Waarom melden?

Ben je gediscrimineerd of was je getuige van discriminatie? Durf te melden! Want… niet gemeld is niet gebeurd. Tûmba helpt discriminatie signaleren en voorkomen.

Nieuws

Het sterke antiracisme statement van voetballer Ahmad Mendes Moreira

Discriminatie – die onverhoedse stoot onder de gordel – raakt mensen in de ziel en ontneemt hen vaak de adem. Dat mensen dan niet terugslaan, maar blijven nadenken en in gesprek gaan, is bewonderenswaardig en verdient respect. Een speech, een verklaring kun je in alle rust op papier zetten en vervolgens voorlezen. Ahmad Mendes Moreira kon dat niet. Hij werd door Fox geïnterviewd direct nadat hij voor “k*neger” en “zielig mannetje” was uitgemaakt. Hij reageerde vanuit zijn hart. Toch: alle elementen van een goede antiracisme speech zaten in het interview. Daarom is het leerzaam om nog eens stil te staan bij Mendes Moreira’s sterke optreden.

Nieuws

Racisme in de Tweede Kamer

In de Week tegen Racisme ging Nederland naar de stembus. Een daverende overwinning voor de liberale partijen in ons land, de VVD en D66. Maar ook een groei in zetelaantal van partijen die gezien hun opvattingen en uitspraken als extreemrechts getypeerd kunnen worden.

Nieuws

Fryslân gaat voor de 10

Fryslân is een prachtige provincie om te wonen, juist omdat mensen op elkaar kunnen rekenen. Helaas vallen er, om verschillende redenen, toch mensen buiten de boot. ‘Meedoen in de samenleving’ is makkelijk gezegd, maar er zijn genoeg Friese inwoners die op dit vlak drempels ervaren. Discriminatie, sociaal isolement en gezondheidsproblemen kunnen ‘gewoon’ meedoen in de weg staan. Juist in de provincie Fryslân, waar de Fryse Mienskip een belangrijke troef is voor een gezonde samenleving, ligt het voor de hand om de handen ineen te slaan met een integrale aanpak. Met Fryslân gaat voor de 10! gaan we dit doen!