Tûmba

Tûmba is het centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling. Wij zijn expertisebureau voor discriminatiezaken in Fryslân. Bescherming tegen discriminatie en pestgedrag valt onder veilig leven en is een mensenrecht. Tûmba verbindt, kiest positie en gaat uit van de Afrikaanse filosofie Ubuntu: ik ben omdat wij zijn. We verbinden respect, antidiscriminatie, diversiteit, passie en compassie.


De Ware Betekenis der Dingen - Behind the Scenes Tussen januari en eind mei 2016 werkte het Befrijdingsfestival Fryslan en 25 leerlingen van het ROC Friese Poort afdeling Fotografie & Journalistiek onder de bezielende leiding van Tûmba aan

Lees meer

Robbie van Wieren zingt nieuw kaatslied Robbie van Wieren presenteert op de PC een nieuw kaatslied: “Hjoed is myn dei.” Het motto van het lied is: haal elke dag het beste uit jezelf. Van Wieren zingt het lied 's morgens

Lees meer

Onthulling Regenboogtrap in Leeuwarden Op 28 mei onthulde Leeuwarder wethouder Sjoerd Feitsma de Regenboogtrap op het Mata Hariplein in Leeuwarden. De trap is een initiatief van COC Friesland, D'Drive School voor Creatieve industrie en

Lees meer

Te zwanger voor je werkgever? Op 18 mei is officieel de Tûmbacampagne 'Te zwanger voor je werkgever?' van start gegaan. Klachtenconsulent Mirka Antolovic (zelf in verwachting) overhandigde de campagnefolder aan

Lees meer

Ex-neonazi Tonny van den Berg over 4 en 5 mei Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we de vrijheid. Maar op 7 mei en al de andere dagen van het jaar moeten we waakzaam blijven voor de gevaren die de vrijheid bedreigen. Tonny

Lees meer

De Ware Betekenis der Dingen Op 5 mei staat op het Wilhelminaplein te Leeuwarden een grote yurt met rondom een foto-expositie. Deze yurt is de thuisbasis van De Ware Betekenis der Dingen: een ervaringsevenement dat Tûmba in

Lees meer

Discriminatie Monitor 2015 Vandaag presenteren de drie noordelijke discriminatiemeldpunten - Groningen, Fryslân en Drenthe - de Monitor Discriminatie 2015.  De Monitor laat zien dat het aantal discriminatiemeldingen

Lees meer

Kingdom of Earth In mei speelt theatercollectief Akkers&Velden het stuk Kingdom of Earth van de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams. Deze versie is door Jeek ten Velden vertaald naar de huidige tijd, op

Lees meer

Wie van de Drie Een van de meest succesvolle werkvormen van Tûmba is 'Wie van de Drie'. Van dit spel is een prachtige filmopname gemaakt, die een goede impressie geeft van de workshop. Wie van de 3 is

Lees meer

Onderduikbord centraal in workshop identiteit Op 11 februari kreeg Tûmba uit handen van Rika Oppewal een bijzonder bord in bruikleen. Het bord, met de tekst "Forbergje de fordreaune, forried de flechtling net" (Verberg de

Lees meer

Lesgeven over seksuele diversiteit en gender Of studenten nu een opleiding tot zorg-, sociaal-agogisch- of pedagogisch beroepsbeoefenaar volgen: ze worden verwacht om te gaan met verschillende mensen. Veel beroepsopleidingen geven daarom lessen

Lees meer

Weigeren stagiair: de juridische kanten De Leeuwarder Courant van 24 november schrijft over het weigeren van stagiair Bas op grond van homoseksualiteit. In dit artikel is de juridische uitleg door Tûmba verkeerd geciteerd. Er staan

Lees meer

'Menameradiel heeft Tûmba juist nu nodig' "Menameradiel dreigt de subsidie voor antidiscriminatiebureau Tûmba stop te zetten vanwege een posteractie rond Sinterklaas. Dat is niet alleen ondoordacht, het komt neer op een dictatuur

Lees meer

Kristallnachtlezing Marja Vuijsje Maandagavond 9 november sprak Marja Vuijsje, voorafgaand aan het bijzondere Kristallnacht Concert, een indrukwekkende toespraak uit. Over Fryslân als veilige plek, waar haar zus en broer bij

Lees meer

Ambassadeurs voor diversiteit Steeds meer Leeuwarder ondernemers willen diversiteit op de werkvloer. Zij staan open voor mensen van diverse pluimage, ook voor mensen die moeilijker aan het werk komen. De Leeuwarder gemeenteraad

Lees meer

Scholen worstelen met racisme "Tûmba wordt steeds vaker ingeschakeld door scholen die moeite hebben met discriminerende uitspraken van leerlingen", schrijft de Leeuwarder Courant op 16 oktober op de

Lees meer

Zomerserie Huis aan Huis In de Friese huis-aan-huisbladen verscheen deze zomer een serie interviews over het werk van Tûmba. De interviews zijn gemaakt door Amber Boomsma. Het uitgebreide interview met Joke Hermsen,

Lees meer

Campagne 'Een streep door discriminatie' Op 2 september heeft minister Plasterk de nieuwe anti-discriminatie-campagne 'Een streep door discriminatie' gelanceerd. Op radio en tv worden spotjes uitgezonden en de vernieuwde website

Lees meer

Joke Hermsen over Museum of Love Filosofe en schrijfster Joke Hermsen is artistiek leider van het project Museum of Love. In onze zomerserie voor de weekbladen van NDCmediagroep vertelt ze over het belang van inhoudelijke voeding

Lees meer

Leraar tobt met thema's homoseksualiteit en integratie Een op de vijf leraren vindt het moeilijk om gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit en integratie in de  klas te bespreken. Een op de honderd leerkrachten vermijdt dergelijke thema's

Lees meer

App 'Discriminatie melden' Met de nieuwe app 'Discriminatie melden' geef je het eenvoudig en snel door als je je gediscrimineerd voelt of getuige bent van discriminatie. Het antidiscriminatiebureau in jouw

Lees meer

"Be the change you wish to see in the world". Een uur Tûmba-geschiedenis Op 18 juni vond in het Provinsjehûs in Leeuwarden, voorafgaand aan de Statenvergadering, de première plaats van de film over een groot aantal Tûmba-activiteiten. Tijdens de

Lees meer

Bekende Friezen kiezen voor Tûmba Cambuurtrainer Henk de Jong, Foppe de Haan, Aart Staartjes, Jantien de Boer, Syb van der Ploeg, Gerrit Breteler, Nynke Laverman, oud-rechter Rienk Wegener Sleeswijk en vele andere bekende Friezen

Lees meer
Contact