmba

paragraph image

Met ingang van 11 juli is Hans den Dulk de nieuwe voorzitter van Tûmba. Naima Zoundri, die vele jaren het bestuur van Tûmba heeft geleid, droeg gisteravond de voorzittershamer over aan Hans den Dulk.

Op 10 juli heeft Naima Zoundri afscheid genomen van het bestuur van Tûmba. We weten eerlijk gezegd niet meer hoe lang Naima in ons bestuur heeft gezeten. Heel veel jaren heeft ze met enthousiasme, vrolijkheid, maar vooral met veel betrokkenheid zich ingezet voor Tûmba. Ze is voor ons van onschatbare waarde geweest. Bedankt voor alles, Naima! Björn Fraser is ons nieuwe bestuurslid. Hij werkt bij de Provinsje Fryslân en is een fervent fietser. In de zomerserie van Tûmba, die traditiegetrouw in de Huis aan Huis verschijnt, stelt Björn zich verder aan u voor.

Monitor Discriminatie 2017 Noord-Nederland

Veertig procent van de registraties bij de meldpunten in 2017 betreft discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 Noord-Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie Eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren.

Bij de politie is dat cijfer 38%. Hiermee is dit, net als in 2016, de meest voorkomende discriminatiegrond. De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld.

In Noord-Nederland zijn bij de politie 298, bij de Discriminatie Meldpunten 443 en bij het College voor de Rechten van de Mens 33 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

Het percentage discriminatie op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de afgelopen vrijwel stabiel. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend. Aanvullend onderzoek om hier achter te komen is hiervoor noodzakelijk. De landelijke cijfers laten een zelfde beeld zien.

Discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte laat voor het derde jaar op rij een stijging zien. Vorig jaar werd er 60 keer melding gedaan op deze grond, in 2016 was dat 44 keer het geval en in 2015 ging het om 35 meldingen. Deze stijging is ook in de landelijke cijfers terug te vinden.

Arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein bij de Meldpunten. In 2017 gingen 127 van de 443 meldingen over deze grond.

Het aantal zaken op grond van seksuele gerichtheid is bij de Meldpunten: van 48 (in 2016) naar 61 vorig jaar bij de Meldpunten. Bij de politie is juist een daling zichtbaar: van 124 in 2016 naar 76 vorig jaar. Een oorzaak van de daling is niet direct duidelijk. In 2016 waren er meerdere incidenten rond homoseksuele vluchtelingen in noodopvanglocaties of COA-centra. Bovendien zetten steeds meer overheden specifiek beleid uit om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid tegen te gaan.

Het format van de Monitor Noord-Nederland is dit jaar door 4 andere Meldpunt-regio’s overgenomen.

De monitor kan gezien worden als een compacte regionale uitgave behorend bij het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2017 dat gelijktijdig gepubliceerd is.

U kunt de Monitor Discriminatie 2017 hier (pdf) lezen.

In de video de cijfers voor Fryslân op een rij.


Homonologen

GEZOCHT: Diverse spelers 18-28 jaar voor voorstelling Homonologen “Homonologen” is een intieme en interactieve voorstelling over seksuele diversiteit, gebaseerd op persoonlijke verhalen. We spelen in klaslokalen en houden in samenwerking met Tûmba altijd een nagesprek met leerlingen.

Tot nu toe hebben we meer dan 150 keer gespeeld en bijna 4000 scholieren bereikt. We willen met nog veel meer leerlingen in gesprek over dit thema. Daarom breiden we de spelersgroep uit met een cast die in de provincie Friesland kan spelen.
Je hoeft geen professionele acteur te zijn, maar wel plezier hebben in acteren. Je ontvangt een bescheiden vergoeding per voorstelling en de reiskosten buiten je woonplaats worden vergoed. Het aantal speelbeurten is in overleg, maar gemiddeld twee dagen per maand (meestal doordeweeks overdag).

We zoeken voor elk personage in de voorstelling een of meerdere spelers. Welke rol zou bij jou passen?
♡ Bilal: jongen met islamitische achtergrond. Hij verzwijgt zijn relatie met Tomas voor zijn familie, uit respect voor hen.
♡ Joy: Surinaams meisje die moet wennen aan het idee dat haar broer op jongens valt.
♡ Julia: meisje dat biseksuele gevoelens heeft en dit probeert te rijmen met haar geloof in god.
♡ Tygo: jongen met twee moeders, die zelf twijfelt over zijn geaardheid en gender.
♡ Tomas: jongen die bang is dat mensen aan hem kunnen zien dat hij homo is en hem hierom veroordelen of aanvallen.
♡ Eef: meisje dat al jaren uit de kast was, maar nu ineens verliefd is op een jongen.
Je verbindt je aan de voorstelling voor het schooljaar 2018/2019.
We organiseren audities op zondag 27 mei om 15:00 bij Tûmba op Eewal 56 te Leeuwarden
Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar homonologen@gmail.com. Zie ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/hmnlgn en website:
www.homonologen.com.

Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71